KNOWLEDGE HYPERMARKET


Налаштування параметрів показу презентації

Гіпермаркет Знань>>Інформатика >>Інформатика 10 клас>> Інформатика: Налаштування параметрів показу презентаціїПроектор

Створені  за  допомогою  програми  MS  Po­werPoint  презентації  призначені  для  демон­страції  на  моніторі  комп’ютера,  великому настінному  екрані  за  допомогою  проектора (мал.  12.10),  інтерактивній  дошці.  Їх  можна розміщувати  (публікувати)  в  Інтернеті.  У разі  звичайної  демонстрації  показом  слайдів можна керувати вручну або задавати автома­тичний режим без участі доповідача.

  • Перед демонстрацією  презентації слід заздалегідь  встановити  та перевірити потрібні технічні засоби, а також провести тренувальну презентацію,  оскільки може виникнути потреба внесення змін до її дизайну,  стильового оформлення чи  параметрів показу.

У режимі показу слайдів програма MS PowerPoint дає змогу відображати презентацію  на  моніторі  комп’ютера  з  виведенням  слайдів  на  весь  екран. Під час демонстрації можна робити нотатки з питань, що обговорюються в аудиторії, малювати на слайдах, змінювати порядок  їх відображення тощо.

Відповідно  до  призначення  презентації  та  способу  її  демонстрації  по­трібно  вибрати  один  з  трьох  передбачених  у  програмі MS PowerPoint спо­собів показу слайдів:

  • керований  доповідачем  —  слайди  виводяться  на  весь  екран.  До­повідач повністю керує процесом: може змінювати слайди вручну або застосовувати  автоматичний  перехід  між  ними.  Такий  спосіб  най­частіше  використовують  для  показу  презентації  на  великому  екрані під час проведення конференцій;

Настройка презентації

керований користувачем  —  слайди   переглядають  на екрані моніто­ра у спеціальному вікні, яке містить меню та панель інструментів для керування  зміною  слайдів,  їх  копіюванням  та  друком  —  це  зручний спосіб для перегляду презентацій навчального характеру чи, наприк­лад, відеотурів;

  • автоматичний  —  слайди  змінюються  автоматично  після  завершен­ня  заданих  часових  інтервалів,  після  показу  всіх  слайдів  демон­страція  продовжується  автоматично  —  цей  спосіб  використовують під час проведення виставок, рекламних акцій тощо.

Потрібний режим показу слайдів задають за допомогою перемикача Показ слайдів у вікні Настройка презентації (мал.  12.11).

Часові  параметри  зміни слайдів можна  уточнити чи  встановити  під час проведення  репетиції,  що  є  результатом  виконання  вказівки  Показ  слай­дів/Настройка часу.  Програма  переходить  у  режим  демонстрації  та  на ек­рані з’являється  панель Репетиція  (мал.  12.12).  Вона містить два таймери, перший з яких фіксує час показу поточного слайда, другий — загальну три­валість показу, та кнопки: Далі (1),  що дозволяє здійснювати перехід до нас­тупного  слайда;  Пауза  (2);  Повторити  (3),  за  допомогою  якої  можна  на­лаштувати  тривалість  показу  поточного  слайда.  По  завершенні  налаштування слід натиснути кнопку Завершити  (4).

Для  керування  показом  слайдів  у режимі демонстрації використовують кнопки керування, розташовані у нижньому лівому куті вікна  (мал.12.13).

показ  слайдів


Якщо потрібно привернути увагу аудиторії до певних моментів доповіді, за допомогою кнопки Вказівник (5)  можна обрати інструмент малювання та креслити ним криві лінії на слайдах під час показу презентації. Такі лінії на­зивають  рукописними  нотатками.  Використання  Контекстного  меню  (6) дає  змогу,  зокрема,  створювати  текстові  нотатки,  вибравши  вказівку  Ек­ран/Нотатки   доповідача,  переходити  до  будь-якого  слайда,  обравши
вказівку Перейти до слайда,  тощо.

  • Кнопки  керування  показом  та  контекстне  меню  в  режимі  автома­тичного показу презентації не доступні.

Під час перегляду презентації  не в автоматичному режимі для переходу між  слайдами  можна  застосовувати  клавіші  Пропуск,  Enter,  Page  Down, Backspace, Page Up та стрілки керування курсором. Якщо під час перегляду чи демонстрації були створені нотатки доповідача чи рукописні додатки, по завершенні перегляду потрібно у відповідному вікні натиснути кнопку Збе­регти для збереження внесених змін у презентацію, чи Видалити в  іншому випадку.

Які особливості має відтворення презентації за допомогою  інтерактивної дошки?

  • Узагальнюємо

Опишіть в зошиті вказівки меню Показ слайдів, які позначено на малюнку 12. 14.

Показ слайдів


Морзе Н. В. Інформатика: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту/Н. В. Морзе, В.П. Вембер, О.Г. Кузьмінська. — К.: Школяр, 2010. — 304 с.: іл.

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.