KNOWLEDGE HYPERMARKET


Населення Австралії.Австралія – єдина держава на материку

План-конспект уроку з теми  “Населення Австралії.  Австралія – єдина держава на материку”

Мета уроку:

Освітня: актуалізувати поняття «людська раса», «нація», «густота (щільність) населення». Познайомити школярів з процесом формування сучасного расового та етнічного складу населення Австралії, як результатом колоніального минулого. З’ясувати причини нерівномірності заселення материка. Дати короткий опис єдиної на материку держави – Австралії. Звернути увагу на зв’язки Австрадії з Україною.
Виховна: Сприяти формуванню світоглядних ідей про взаємозв’язки та єдність компонентів природи. Сприяти вихованню шанобливого ставлення учнів до представників різних рас та націй, поваги до їх мови та культури.
Розвиваюча:  Розвивати у школярів інтерес до вивчення географії, вводячи в урок елементи цікавої географії та інтерактивні форми роботи. Розвивати логічне мислення учнів, вміння обґрунтовувати свої погляди, робити висновки та порівняння. Розвивати вміння учнів вільно користуватися різними джерелами географічних знань (підручником, картами атласу, малюнками, схемами), аналізувати та зіставляти їх.

Тип уроку:
комбінований
Обладнання:
•    політична карта світу;
•    карта густоти населення світу;
•    атласи школярів;
•    авторська презентація ppt «Населення Австралії»;
•    листи опорно-інформаційних схем школярів.
 
Хід уроку

Зміст матеріалу уроку   
І. Організація класу
ІІ. Перевірка засвоєння попереднього матеріалу:


А. Питання для усного обговорення: (Фронтальне усне опитування)
1.    З чим пов’язана своєрідність рослинності та тваринного світу Австралії?
2.    Чому Австралія набагато поступається за видовим складом органічного світу іншим материкам?
3.    Назвіть найбільш відомі групи тварин, що є ендеміками Австралії. Які риси говоріть про їх давність.
4.    Назвіть основні природні зони Австралії. Які з них та чому займають найбільші та найменші площі?
5.    Чим не схожі австралійські пустелі на африканські?
6.    Чому на території Австралії ліси займають невеликі площі?       

ІІІ. Вивчення нового матеріалу
П л а н:
1.    Населення Австралії.
2.    Австралія – єдина держава на материку.
3.    Практична робота 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії.       

1.    Населення Австралії. 
(Пояснення вчителя з елементами бесіди, робота з презентацією ppt «Населення Австралії»)

•    Пригадайте, представники яких людських рас живуть в Африці та Південній Америці?
•    Як відбувалося заселення цих материків?


     Заселення Австралії почалося близько 40 тис. років тому вихідцями з Південно-Східної Азії. Корінне населення (аборигени) Австралії належить до австралоїдної гілки екваторіальної раси.

•    Які расові ознаки мають представники негроїдної раси?
•    За слайдом ppt «Населення Австралії» з’ясуйте, чим відрізняються австралійські аборигени від типових представників негроїдної раси?


     З того часу, як європейці вперше побачили аборигенів Австралії, таємниця про їх походження почала хвилювати багатьох дослідників. Адже в рисах обличчя аборигенів поєдналися ознаки негроїдів (темна шкіра, широкий ніс, товсті губи) та європеоїдів (хвилясте волосся, добре росте борода у чоловіків). Спершу висловлювали припущення, що аборигени тут і з’явилися на материку. Але на території Австралії  немає жодної знахідки решток людиноподібних мавп. Тут і зараз немає жодного виду приматів. Тому тепер вважають, що під час льодовикового періоду, коли рівень Світового океану був нижчим, між Азією та Австралією був суходіл, яким могли пересуватися предки сучасних аборигенів.
     Австралійці-аборигени до приходу європейців проживали в східній частині материка, їх загальна кількість становила близько 300 тис. чоловік. Вони полювали на тварин і збирали дикорослі рослини, вели кочовий спосіб життя.
     Австралійці-аборигени зберегли свою досить своєрідну культуру, особливо в живописі та музиці. Їхні картини виставляються у Національній галереї Австралії, символіку аборигенів використовують деякі національні авіакомпанії. З картинами аборигенів можна ознайомитися в Інтернеті. Але кількість корінного населення нині становить менше 1 % населення материка.

