KNOWLEDGE HYPERMARKET


Мови інших народів Наша рідна мова. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 3 клас. Повні уроки.>> Українська мова:Мови інших народів Наша рідна мова. Повні уроки

 Тема: Мови інших народів Наша рідна мова.
Мета

  • Ознайомлення з різними мовами
  • Розвиток уміння слухати і розуміти матеріал.
  • Формування мовленнєвихі уміннь і навичок з чотирьох видів мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання.

Тип уроку: навчально виховний.

Хід уроку:Державна мова України— це,  українська мова. Мова українців, які проживають не тільки в Україні, а й далеко за її межами. Українською мовою видаються збірники віршів і казок,  підручники, , інші цікаві книжки, газети ,журнали. Українською мовою  користуються по радіо і телебаченню, у кіно і театрах, її вивчають у школах, інститутах.

Українська мова інтенсивно розвивається. У ній з'являються все нові й нові слова. Про те, що означає те чи інше слово, як його правильно писати або  вимовляти, можна дізнатися зі словників.
-Яка чудова та звучна українська пісня. Яка українська мова мелодійна. Українська мова, за своєю мелодійністю займає 2 місце в світі після італійської.
Рідна наша мова українська – це золотий скарб голосу душі народної, який дає життя, яким живемо і завдяки якому маємо велике право і гордість називатись українцями.

Ukm341.jpeg
Відомо що, переважна більшість мов світу не є одинокими, а мають спорідненість близьких мов – родичів. Розглянемо деякі мови: з  індоєвропейських мов знаємо албанську групу, що складається з самої лише албанської мови. Албанська мова була поширеною лише  серед самих албанців, тому вона так і залишилася єдиною. Грецька мова. Свого часу переходові носіїв кількох різних інших мов на грецьку, було піддано значну частину народів Східного Середземномор'я. Тому дуже швидко поширювались один від одного грецькі діалекти. Але згодом  діалекти зникли ,замість них виникли арабські діалекти, на які, цілком можливо, далі чекає доля стати зародком окремих близькоспоріднених арабських мов. Саме за таких історичних обставин грецька мова не змогла«породити» своїх нових «дочок». Сама залишилась і  грецька літературна мова.). На відміну від згаданих мов, українська мова належить до великої  мовної сім'ї. У межах системи спорідненості мов світу українська мова являє  собою одну з мов підгрупи східнослов'янських мов, куди крім української ми також вбачими російська й білоруська. Східнослов'янське можна поділити на грепи: північна, до неї входять російська і білоруська мови, та південна представлена безпосередньо українською мовою. Найбільш переконлива різняця мов, належних до обох груп, вирізняється у фонетиці:
В українській мові тверді приголосні перед е (небо, мене)
А у російській і білоруській мовах м’які (небо, меня; неба, мяне);
В українській мові майже немає протиставності голосних фонем і (й) -- ы, які злилися в один звук (тихий, ми), а в російській та білоруській  спостерігаємо його  збереження (тихий, мы; ціхі, мы);
Перехід 'Ь в усіх позиціях, а о, е в новому закритому складі в і в українській мові, (хліб, ніч, піч) -- перехід 'Ь в е і збереження о, е в новомузакритому складі в російській і білоруській (хлеб, ночь, печь; хлеб, ноч, печ);
збереження д, т перед голосними переднього ряду е, і в українській (день, тінь) -- перехід д, т перед е, і в дз, ц у білоруській і тяжіння до цьогов російській мові (дзень, цень; день, тень, фон. д3ень, тсень);
брак акання в українській мові (вода, вона) - - наявність його у російській і білоруській [вода (фон. вада), она (фон. ана); вада, яна],
наявність м'якого первісного ц в українській мові (місяць, отець) - його ствердіння в російській та білоруській (месяц, отец; месяц, айцец);
Вживання  м'яких ш, ж в українській (наші, ножі) – і тверда вимова  у російській і білоруській мовах [наши (фон. наши), ножи (фон. на-жы); нашы(я), нажы]. Перегляньте відео, назвіть характерні риси болгарської мови:


