KNOWLEDGE HYPERMARKET


Міжнародний географічний поділ та інтеграція праці. Етапи формування світового господарства. Поняття "НТР" та її основні риси. Повні уроки


Гіпермаркет Знань>>Географія>>Географія 10 клас>> Географія: Міжнародний географічний поділ та інтеграція праці. Етапи формування світового господарства. Поняття "НТР" та її основні риси. Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва.

Содержание

Тема

 • Міжнародний географічний поділ та інтеграція праці. Етапи формування світового господарства. Поняття "НТР" та її основні риси. Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва

Мета

 • сформувати у учнів поняття про міжнародний географічний поділ та інтеграцію праці;
 • ознайомити з етапами формування світового господарства;
 • сформувати у учнів поняття про поняття "НТР" та її основні риси;
 • вивчити світове господарство в період НТР та його вплив на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва

Хід уроку

Міжнародний географічний поділ та інтеграція праці

Світове господарство - це система національних господарств усіх країн світу, що об'єднані міжнародним поділом праці і різноманітними економічними взаємозв'язками.Взаємозв'язки у світовому господарстві


Показники економічного розвитку світового господарства


Міжнародний поділ праці - це спеціалізація окремих країн на виробництві певних видів продукції та послуг для задоволення потреб світового ринку.

Міжнародний поділ праці


Економічна інтеграція - це узгоджений розвиток і взаємна домовленість підприємств, галузей господарства, регіонів і держав в інтересах ефективнішого використання ресурсів і більш повного задоволення потреб населення; є найвищою формою міжнародного об'єднання.

Економічна інтеграція


Експансія - це розширення сфери впливу держави економічними, політичними і дипломатичними методами.


Світове господарство поділяється на:

 • Соціально-економічне

• Дофеодальних укладів (більшість країн Африки, Океанії)

• Феодальна система власності на землю (Південно-Східна Азія, Південна Америка)

• Державно-кооперативна власність (країни централізовано керованої економіки та більшість постсоціалістичних країн)

• Державно-корпоративна власність, ТНК (економічно розвинуті країни)

 • Функціонально-господарське

• Формування міжгалузевих систем (енергетики, агробізнесу, транспорту та ін)

• Формування міжгалузевих комплексів (військово-промислових, наукових, аерокосмічних та ін)

• Формування міжгалузевих утворень (міжнародна індустрія туризму, міжнародна індустрія інформації та ін)

 • Територіальне

• Географія соціально-економічної та функціонально-господарської структур

 • Галузеве


Галузеве світове господарство в свою чергу поділяється на:

 • Виробнича сфера

• Промисловість

• Сільське господарство

• Будівництво

• Лісове господарство

Транспорт

• Зв'язок

 • Сфера послуг

• Освіта

• Культура

• Мистецтво

• Наука

• Охорона здоров'я

• Соціальне забезпечення

• Житлово-комунальне обслуговування

• Фінансово-кредитна сфера

Рекреаційне господарство

• Державне управління


Етапи формування світового господарства

 • I. Етап зародження (середина ХV ст.)

• Початок Великих географічних відкриттів

• Посилення міжнародного поділу праці

• Початок світової економічної експансії

• Накопичення торгового капіталу

 • ІІ. Етап становлення (перша половина ХVІ - початок ХІХ ст.)

• Початок ери індустріального капіталізму

• Поширення колоніальної системи

• Пошук нових, більш ефективних технологій

• Руйнування середньовічного образу світу і зародження нових наук

 • III. Етап світової економічної експансії (початок ХІХ ст. - 60-і рр.. ХХ ст.)

• Формування світової фінансової системи

• Продовження процесу деколонізації

• Збільшення розриву між рівнями соціально-економічного розвитку колишніх метрополій і колоній

• Посилення тенденцій розвитку вільної світової торгівлі і загальної лібералізації економіки

 • IV. Інтеграційний етап (з 50-60-х рр.. ХХ ст.)

