KNOWLEDGE HYPERMARKET


Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші

Гіпермаркет Знань>>Економіка>>Економіка 11 клас>>Економіка: Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші


Міжнародна валютна система (МВС) — форма організації валютних відносин у межах світового господарства. Головною метою міжнародної валютної системи є регулювання міжнародних розрахунків і валютних ринків для підтримки рівноваги зовнішньоекономічного обміну, стримування інфляції.

Розвиток міжнародної валютної системи

Розвиток міжнародної валютної системи

Платіжний баланс — співвідношення між усіма надходженнями, які отримала країна, та платежами.
сплаченими іншим країнам за певний період часу в процесі зовнішньоекономічної діяльності.

Платіжний баланс


1. Активний (позитивне сальдо)
Надходження суми платежів перевищує суму витрат


2. Пасивний (негативне сальдо) Сума витрат перевищує суму надходжень
Офіційний резерв — офіційні запаси в іноземній валюті, призначені -для врегулювання загального рахунку платіжного балансу, містяться у центральному банку країни.

Золотовалютні резерви Національного банку України


Золотовалютні резерви Національного банку України


Елементи міжнародної валютної системи
1. Міжнародна ліквідність
Сукупність усіх платіжних інструментів, що можуть бути використані у валютних розрахунках:

 • золото;
 • кредитні гроші (векселі, банкноти, чеки, депозити);
 • міжнародні гроші (СДР, Європейська валютна одиниця (ЕКЮ), євро)


2. Валютний курс
Кількісне співвідношення обміну однієї національної одиниці на грошові одиниці інших країн

3. Валютні ринки
Система механізмів, функціонування яких забезпечує купівлю-продаж національних грошових одиниць та іноземних валют для обслуговування міжнародних платежів

4. Міжнародні валютно-фінансові організації
Забезпечують взаємодію країн під час вирішення міжнародних валютних проблем, сприяють стабілізації валют, створенню системи платежів і розрахунків. Головні організації: Міжнародний валютний фонд, Світовий банк тощо


Валюта (від латин — коштую) — грошова одиниця будь-якої країни (наприклад, гривня — валюта України, долар — валюта США).


Валютний курс — ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у грошових одиницях інших країн.


Конвертованість — вільний обмін національної грошової одиниці на інші валюти за діючим курсом.

Види валют (за ступенем конвертованості)

1. Вільно конвертовані
Валюти, що без обмеження обмінюються на будь-які інші іноземні валюти — грошові одиниці інших країн (американський долар, японська єна, євро тощо)

2. Частково конвертовані
Валюти держав, які вводять на обмінні операції певні обмеження (гривня України, рубль Росії тощо)

3. Неконвертовані (замкнуті)
Валюти країн, у яких уряд забороняє громадянам і фірмам здійснювати валютні операції (раніше — рубль СРСР та валюти інших країн із плановою економікою)


Курс валют
1. Фіксований
Установлюється на основі міждержавних угод або офіційних державних постанов

2. Плаваючий
Формується на валютних ринках під впливом попиту та пропозиції на певні види валют.


Чинники, що впливають на зміну плаваючого курсу

 • Рівень інфляції в країні та за кордоном
 • Темпи зростання продуктивності праці в країні та за кордоном
 • Рівень реальних відсоткових ставок у країні та за кордоном
 • Зростання доходів населення
 • Банківські інтервенції (утручання центрального банку в процес формування валютного курсу)
 • Стан платіжного балансу країни


Девальвація — цілеспрямовані дії відповідних державних структур, спрямовані на зниження обмінного курсу валюти власної країни щодо валюти іншої країни.


Ревальвація — офіційне підвищення курсу національної валюти.


Валютна інтервенція — форма політики валютного регулювання, пов'язана з купівлею-продажем власної валюти на валютному ринку, яка приводить до певної кореляції (зміни) її обмінного курсу.

Принципи міжнародної валютної політики, закріплені Статутом МВФ

1. Кожна країна — член МВФ — не повинна допускати маніпуляції валютними курсами, яка дасть їй можливість одержати несправедливі конкурентні переваги перед іншими країнами

2. Обов'язком кожного члена МВФ є валютне регулювання, спрямоване на попередження негативних наслідків, обумовлених різкими коливаннями обмінних курсів

3. Під час проведення політики регулювання валютних курсів мають враховуватися інтереси інших членів МВФ

Україна стала членом МВФ у 1992 р. Того ж року було створено Українську міжбанківську валютну біржу, що здійснює валютні операції. Із 1994 р. валютний курс української грошової одиниці на основі щоденних торгів на валютній біржі почав установлювати НБУ.


Довгань Г.Д., Основи економіки 10-11 класи

Вислано читачами з інтернет-сайту


Вивчай економіку безкоштовно, конспект на допомогу вчителю та учням. Вся економіка онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.