KNOWLEDGE HYPERMARKET


Москвофільство і малоросійство

Гіпермаркет Знань>>Історія України>>Історія України 9 клас>> Історія України: Москвофільство і малоросійство


МОСКВОФІЛЬСТВО І МАЛОРОСІЙСТВО


Малоросійство

Політика Російської та Австрійської імперій щодо підкорених ними слов'янських народів виражалася у формуванні імперської людини — «росіянина» чи «австрійця».

ДУМКА ВЧЕНОГО
На думку Євгена Маланюка, «малоросійство, як свідчить досвід, визначається також насмішкуватим ставленням до національних цінностей і святощів. Це систематичне висміювання, анекдотизування й глузування зі звичаїв, обрядів, національної етики, мови, літератури, з ознак національного стилю, реалізації якого ставилися систематичні, планові й терором підперті перешкоди».

Головним засобом здійснення цього плану був імперський тиск на кожну конкретну особистість, насамперед на людину інтелектуальної праці. Це здійснювалося надзвичайно просто: її не брали чи позбавляли роботи, коли вона поводилася як природний українець, не давали можливості просуватися кар'єрними сходинками, якщо вона погано засвоювала риси панівної культури.

Однак унаслідок тиску імперської машини замість «справжнього росіянина» з'явилися особливі суспільні типи — «покручі»: малорос, малополяк, малогрузин і т. п. В'ячеслав Липинський називав це явище «хворобою бездержавності». Адже малороси зрікалися своєї державності, ставали старанними адміністраторами в рамках чужої держави, провідниками імперської ідеї у своєму середовищі.

Малоросійство характеризується також притупленням чи втратою історичної пам'яті та прийняттям імперських історичних міфів. Не менш потворною рисою малоросійства є зверхнє й зневажливе ставлення до культури й самобутності власного народу.

Підлегле становище, утрата державності та історичної пам'яті про перемоги та історичні успіхи свого народу, зневажливе ставлення до своїх народних рис призвело до формування комплексу меншовартості, порівняно з державними націями, спільноти, нездатної успішно організувати власне життя, наповнити його високим духовним змістом.

Зрештою, комплекс малоросійства призводив до сорому за своє походження і формував прагнення якнайшвидше його зректися. Джерелом його стала бездержавність, тому єдиними ліками проти нього було створення власної держави, яка забезпечила б умови для подолання цього ганебного явища.

Москвофільство

Спорідненим малоросійству стало москвофільство. Воно виникло в Західній Україні в середовищі тих українських церковних діячів, які під австрійським імперським тиском сформували подвійну лояльність щодо Галичини та монархії Габсбургів.

Коли ж офіційний Відень вибрав курс на придушення українства силами польського шляхетства, вони спрямували свою енергію на справу приєднання Західної України до Російської імперії. На цей шлях їх підштовхнула також аристократична нехіть до свого «плебейського» народу, відсутність віри в його можливості.

Утративши опору в австрійській монархії, не бачачи підтримки власного народу, ці представники духівництва вирішили опертися на монархію етнічно спорідненої держави. Оскільки це була імперія, що намагалася всі свої народи перетворити на справжніх росіян, галицькі провідники обрали шлях москвофільства. Проте російська влада трактувала їх не стільки як друзів і прихильників, скільки як добре оплачуваних проповідників російських імперських ідей у стратегічно важливому для Росії регіоні.

Головною ідеєю москвофільства було твердження про етнічну однаковість росіян, українців і галицьких русинів. Москвофіли заперечували існування українців як нації, тобто не визнавали право українського народу на власну державу. Вони доводили благотворність об'єднання всіх слов'янських народів під владою російського самодержавства як нібито найкращого державного ладу для всього слов'янства. Протягом усього XIX ст. москвофільство було спершу панівною, а потім громадсько-політичною течією в Галичині.

Перевірте свої знання
1. Як подвійна лояльність греко-католицького духовенства Галичини спричинила виникнення москвофільства?
2. Як неписьменність народу стає на перешкоді втіленню в життя «національного проекту», охопленню народу «національною ідеєю»?
3. Чому провідні українські верстви XIX ст. в переважній більшості випадків характеризувалися подвійною лояльністю?
4. Назвіть економічні прояви українського національного питання. Поясніть, як економічні чинники впливають на формування національної самосвідомості.
5. Визначте складові подвійної лояльності.
6. У чому криються корені малоросійства? Назвіть його потворні прояви.
7. Подумайте, до якої з теорій — російського панславізму, польського федералізму, українського слов'янофільства — було найближчим москвофільство. Чому?


О. К. Струкевич, Історія України, 9 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів


Матеріали з історії України, планування з історії України, завдання та відповіді по класам, плани конспектів уроків з історії України для 9 класу


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.