Давайте активно попрацюємо
Якими мовами розмовляють названі народи? Запишіть за
зразком .
українці — українською   таджики — таджицькою
росіяни — ...    грузини — ...
італійці — ...    японці   — ...
литовці — ...    вірмени — ...
болгари — ...    англійці — ...
Розглянемо деякі з них:
Грузи́нська мо́ва (ქართული ენა, kartuli ena) — державна мова Грузії.
Із числа південнокавказьких мов  сімейства Картавелі  вирізняється Грузинська мова. Вона є мовою, сімейства, до якого також належать мегрельська та сванська мови (переважнл, використовуються  в Грузії на північному заході) і лазська ( нею широко користуються на чорноморському  узбережжі Туреччини).
Грузини славляться багатою давньою традицією. Дайте характеристику грузинської мови:


Ось приклад найдавнішої писемної пам'ятки, яка з'явилася між 476 і 483 роками
«წამებაჲ წმიდისა შუშანიკისი დედოფლისაჲ» (Страсті Шушанік святої цариці).
Італійська мова (іт. italiano   мова сім’ї індоєвропейської романської групи. Офіційна мова Італії, Ватикану.

Um3im.jpeg

Um31.jpeg
Болгарська  мова характеризується  діалектичними відмінностями. В основному завдячуючи  вимові старого «ятя»(Ѣ) діалекти поділяють на західні  та східні. Виділимо наступні особливості болгарської серед інших слов'янських мовам :
•    шт (записується літерою щ) на місці праслов'янського tj (в українській дало ч) та жд на місці праслов'янського dj (в українській дало ж): свеща [свешта] «свіча, свічка», чужд «чужий»
•    особливий звук [ъ] на місці старого эра: сън «сон»
•    наголос , який може стояти на будь-якому складі слова
•    втрата відміни іменників та прикметників(а також  числівників та займенників), окрім вокативу, який використовується з  іменами особистими наявність постпозитивного артикля ( артикль, що приєднується до кінця означуваного ним іменника): човек — човекът або човека «чоловік, людина — той чоловік, та людина», жена — жената «жінка — та жінка», дете — детето «дитина — та
•    .
Ukm3.jpeg

Читаємо вірш:
Єдиний скарб у тебе – рідна мова.
Заклятий для сусіднього хижацтва.
Вона твого життя міцна основа,
Певніша над усі скарби й багатства. (П. Куліш)
Найдорогоціннійший  скарб народу – це його мова. Лише  мова, яка тисячоліттями, віками складалася, зростала на землі наших пращурів, передавалася з покоління в покоління, найбільш точніше і повніше відображаючи душу народу й водночас плекаючи  її.
Безліч поетів оспівали українську мову в віршах.
Читання віршів:

Ukm33.jpeg
НАЙДЗВІНКІШЕ СЛОВО
Наче з поля чи з лугівки,
У розповні літа
Чую голос перепілки
З чебреців чи жита.
То говорить поле хлібне,
Луг, трава щовкова…
Найдзвінкіше слово рідне,
Найрідніша мова
М. Сингаївський

Ukm35.jpeg

РІДНА МОВА
Спитай себе, дитино, хто ти є,
І в серці обізветься рідна мова;
І в голосі яснім ім’я твоє
Просяє, наче зірка світанкова.
З родинного гнізда, немов пташа,
Ти полетиш, де світу далечизна,
Та в рідній мові буде вся душа
І вся твоя дорога, вся Вітчизна.
У просторах, яким немає меж,
Не згубишся, як на вітрах полова.
Моря перелетиш і не впадеш,
Допоки буде в серці рідна мова.
Д. Павличко


РІДНА МОВА
Мово рідна, слово рідне,
Хто вас забуває,
Той у грудях не серденько,
А лиш камінь має.

Як ту мову нам забути,
Котрою учила
Нас всіх ненька говорити,
Ненька наша мила.

У тій мові нам співали,
Нам казки казали,
У тій мові нам минувшість
Нашу відкривали.