• Зростання транснаціоналізації та інтернаціоналізації виробництва, послуг, капіталів, технологій

• Підвищення ролі міжнародних економічних і фінансових організацій

• Поява міжнародних комунікацій у вигляді комп'ютерних систем і мереж

• Зменшення частки матеріального виробництва і збільшення частки сфери послуг та інформації

Етапи формування світового господарства


Поняття "НТР" та її основні риси

Науково-технічна революція (НТР) - корінний якісний переворот у продуктивних силах людства, що викликаний перетворенням науки в безпосередню продуктивну силу суспільства.Науково-технічний прогрес (НТП) - поступальний рух людського суспільства у розвитку науки і техніки. Вчені вважають, що сучасна НТР - це єдина складна система, в якій тісно взаємодіють один з одним наука, техніка і технологія, виробництво, управління.Інновація - процес, що орієнтований на створення, розвиток і якісне вдосконалення нових видів виробів, технологій, організаційних форм.

Технополіс - місто науки і технологій, найбільш ефективний вид об'єднання науки та наукоємного виробництва.

НТР та особливості її сучасного етапу

НТР та особливості її сучасного етапу

Основні риси НТР

Основні риси НТР


Головними рисами НТР є:

 • Універсальність і всеосяжність

• Охоплення і перетворення всіх галузей, сфер, культури, побуту, психології

• Охоплення всіх країн світу, географічних оболонок, космосу

 • Прискорення науково-технічних перетворень

• Зменшення інтервалу часу між відкриттям і його впровадженням у виробництво

 • Підвищення вимог до рівня кваліфікації трудових ресурсів

• Збільшення частки розумової праці

• Підвищення попиту на фахівців науково-технічних спеціальностей

 • Зародження НТР під час Другої світової війни як військово-технічної революції

• Орієнтування НТР на впровадження новітніх досягнень у військово-промисловому комплексі в сучасний період

Складові частини НТР


Складовими частина НТР є:

 • Наука

• Збільшення чисельності науковців

• Збільшення витрат на наукові дослідження і конструкторські розробки

 • Виробництво

• Електронізація

• Комплексна автоматизація

• Розбудова енергетичного господарства (енергозбереження, нові джерела енергії)

• Виробництво нових матеріалів

• Прискорений розвиток біотехнологій

• космізаціі (розвиток аерокосмічної промисловості, космічних технологій)

 • Техніка та технологія

• Впровадження ресурсозберігаючих і природоохоронних технологій

• Удосконалення вже існуючих технік і технологій

• Розробка та перехід до новітніх технологій

 • Управління

• Створення систем інформації та управління

• Підготовка фахівців з управління - менеджерів

Структура світового господарства

Структура світового господарстваУзагальнена типологія країн світу

Тип
Підтип
Країни
Ознаки
Економічно високорозвинені
країни
Головні країни («Велика сімка») США, Японія, Німеччина, Великобританія, Франція, Італія, Канада Високий рівень концентрації економічного, технологічного і наукового потенціалів; найвищі показники рівня соціально-економічного розвитку; частка зайнятих у сфері послуг перевищує 50%
Малі індустріально розвинені країни  Нідерланди, Бельгія, Люксембург, Данія, Швеція, Норвегія, Австрія,
Швейцарія
Висока питома вага експортної продукції та імпорту сировини і палива. Значна частка зайнятих припадає на невиробничі галузі, пов'язані з міжнародною сферою послуг, - банківська справа, міжнародний туризм, торгівлю і т. п. Високий ступінь соціального захисту населення
Країни «переселенського капіталу» Австралія, Південна Африка, Нова Зеландія, Ізраїль У минулому (за винятком Ізраїлю) були колоніями Великобританії. Характеризуються аграрно-сировинною спеціалізацією в міжнародному поділі праці (крім
Ізраїлю). Господарство країн всебічно розвинене, задовольняє внутрішні потреби і має позитивний торговий баланс
Країни із середнім економічним розвиткомКраїни, які досягли середнього розвитку Ірландія, Ісландія, Іспанія, Португалія, Туреччина,
Греція
Рівень індустріалізації дорівнює або трохи перевищує середньосвітовий. Багато з них мають високі темпи розвитку і в найближчій перспективі можуть перейти в групу високорозвинених країн
Країни, що відстають у розвитку Колишні республіки Радянського Союзу, а також постсоціалістичні країни Європи, що стали на шлях
розвитку ринкової економіки
Індустріальний тип економіки з пріоритетним розвитком промисловості. Впроваджується структурна і якісна перебудова суспільства. Деякі країни (Польща, Словаччина, Чехія, Естонія) досягли значних успіхів
Країни планової економіки (соціалістичні)
Китай, Північна Корея, В'єтнам, Куба Невисокий рівень соціально-економічного розвитку. ВНП на душу населення становить у середньому 14% рівня США. Китай і В'єтнам будують ринкову економіку, одночасно намагаючись зберегти соціалістичний лад

