KNOWLEDGE HYPERMARKET


Написання сполучників разом та окремо

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Написання сполучників разом та окремо


Принеси в цей світ добро
419.1. Прослухайте, слідкуючи за текстом. Визначте основну думку. З'ясуйте значення слів у рамці та відпрацюйте їх вимову. Прочитайте текст.


Сад
Які тут, на крутому схилі гори, зеленіли дерева! Упереміжку з яблунями і грушами росли й дубки, й липи, й черемхи.


Наш батько, скільки жив у хаті під горою, саджав на схилі дерева. Однієї весни вишеньок-шпанок дістане й посадить, а восени — вже кущ малиновий чи горобину.


Старий, спираючись на ціпок2, ходить поміж дерев і подеколи торкається до них долонею, нібито хоче відчути їхнє тепло або ж передає їм тепло своє. Перед кожним зупиняється, наче зустрівся зі знайомою людиною.


—    Оце дуб,— показує на ошатне3 кремезне дерево,— ми вдвох із батьком посадили.


Кожне дерево тут посаджене разом із яким-небудь гостем. Минулого тижня йшли ми з батьком схилом гори через сад. Біля каштана він раптом зупиняється й питає:
—    А з ким же я садив його?


Почав перебирати в пам'яті роки, події, знайомих людей.
В очах батькових аж сльоза заблищала, через те що стерлися якісь події з пам'яті.


1 Озариться — укр. осяятися.

2 Ціпок — дерев'яна палиця.

3 Ошатний — гарний, гарно вбраний.

З того часу я вже по-іншому дивлюся па строкатий1 сад на схилі гори. Він озивається до мене легким шелестом гілля, голосами птахів.


Я з хвилюванням стежу, як до мене важкуватими кроками наближається батько. Він іде поміж дерев, проте бачить, мабуть, не їх, а далеких друзів. І мені здалося на мить, що навко¬ло не дерева, а спогади батькові (За Є. Гуцалом).


II.    Чим вирізнявся сад на схилі гори? Опишіть його. Як ставився до саду батько оповідача? Чому? Які почуття викликала у вас ця розповідь?
III.    Пригадайте пізнавальні теми, що обговорювалися на трьох попередніх уроках. Зробіть висновок про те, якими є найважливіші цінності життя.
IV.    Для чого в тексті вжито сполучники? Зачитайте речення з виділеними сполучниками, назвіть їх види за вживанням та за будовою, зверніть увагу на написання.


Сполучники, утворені поєднанням різних частин мови, пишуться разом:
1)    із частками же, ж, б, би, то, що: адже, ніж, отже, отож, аби, мовби, немовби, ніби, щоб, якби, мовбито, немовбито, нібито, начебто, неначебто, тобто, якщо, абощо;
2)    із прийменниками: проте, причому, притому, затим, зате.


Сполучники проте, зате, щоб, якби треба відрізняти від однозвучних із ними самостійних частин мови що, те, як,
які з прийменниками про, за або з частками б, би пишуться окремо.

Сполучники

Якби   знав,   де   впаде,   то соломки підстелив би (Нар. творчість).

Доводилося все частіше звертати з колії, щоб дати дорогу автомашинам (Петро
Панч).

Федько вчився непогано, зате Дмитрикові доводилося допомагати (О. Донченко).

Сонце вже піднялося, проте  ліс іще дихав прохолодою
(М. Ярмолюк)

Інші частини мови

Як би  не крутила хурто вина, а блисне промінь — і крига розтане (3. Гончарук).

Що б не робив, роби тільки найкраще (І. Кульська).

За те весну всім серцем я  люблю, що осені сестра вона прекрасна (В. Сосюра).

Про те зозуля кує, що свого гнізда не має (Нар. творчість).1 Строкатий — забарвлений у різні кольори; неоднорідний, різноманітний (рос. пёстрый).

420.    Спишіть речення, розкриваючи дужки. Назвіть складні сполучники та поясніть їх правопис.
1. Як (би) я тепер хотіла у мале човенце сісти і далеко на схід сонця золотим шляхом поплисти. 2. Ви щасливі, холоднії зорі, ясні, тверді, (не) наче з кришталю. 3. Як (би) я була зіркою в небі, я (б) не знала ні туги, ні жалю (З те. Лесі Українки). 4. На те й сокіл у небі, що (б) фазан не дрімав. 5. Ласкою більше зро¬биш, ні (ж) силою (Нар. творчість).


Деякі сполучники можуть мати при собі частки, з якими вони пишуться тільки окремо, а саме: адже ж, або ж, але ж, бо ж, коли б, хоч би, хоча б та ін.


421.    Складіть і запишіть по 2 речення зі сполучниками зате, проте, якби та однозвучними займенниками й частками за те, про те, як би.


Поясніть правопис сполучників.


Окремо пишуться всі частини складених сполучників:
тому що; через те що; для того щоб; незважаючи на те що; після того як; з того часу як та ін.


Орфограма

Написання сполучників разом та окремо
нібито, проте, тому що


422.    Спишіть текст, добираючи з довідки пропущені сполучники.
Визначте їх вид за будовою, поясніть правопис.


Збиралися в дорогу, ... роботу було завершено. Всі були занепокоєні, ... небо закуталося хмарами. ... піде дощ, від'їзд доведеться відкласти. Сашко,... і всі, часто поглядав на хмари, ... на думці в нього було зовсім інше. Він був ладен просити дощу, ... дороги розкисли, ... машини не зрушили з місця, ... хотів залишитись, ... побачити Валю (За М. Ярмолюком).


Довідка: через/те/що; але; бо; що/б; як/що; тому/що; що/б; як; що/б.


423.1. Перекладіть і запишіть текст українською мовою. Порівняйте написання сполучників в обох мовах та поясніть їх правопис в українській мові. Назвіть однозвучні зі сполучниками частини мови. Як вони пишуться?


Необыкновенный учитель
Лев Николаевич Толстой заботился не только о том, чтобы научить детей грамоте. Он старался научить их любить труд и относиться к нему с уважением. Когда наступала весна, он выделял ребятам по участку земли на своих полях. Он учил их, как надо измерять поля, как правильно обрабатывать почву, как удобрять её, как засевать. Ведь тогда в деревнях не было агрономов. Лев Николаевич учил ребят правильно ухаживать за скотом и птицей, выращивать яблоки и овощи, рассказы¬вал, как устроены сельскохозяйственные машины (За Л. Во-ронковою).


П. Зробіть усний розбір як частини мови сполучників з останнього речення.


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.