KNOWLEDGE HYPERMARKET


Народження середньовічної Європи.

Гіпермаркет Знань>>Історія всесвітня>>Всесвітня історія 7 клас>>Всесвітня історія: Народження середньовічної Європи


Народження середньовічної Європи


1. Які події відбулися в римській історії в 395 р. та 476 р.?
2. Яким у Римській
імперії за Діоклетіана І Константина Першого Великого був стан: а) економіки; б) релігійної політики; в) відносин із варварськими племенами?
3. Що таке «Велике переселення народів», як воно вплинуло на хід історії Римської імперії?
4. Хто такі варвари? Які племена римляни називали варварами? Чому?


Крах Римської імперії, на руїнах якої зародилася середньовічна Європа, став наслідком тривалого занепаду економіки. Приходили в запустіння землеробство й ремесла, земля не оброблялася, влада імператорів поступово послаблювалася.
Криза поглиблювалась і в духовному житті Римської держави. Разом зі знищенням громадянських свобод відбувся моральний занепад римського суспільства. На зміну язичництву прийшло християнство, що стало набувати характеру державної релігії.


Занепала й колись нездоланна римська армія. Вона перетворилася в малорухливу військову масу, що поколіннями проживала в укріплених таборах уздовж кордонів імперії. Армія втратила високі бойові навички знаменитих римських легіонів і за своїм озброєнням та військового тактикою майже не відрізнялася від ополчень варварів.


Співвідношення сил між Римською імперією й варварською периферією поступово змінювалося па користь варварів. Особливо велику роль у долі пізньої Римської імперії відіграли її північні сусіди — германські племена.


Германці вперше потрапили в поле зору римлян у І ст. до н. с. Римляни спочатку сприйняли їх за галлів (кельтів), однак наприкінці І ст. н, е. видатний римський історик Корнелій Тацит досить чітко визначає германців як особливу групу племен.

Германці тоді жили общиною на території між річками Рейном, Одером і Дунаєм. Основні засоби для життя отримували, займаючись скотарством. Худоба в германців була головним багатством і використовувалась як мірило вартості. Крім того, вони займалися землеробством, яке з V ст. набуває першорядного значення. Для обробітку землі германці використовували легкий плуг або рало. Вони сіяли льон, овес, просо, пшеницю, ячмінь, вирощували городні культури, зокрема капусту й салат. Представники германських племен вели торгівлю з римлянами.


Поступово під впливом внутрішніх факторів і римського суспільного устрою в германців почала зростати майнова нерівність. Серед вільних членів общини вирізняються знатні люди. Суспільне розшарування було частково зумовлене появою рабів із полонених. Проте германці наділяли рабів ділянками землі, подібно до римських колонів, надавали можливість самостійно вести господарство. Це була патріархальна форма рабства, що з часом перетворилася на один із різновидів феодальної залежності.


Важливі справи германці обговорювали на народних зборах, які називалися тинг. На них були присутні всі дорослі чоловіки, які носили зброю. Народні збори обирали раду старійшин, що вирішувала, передусім, судові справи. Були в германців також конунги (майбутні королі) та військові вожді.


Головну бойову силу германців становили військові дружини. Дружинники перебували в повній залежності від своїх військових вождів: клялися їм на вірність, одержували від них зброю, коней, частину здобичі.


У ІV-V ст. у політичному устрої германців відбувалися важливі зміни. Вони об'єдналися у великі військово-племінні союзи, що отримали свої найменування за назвами панівних племен. Так виникають германські народності алеманів, баварів, франків, саксів, тюрінгів та ін. Із числа дружинників виокремилася так звана служива знать. Вона почала гуртуватися навколо конунга, витісняти з його оточення племінних старійшин і дедалі активніше впливати на його дії. Одночасно зміцнювалася й влада конунгів.


Важливу роль у становленні державності відіграло поширення серед германців християнства. У IV ст. єпископ Ульфіла навернув у християнство готів. Для цього йому довелося перекласти Біблію готською мовою і створити для своєї нової пастви писемність на основі грецького алфавіту.


Вивчаємо джерела
I ст. Римський історик Корнелій Тацит про германців
...Племена, які населяють Германію, споконвіків становлять самобутній народ, котрий зберіг первісну чистоту і подібний лише на себе самого... Германці разюче схожі між собою: блакитні очі, меткий погляд, русяве волосся, кремезна статура...


Королів германці обирають за знатністю, вождів — за звитягою. Однак, і королі не наділені у них необмеженою владою, вседозволеністю. Вожді рішучі, мають гідність, б'ються завжди попереду війська і цим викликають поваїу. Проте ні карати, ні заковувати, ні накладати тілесне покарання не дозволяється нікому, крім жерців... Менш значні справи розглядаються на раді старійшин, а справи важливіші обговорюються всіма...


На народних зборах обирають також старійшин, які чинять суд в округах і селищах...


У бою ганебно вождю поступитися кому-небудь у звитязі, не менш ганебно дружині не уподібнитися звитязі вождя. А вийти живим із бою, у якому загинув вождь, — безчестя й ганьба на все життя; боронити його, здійснювати відважні вчинки, думаючи тільки про славу, — найперший їхній обов'язок; вожді б'ються заради перемоги, дружинники — за свого вождя... Від щедрот свого вождя дружинники очікують собі б бойового коня, і закривавленої, переможної фрамеї (списа). Замість платні у них — їжа і щедре пригощання на бенкетах. Можливості для такого марнотратства виникають лише через війни і грабунки...


1. Опишіть зовнішність германців.

2. Охарактеризуйте систему влади в германців.

3. Скажіть, хто міг бути королем, а хто вождем. Чи мали королі необмежену владу?

4. Яку роль відігравали народні збори? Які питання на них розглядалися?

5. Які чесноти були обов'язковими для воїнів?

6. Про що автор пише із жалем?


І. М. Ліхтей Історія середніх віків 7 клас

Вислано читачами інтернет-сайту


Календарно-тематичне планування всесвітньої історії, завдання учню 7 класу, курси учителю всесвітньої історії

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.