Країни, що розвиваються


Країни з високим доходом
Нові індустріальні: Сінгапур, Республіка Корея, Тайвань, Чилі, Аргентина, Бразилия, Мексика, Венесуела та ін Високі темпи зростання ВВП та експорту промислової продукції, розвиток власного науково-технічного потенціалу, запозичення іноземних технологій
Нафтоекспортери: Саудівська Аравія, Кувейт, ОАЕ, Оман, Бахрейн, Катар, Бруней, Лівія та ін Видобуток нафти дає основну частину ВВП. Відбувається процес формування базових галузей промисловості
«Багаті острови»: Антигуа і Барбуда, Антильські,
Багамські, Сейшельські, Реюньйон та ін
Високий ВВП на душу населення за рахунок іноземного туризму, транзитної торгівлі, добувної промисловості
Країни із середнім доходом Країни Центральної та Південної Америки

: Гватемала, Беліз, Коста-Ріка, Панама, Колумбія, Еквадор.
«Цукрові острова»: Ямайка, Гренада та ін Деякі країни Західної і Центральної Азії

Аграрно-індустріальні країни: в промисловості найбільшого розвитку досягли харчова, легка і видобувна галузі. Значні показники безробіття
Країни з низьким доходом Індія, Пакистан, Гондурас, Нікарагуа, Марокко,
Ліберія та ін
Сільське господарство має два сектори: споживчий (має натуральний характер) і експортний (має вузьку
спеціалізацію). У сільському господарстві зайнята більша частина населения
Найбідніші країни (42 країн) М'янма, Бутан, Афганістан, Ефіопія, Сомалі, Уганда, Руанда, Бурунді, Ботсвана, Папуа-Нова Гвінея, Кірібаті, Гаїті та ін Зберігається натуральне господарство і примітивні засоби обробки землі. Промисловість, плантації і експортні галузі економіки майже відсутніОсобливості галузевої структури в країнах різних типів


Група країн Сільське господарство (з лісовим господарством та рибальством) Промисловість і будівництво Обслуговування (транспорт, торгівля, фінанси, управління тощо)
Країни розвинутої економіки
- незначна кулькість працюючих (до 3%)

- висока продуктивність праці та землі

- продукція експортується (зерно, м'ясна і молочна, вина, квіти тощо)

- кількість працюючих скорочується (до 15%

- розвиваються галузі "високих технологій"

- експорт всотехнологічнох продукції

- кількість працюючих - значна (до 75%)

- інтенсивний розвиток індустрії інформації, туризму. фінансово-банківської сфери

Країни перехідної економіки (нової індустріаліхації і постсоціалістичні)

- кількість працюючих - 10-20%

- перебудова АПК

- усталений експорт (м'яса, зерна, цукру, кави, банаінв, бавовни тощо)

- значна кількість працюючих (20-40%)

- застарілі технології (постіндустріальні країни)

- залучення іноземного капіталу та передових технологій (країни новох індустріалізації)

- кількість працюючих збільшується (до 60%)

- поступовий розвиток галузей

Країни, що розвиваються

- кількість працюючих різко переважає інші галузі (40-80%)

- примітивний рівень землеробства та кочове скотоводство

- недостатнє забезпечення населення продовольством і водночас орієнтація на експорт (кави, какао, чаю, бананів, цукру, арахісу, пальмової олії тощо)

- кількість працюючих -  незначна (3-20%)

- розвиток індустріалізації (але промисловість ще малорозвинута)

- кількість працюючих -  незначна (10-40%)