От тому плекайте, діти,
Рідну свою мову,
Вчіться складно говорити
Своїм рідним словом.
С. Воробкевич
Прочитайте казку і пере скажіть:
Зиновій Квіт


КАЗКА ПРО УКРАЇНСЬКУ МОВУ
Багато тисяч літ тому жила в Україні прекрасна дівчина. Була вона добра, ласкава, щира і привітна, готова всім допомогти. А коли глянула на кого своїми чарівними очима, то відразу відчували до неї прихильність та любов. Співала вона так гарно, що здавалось — неначе то соловейко співає. Маленькі діти і молодь прагнули бути з нею разом. А вона розказувала діточкам про чудові речі, співала їм українські пісні і тим вливала любов до України й українського народу в їхні юні душі. Всім, хто був з нею разом, було дуже приємно, привітно і радісно. Всі чулися незвичайно щасливими. А називалася ця красуня УКРАЇНСЬКА МОВА. Жила вона в народі нашому і з народом нашим — ніколи з ним не розлучалась. Бог наділив її не тільки красою, але й розумом. Що скаже і як скаже кому, то все те таке приємне і розумне, немовби розкидає поміж людей прекрасні перли. Любила вишивати та й вбиратись у вишиванку.
Дівчина любила писати писанки і роздавати їх всім-всім, щоб поширювати цю красу і робити людей щасливими. З українською мовою наш нарід ріс, розвивався і творив чудову культуру, яку передавали з покоління в покоління аж донині.
Все було гарно, приємно і радісно. Хотілось жити життям вільним — по-Божому.
Та знали люди, що є багато зла на світі, яке змагає, щоб робити людям кривду.
Україна мала багато сусідів. Вони приглядалися щасливому життю українського народу і стали заздрісними, що у них не так, як у нього. Деякі почали зазіхати на нашу землю, щоб собі її підкорити і панувати над нашим народом. Почались війни, і вороги мали багато успіхів та поневолювали наш нарід. Вони забороняли українську мову, а накидали свою—чужу.
Український нарід розбігався по широкому світі, щоб рятувати себе і свою рідну мову. Та чужина руйнувала їх ще більше, і наш нарід ставав погноєм для чужих народів. Свої діти відрікались від рідного слова і ставали чужинцями для свого народу.
З частиною українського народу помандрувала й Українська Мова, шукаючи доброї долі на чужині. Мандрує Українська Мова по світі, де зустрічає своїх земляків, яких не раз і не впізнає: чи це свої люди?
Одного разу потрапила в Америку та й побачила золоті бані церкви. Аж серце врадувалось! Добилась до церкви і побачила вмуровану кам'яну плиту з написом рідною мовою, коли цю церкву наші добрі люди побудували. "Ось тут, — подумала, — відпочину у своїх рідних". Стукає до дверей. Великі двері відчиняються і виходить священик. Української Мови він не прийняв, бо тут, каже, вже господарить англійська мова і тебе, Українська Мово, тут не потрібно. І великі тяжкі двері з гуркотом зачинились! Ще відвідала деякі хати, але й там через англійську мову її не прийняли. Те ж саме і в Канаді. В Аргентині в українській хаті панує еспанська, в Бразилії — португальська, а в Москві в українській хаті панує московська мова. Та найгірше, що вже і в рідній Україні викидають з хат українську мову, а дають першенство московській.
Іде, іде Українська Мова доріжкою і вже знеможена. Хотілось би відпочити. Ось і бачить хатину під стріхою, стіни біленькі, а перед нею ростуть барвисті, пишні квіти. А збоку — садок вишневий. На верху хати гордо стоїть лелека. Як узрів лелека Українську Мову, то радісно заклекотав — наче її привітав. Подумала та, що це, напевно, українська хата, бо лелек на Московщині нема — вони люблять Україну. Застукала до дверей. Двері відчинилися. Проситься Українська Мова до хати на відпочинок по довгій дорозі. Аж тут чує голос з хати: що й тут говорять по-московськи. Ти, Українська Мово, нам і тут не потрібна! І двері гучно зачинились! З жалю мало не трісло серце Української Мови. Все кругом українське, а в хату вже чужі люди не впускають. Думає Українська Мова: невже ж доведеться мені десь на світових роздоріжжях загинути? Де ж мені, бідній, подітись?
Іде, іде полями, лісами, тернистими дорогами, аж тут натрапила на крислату липу. Подумала: під липою в холодочку відпочину. А як приємно було там! Пахло духмяним медом. Чулось радісне дзижчання працьовитих пчілок, що збирали нектар. Повівав легкий літній вітерець. Шуміло збіжжя на недалеких полях. Як тут гарно, привітно, легко на душі! Неначе на правдиво рідній землі. Ніхто тебе не кривдить, ніхто не насміхається. Всюди так свобідно! Всяка комашня виграє свої мелодії. Час від часу і пташинка зацвірінькає на липі. Тут, як у раю, — рідна країна, рідна земля. Положилась Українська Мова на зелену м'яку травичку і під липою заснула, бо ж по такій непривітній подорожі було чого втомитись та й зажуритись. Заснула твердим сном!...
Аж ось їй сниться: над нею літають ангелики. Всі повбирані у вишиванки. А кожна вишивка — інша красуня. Ось вони всі взялись за ручки і літаючи співають: "Гей у лузі червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну гей-гей розвеселимо". І тут вони стали рядочком перед сплячою Українською Мовою і всі гуртом сказали: "Не журись, Українська Мово, ми тебе понесемо на наших крилах до всіх українських дітей цілого світу, бо ми є їхніми ангеликами-хоронителями, і покажемо їм твою красу, яка прийшла до українського народу з далеких тисячоліть. Але сусіди-вороги стали заздрісними за твою красу і велич і намагались тебе знищити, а українському народові нав'язали свою чужинську мову. Наших людей нищили і вивозили з рідної землі на чужину на погибель. Але українські діточки мають добрі і щирі серденька і вони тебе, Українська Мово, приймуть".
Тут Українська Мова пробудилась. Відчула, що відпочила. Розплющила очі і не віриться їй у те, що побачила у сні: перед нею стояв гурт гарних дітей, вбраних у ви шиванки. Вона не знала, що й сказати, тільки дивилась і дивилась на тих чудових діточок і думала, що це знову якийсь сон. В ту хвилину один з хлопчиків відважно запитав її: "А що ви тут робите на самоті?". Українська Мова розповіла діточкам про своє горе і запитала, хто вони такі. Діти дружно відповіли: "Ми ГПУМ-ці — члени Гуртка Плекання Української Мови. Нас уже багато по широкому світі. Ми з'їжджаємось до столиці Києва на спільні зустрічі і прийшли до тебе, Українська Мово, щоб тобі допомогти і щоб ти завжди була з нами. А коли ми молились до наших ангеликів, то вони сказали нам, що блукаєш самітня по широкому світі. Вони післали нас до тебе, щоб тобі допомогти. Ось і ми, Українська Мово, з тобою і не дамо тобі загинути та ще й розбудимо любов до тебе у тих українських дітей, які від тебе відцурались".
З того часу Українська Мова вже не блукала сиріткою по широкому світі. Українські діти взяли її до свого товариства і присягнули ніколи і нікому не дати знущатись над нею. Між собою розмовляли українською мовою і співали українськи х пісень. А коли глянули на ту прекрасну дівчину, що зветься Українська Мова, то побачили, як вона зраділа і як краса її заясніла незрівнянними кольорами, а з нею зрадів увесь український нарід, розкинений по широкому світі, а особливо — славні ГПУМ-ці, які, взявшись за руки, вигукнули: "Слава і честь українській мові на віки вічні і життя вічне!"


