KNOWLEDGE HYPERMARKET


Навколишнiй свiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Простiр i час

Гіпермаркет Знань>>Фізика і астрономія>>Фізика 7 клас>> Навколишнiй свiт, у якому ми живемо. Мiкро-, макро- i мегасвiти. Простiр i час

В фізиці вивчається будова матерії на перших структурних рівнях і вихідні найпростіші форми її руху у всьому Всесвіті, починаючи від елементарних часток (розміри порядку 10-15 - 10-18 м) і кінчаючи величезними зоряними островами - галактиками (розмірами порядку 1022 м). Наочне подання про доступний спостереженню й вивченню в цей час області Всесвіту дає шкала розмірів об'єктів.

Зсув по цій шкалі на один розподіл вправо відповідає збільшенню розмірів (даних у метрах) в 10 разів. Структура основних фізичних об'єктів показана в таблиці .

Таблиця 3. Структура основних матеріальних об'єктів.

Структура основних матеріальних об'єктів
Область простору
Довжина області, м
Об'єкти - структурні одиниці розподілу матерії
Розміри об'єкта, м
Мегамир
1025 - 1020
Галактики
1020
Макросвіт 1020-10-8

Планетні системи зірок

Планети й навколишні нас на Землі тіла

1013

106-10-2

Мікросвіт 10-8-10-18

Молекули й атоми

Ядра атомів

Елементарні частки

10-8

10-10

10-15

Мир - єдиний. Його об'єкти повторюють структуру один одного, але до відомої межі... Коли зміна розмірів приводить до нової якості.

Так у Мегамире еталон довжини - галактика, світловий рік.

У макросвіті - людин і звична одиниця - метр.

У мікросвіті - атом й нанометр.

До фундаментальних понять, якими філософи займалися із древніх часів, ставляться простір і час.
Що ж такий час? У словнику Брокгауза порозумівається, що час є «послідовність подій, що виявляється з минулого, сьогодення й майбутнього, з виникнення й зникнення речей.» Це, так сказати, загальноприйняте, повсякденне подання, що однак сутність і причини часу не пояснює. Що ж говорять філософія або інші науки про сутності часу?
Філософи досліджують час у з'єднанні із простором і багато сперечаються про те,  чи об'єктивні ці поняття, інакше кажучи,  чи існують вони взагалі незалежно від сприйняття людини, або вони є продуктом його уяви? Для Демокрита простір був порожнечею, у якій рухаються атоми, а цей рух може відбуватися тільки в часі. Аристотель уявляв собі час як «число руху», для нього час не міг існувати без душі, тому що лише душу може вважати. Для Галилео Галилея й Исаака Ньютона простір був нескінченно а час тік рівномірно й теж нескінченно. Всі зміни у світі поширювалися нескінченно швидко у всьому Всесвіті.

Для сьогоднішніх філософів-матеріалістів проблема «простір-час» вирішується дуже просто. «У світі не існує нічого крім матерії, що рухається, і ця матерія, що рухається, не може рухатися інакше як у просторі й у часі » (Ленін). Але що таке матерія, як вона виникла й чому вона рухається? Альберт Эйнштейн винайшов «просторово-часовий континуум» (лат. континуум – єдність) і затверджував, що час і маса тіл залежать від їхньої швидкості. Коли тіло досягає швидкості світла, його час зупиняється, а маса стає нескінченно великою. Після Эйнштейна були початі нові спроби зрозуміти суть часу (А. П. Левич, Б. В. Гнеденко, Н. А. Козирєв). Уважається , що час необратимо, тобто всякий матеріальний процес розвивається в одному напрямку - від минулого до майбутнього.

Простір - якийсь безагрегатний стан речовини, тобто потенційна речовина. Простір - це те, із чого складається все. Це та “рідина”, при “замерзанні” якої, утворяться сніжинки різних розмірів, структури й конфігурації - тобто речовина.Але рідина “ простір” - рідина особлива й незвичайна. На відміну від води, що складає з молекул, атомів і т.д.- простір недискретно, тобто не має дискретної структури. Внаслідок чого, будь-який обсяг простору можна розділити на нескінченно велику кількість менших обсягів, при цьому ми ніколи не одержимо той, абсолютно малий, кінцевий, фундаментальний обсяг або фундаментальну довжину.

Завдання
Розділите об'єкти на три групи:

Мегамір
Макросвіт Мікросвіт

Сонце

Автомобіль

Муха

Бактерія

Людина

Собака

Атом водню

Сонячна системаПідручники та книги по всім предметам, плани конспектів уроків з фізики, реферати та конспекти уроків з фізики 7 класуЗміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

 Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам. Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.