Світове господарство в період НТР, вплив на галузеву структуру та територіальну організацію виробництва

Вплив НТР на світове господарство:

 • Зміни в соціально-економічній структурі господарства

• Розширення невиробничої сфери

• Збільшення зайнятих розумовою працею

• Розвиток наукоємних виробництв

 • Зміни в галузевій структурі

• Збільшення частки галузей обробної промисловості

• Підвищення ролі тваринництва в сільському господарстві

• Зниження ролі залізничного транспорту

 • Зміни в територіальній структурі

• Орієнтація на центри науки і освіти (створення технополісів)

• Орієнтація на кваліфіковану робочу силу

Вплив НТР на різні сфери діяльності людства


Цікаві факти

Американський вчений Фредерік Терман запронував концепцію «міста знань та бездимного виробництва». І от у середині 50-х років розпочалося будівництво «міста майбутнього». Вибір місця випав на напівпустельний регіон у штаті Каліфорнія, неподалік від міста Сан-Хосе. Так на карті США з’явилась Кремнієва Долина (Силіконова Долина, англ. Silicon Valley). Вона відзначається значною щільністю високотехнологічних (High Technology) компаній, які займаються проектуванням та випуском комп’ютерів та їх комплектуючих (особливо мікропроцесорів, програмного забезпечення, мобільного зв’язку, біотехнологій тощо). Виникнення та розвиток цього технологічного центру пов’язаний із зосередженням провідних університетів, великих міст на відстані менше, ніж година їзди, джерел фінансування нових компаній, а також кліматом середземноморського типу.

Оригінальна англійська назва долини походить від використання кремнію як напівпровідника при виробництві мікропроцесорів. Саме з цього, на базі Стенфордського університету і почалася історія долини як технологічного центру. Вперше ця назва була використана 11 січня 1971 року журналістом Доном Хефлером для циклу публікацій про розвиток новітніх технологій у США. Кремнієва Долина є місцем дислокації чисельних компаній зі світовим іменем (тут їх більше 1000), тому числі і таких всесвітньовідомих як: «Adobe Sistems”, “Advanced Micro Devces” (AMD), “Apple Іnc.”, “Google”, “Intel”, “Yahoo!” та інші.Використовуючи досвід Силіконової Долини, в усьому світі стали створюватись технополіси – міста передових (High Technology) технологій; наукових досліджень і проектно-конструкторських розробок у відповідних галузях виробництва. Сьогодні технополіси – це цілісні науково-виробничі комплекси, створені на базі окремого міста. І хоча ідея створення технополісів зародилася у США ще на початку 50–х років, нині ареал поширення технополісів є досить масштабним – вони є в Західній Європі, Північній Америці, Північно-Східній Азії, Росії.

Силіконова Долина

У США вдалий досвід Силіконової Долини дав поштовх до поширення цієї форми. На економічній карті США з’явилися технополіси «Золоте промислове коло», центром якого став Гарвардський університет, Массачусетський технологічний інститут, «Силіконовий штик» (штат Луїзіана), «Електронний гвинт» (штат Флорида), Route – 128, Reseach Triangle Park (Парк Дослідницького Трикутника, Філадельфія, 1959 р.) та інші. А 40-й президент США Рональд Рейган поставив створення технополісів на конвеєр: створити 150 – 300 таких центрів, практично по декілька у кожному штаті.

З 1980 року і в Японії також розпочався розвиток урядової довгострокової програми по створенню технополісів. Так, таким містом став технополіс Цукуба (Цукуба-сі), розміщений на півдні префектури Ібаракі за 40 км від Токіо. Площа його становить 284,07 км ² та населення у 215 389 осіб (на 01.06.2010 року). Відоме як «наукове місто» Японії. Тут розміщені НДІ промислової технології, сільського господарства, космічний центр, університет Цукуба та інші заклади.