Список використаних джерел:

Урок на тему "Наша рідна мова". Величко, Н. М., учителя української мови та литератури, м.Вінниця, сш №10;
Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням угорською мовою (авт. Ребрик Н.Й., Українська мова Борисова Є.Е., Лавер К.М., Рінгер К.В.) видавництво "Світ";
Українська мова: енциклопедія. Автор: Коллектив.  Видавництво "Українська енциклопедія" імені М.П. Бажана.
Буквар (підручник). Прищепа К.С.,Колесниченко В.І. Видавництво: Форум, Генеза. — 2007 р.
Рідна мова (підручник) Білецька М.А.,Вашуленко М.С.Видавництво:Освіта. — 2004 р.
Читаночка. Післябукварик (посібник). Вашуленко М.С.,Захарійчук М.Д.,Науменко В.О. Видавництво: Мальва-ОСО. — 2005 р.


Завдання до теми:
1. Назвіть державні мови інших країн.
2. Які слова привітання іншими мовами ви знаєте? Назвіть їх.
3. Знайдіть вірші або оповідання про рідну мову.
4. Назвіть слова іноземного походження, або слова які однаково звучаь на різних мовах.

Питання до теми:
1. Яка мова називається державною?
2. Яка мова називається іноземною?
3. Назвіть письменників які писали про рідну мову.
4. Розкажіть історію української мови.


Відредаговано і надіслано Пилипенко В.В.


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.


Предмети > Українська мова > Українська мова 3 клас > Мови інших народів Наша рідна мова. Повні уроки