KNOWLEDGE HYPERMARKET


Молярна маса. Повні уроки

Гіпермаркет Знань>>Хімія>>Хімія 8 клас. Повні уроки>>Хімія: Молярна маса. Повні уроки

Содержание

Тема

  • Молярна маса

Мета уроку

  • ознайомитись з поняттям молярної маси,
  • навчитися використовувати його на практиці.

Задачі уроку

1. Ознайомитися з новою величиною  “молярна маса”, з її одиницями виміру і позначенням.
2. Навчитися користуватися величиною "молярна маса".

Хід уроку

Поняття “молярна маса”, її одиниці виміру і позначення

Хімічні речовини реагують між собою в кількостях, пропорційних стехіометрічним коефіцієнтам в рівнянні реакції. При цьому значення мас реагуючих речовин ніяк не визначаються безпосередньо рівнянням реакції і непропорційні стехіометрічним коефіцієнтам. Тому для кількісного опису реакцій доцільніше використовувати кількість речовини, а не його масу, хоча порція речовини найзручніше відміряється по масі речовини (або за його обсягом).

Щоб співвіднести між собою кількість речовини і його масу, введено поняття про молярну масу, одиницю кількості речовини, що відповідає. Молярна маса позначається M (наприклад, M(NAOH)= 40.00 г/міль).

Молярна маса речовини є відношення маси деякої порції цієї речовини до кількості речовини в цій порції

M= m/n.

Молярна маса - величина, що характеризує конкретну речовину. Одиницею молярної маси в СІ є кілограм на моль (кг/моль), в хімічній практиці найчастіше використовується одиниця - грам на моль (г/моль).

Числове значення молярної маси, вираженої в г/моль, для одноатомної простої речовини дорівнює відносній атомній масі даного елементу, а для будь-якого з'єднання - його відносній молекулярній масі   

Приклад. Mr(H2so4)= 98.08 а.е.м.; M(H2so4)= 98,08 г/моль. 

Це відео допоможе вам краще зрозуміти поняття «моль» та «молярна маса».


Відео 1.Моль- одиниця кількості речовини. Молярна маса.

Подивіться на Малюнок 1. На ньому зображена молекула води. Молярна маса води 18,01528 г/моль .

Молярна маса води

Малюнок 1. Молярна маса води.

На Малюнку 2 ви бачите хімічний елемент, який оточує нас завжди, - повітря. Молярна маса повітря - 29г/моль.

Повітря

Малюнок 2. Повітря.

На цьому відео вам детально розкажуть про найлегший хімічний елемент - водень. Він є першим елементом в періодичному системі хімічних елементів Менделєєва Д.І.


Відео 2. Водень – найлегший хімічний елемент.

На цьому малюнку ви побачите модель атому водня – протій.

Протій

Малюнок 3. Протій.

Контролюючий блок № 1

1. Яке з тверджень правильне?
А. NA має розмірність г-1 * моль-1.
B. Молярна масса позначаэться Mr.
С. В одному молі речовини міститься NA атомних одиниць маси.
D. В одному молі води міститься 6,02 * 1023 молекул.
2. Молярна маса речовини
A. Чисельно дорівнює  NA .
B. Чисельно дорівнює  Mr.
C. Чисельно дорівнює v.
D. Визначається з відношення m до NA
    

Приклади вирішування завдань з поняттям «молярна маса»

У цій частині ми розглянемо приклади вирішування завдань, у яких зустрічається поняття «молярна маса».

Молярна маса – це фізична величина , яка дорівнює відношенню маси речовини до кількості речовини.

            M = m/n, вірні і зворотні формули:
            n = m/M,        m = M • n.       

Задача 1. m(NaOH)=80г.N (NaOH)=?

Розв’язання

Спочатку знайдемо, якій кількості речовини відповідає ця маса:
n = m/n,  n(NaOH) =80/40 моль
n (NaOH)= 2моль.
Потім розрахуємо число молекул речовини:
N=NA*n; N (NaOH)=6,02*1022*2 (молекул);

Відповідь: N (NaOH) = 12,04*1022 молекул.

Знаючи кількість речовини і молярну масу, легко розрахувати масу речовини.  

Гідроксид натрію(NaOH)

Малюнок 4. Гідроксид натрію(NaOH)

Задача 2. n (NaOH)= 2моль; m = ?

Розв’язання.

m = M • n;
М(NaOH) =40  г/моль;
m(NaOH)=40*2;
m(NaOH)=80г.

Відповідь: 80 г.

Знаючи масу і кількість речовини, можна визначити молярну масу.

Задача 3. m=80г; n=2моль; М = ?

Розв’язання.

M = m/n;  M=80/2;  М=40 г/моль.

Відповідь: 40 г/моль. 

На цьому малюнку ви бачите повітря, яке наповнене киснем. Кисень – газ, без якого не зможе існувати жодна жива клітина на Землі.

Кисень(O2)

Малюнок 5. Кисень(O2)

Давайте подивимося відео-урок учнів. Що ви можете сказати і які висновки зробити? Чи правильно учні розрахували задачу?


Відео 3. Знаходження молярної маси речовини.

Контролюючий блок № 2

Доповните пропозиції, в зошит запишіть пропозиції цілком:
А.  Для того,щоб  відміряти 1 моль речовини, потрібно узяти стільки грамів його, яка ____ або ________ маса речовини.    
Б. Встановлено, що 1 моль ________ речовини завжди містить ____________ число молекул. Це число рівне ________ .   
В. Таким чином, 1 моль води має масу _____ і містить _______ молекул Н2О.   
Г. Моль – це така кількість речовини, в якій міститься _____ молекул цієї речовини
Д. Масу 1 моль речовини називають його ___________ і позначають буквою ____ .'

Цікаво знати, що …

Чи знаєте ви яка найлегша речовина? Газоподібні речовини легше рідин і твердих речовин. Найлегший газ - ВОДЕНЬ.

Можна вирахувати. Потрібно дивитися по молярній масі. Молярна маса повітря дорівнює 29 г/міль. Молярна маса водню дорівнює 2 г/міль. Водень легше за повітря в 14,5 разу. Газоподібну речовину з меншою молярною масою ви не знайдете.

Відповідно, водень - найлегша речовина на Землі.

Список використаних джерел

1. Урок «Молярная масса» Горохова Н.П. учитель Комсомольской средней школы №2 .
2. Урок «Молярна і молекулярна маса речовини» Басько Світлана Юріївна,вчитель СЗОШ № 26 м.Вінниці.
3. Ярошенко О. Г.Хімія 8 клас(підручник) М: - Освіта,2008
4. Габриелян О.С. Химия 8 класс (учебник). М: - Дрофа, 2009г.
5. А. В. Мануйлов, В. И. Родионов. Основы химии. Электронный учебник.Відредаговано і вислано Макаринською Я.Ю.Над уроком працювали

Макаринська Я.Ю.

Басько С. Ю.

Лоренко Л.П
Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Хімія > Хімія 8 клас