Є подібні технополіси і в Росії. Частково, деякі з них були створені ще за часів СРСР (Дубно – центр ядерних досліджень, хімград «Кольцово», Пулково (астрономічні дослідження), - поблизу Санкт-Петербурга). Останнім часом з’явились нові техноцентри: - це м. Зеленоград, що поблизу Москви та будується новий інноваційний центр «Сколково» (російська «Кремнієва Долина»). Очікується, що у комплексі будуть розроблятися та комерцілезуватися новітні технології, тому планується його будівництво поблизу міського поселення Новоіванівське та міського поселення Одинцово, неподалік від села Сколково (Московська область).Є свої технополіси і у інших країнах світу: академмістечко «Антиполіс Софія» поблизу Ніцци (Франція, 1972 р.), яке приносить доходи у $5,7 млрд. щорічно, що більше, ніж доходи від туристичного бізнесу всього Лазурного Берега, а також такі техноцентри як: «Л’Ореаль», Нестле» (Франція), «Плессі» (Ірландія), “Erricson”, “Kista” (Швеція), «Хінгу» (Тайвань), «Пудун», «Чжунгуаньцун» (Китай) тощо. У Великобританії у 2004 році була введена в дію програма по переведенню країни у ключовий центр знань (Rey knowledge nub) – основний елемент створення міст науки. Для цієї ролі було обрано 6 міст: Йорк, Ньюкасл, Манчестер, Брістоль, Бірмінгем та Ноттінгем, що в майбутньому призведе в цілому до редевелопменту (до відродження) старих промислових підприємств. Та характерною рисою всіх технопарків є розробка принципово нових технологій, експорт, дрібносерійне та індивідуальне виробництво. Так, Південна Корея стала лідером у експорті мікрохвильових печей та телевізорів, Сингапур – у виробництві магнітних дисків та дисководів, Гонконг – у експорті електронних годинників, Тайвань – дисплеїв та терміналів, Таїланд – жорстких дисків до комп’ютерів, Малайзія – електронних компонентів тощо.

На превеликий жаль, поки – що таких технополісів нема в Україні, хоча, як відомо, Україна володіє значним науково-технічним персоналом. Проте для цього потрібні не лише продумані урядові програми, але й потужне фінансування. Але, як відомо, венчурні (ризикові) капіталовкладення у науку дають відчутну віддачу, правда з часом.

Домашне завдання

1. На контурній карті Північної Америки відмітьте основні технолополіси США.

2. На контурній карті Европи відмітьте основні технолополіси та виявіть їх закономірніть розміщення.

3. Відмітьте на контурній карті країни з плановою економікою.

4. Відмітьте на контурній карті країни "великої сімки".


Контрольні запитання

1. Дайте визначення понять світове господарство та міжнародний поділ праці.

2. Опишіть структуру світового господарства.

3. Назвіть та опишіть епати еволюції світового господарства.

4. Дайте визначення НТР.

5. Назвіть головні риси та складові НТР. Опишіть їх.

6. Опишіть вплив НТР на світове господарство.Наведіть приклади.

7. Що таке «технополіси»?

8. Що послужило поштовхом до розвитку технополісів?

9. Який технополіс вважається найстарішим?

10. Які технополіси існували ще за часів СРСР? Яку назву має відомий технополіс Росії – її майбутня «Силіконова Долина»?

11. Яке відоме наукове місто є у Японії?

12. Чому нема технополісів у Україні?


Список літератури

1. В.Ю. Пестушко, Г.Ш. Уварова, Географія, 10 клас, Видавництво: Генеза, 388 стр. - 2008

2. Довгань Г. Д. Экономическая и социальная география мира. 10 класс: Наглядный справочник. — К.; Х.: Веста, 2007. — 144 с.

3. http:/ /ukrmap.su/

4. http:/ /osvita.uaСкомпоновано та відредаговано Паутинкою А.В.
Над уроком працювали

Паутинка А.В.

Довгань Г. Д.


Поставить вопрос о современном образовании, выразить идею или решить назревшую проблему Вы можете на Образовательном форуме, где на международном уровне собирается образовательный совет свежей мысли и действия. Создав блог, Вы не только повысите свой статус, как компетентного преподавателя, но и сделаете весомый вклад в развитие школы будущего. Гильдия Лидеров Образования открывает двери для специалистов  высшего ранга и приглашает к сотрудничеству в направлении создания лучших в мире школ.

Предмети > Географія > Географія 10 клас