•    Яке було ставлення європейських колонізаторів до корінних мешканців Африки та Південної Америки?
•    Пригадайте, який вплив нанесла колонізація Африки та Південної Америки на расовій та національній структурі населення материків?


     Аборигени — темна пляма на репутації Австралії як країни. Корінні жителі Австралії нещадно винищувалися в роки колонізації материка англійцями. За кожного вбитого аборигена місцева влада виплачувала премію. Слід було надати губернатору колонії лише доказ – відрізані вуха аборигена. Тих, хто вижив відтісняли в пустельні райони. Нині аборигени живуть у резерваціях і формально не можуть поскаржитися на погане ставлення. Їм надається медична допомога, їх навчають у школах, залучають до занять спортом. І тим не менше, їхнє життя мало нагадує життя інших громадян держави. Живучи в резерваціях, люди цілком залежать від державної підтримки.
     Після відкриття Австралії європейцями наприкінці XVIII ст. почалося її активне заселення, насамперед східної частини материка.
     У XIX ст., коли в Австралії було знайдено золото і почалася «золота лихоманка», заселення материка значно прискорилось. Уряд Британської імперії сприяв цьому, надаючи переселенцям земельні угіддя та пільги.
     З'явилося багато міст, в яких нині проживає більшість населення Австралії.
     Нині 80% населення Австралії становлять англоавстралійці – нащадки переселенців з Великої Британії. Крім них в країні мешкають німці, греки, італійці, українці.
     Українська діаспора невелика — 32 тис. чоловік. Українці зберігають свою мову, звичаї та побут, хоча молодь все ж асимілюється з іншими переселенцями. Вважається, що першим українцем, який став жити в Австралії, був матрос Федір Зубенко з Полтавщини. Він був членом команди російського корабля «Открытие». Нині найбільше українців проживає у штаті Вікторія (близько 12 тис). Багато їх у великих містах: Сіднеї, Мельбурні, Аделаїді. Українці працюють лікарями, інженерами, юристами. Порівняно небагато українців створили свої власні підприємства, в тому числі і сільськогосподарські.   

2. Австралія – єдина держава на материку. (Розповідь вчителя з елементами бесіди, робота з політичною картою світу, презентацією ppt «Населення Австралії»)
     На материку існує єдина держава – Австралія. Це — високорозвинута країна, що одна займає цілий континент. Вона розташована далеко від Європи, але технічний прогрес на транспорті і в засобах зв'язку наблизив її до інших країн.
     Нині в Австралії проживає 20,3 млн. чоловік. Основна маса населення — переселенці з Великобританії. Аборигени становлять тільки 160 тис. чоловік. Після Другої світової війни в Австралію почали приїжджати на постійне проживання люди і з інших країн Європи, в тому числі й з України.
     По території населення розміщується вкрай нерівномірно. Середня густота населення найнижча в світі – 2,6 чол/км2.


•    За картами атласу визначте райони з найбільшою та найменшою густотою населення Австралії. Поясніть особливості та чинники такого розміщення.


     Більша його частина проживає на південному сході і південному заході, де сприятливіші для життя природні умови. Пустелі і напівпустелі майже не заселені. Австралійці — здебільшого жителі міст. У містах проживає 85 % усього населення. Найбільші міста — Сідней і Мельбурн.
     Столиця країни — Канберра. Місто було спеціально збудоване як столиця за планом архітектора У. Гріффіна на березі річки Молонгло. Будівництво почалося у 1913 р. Тут знаходяться резиденція уряду та парламенту. Канберра більше подібна до курорту, ніж до столиці. Дерева сюди були привезені зі всього світу. У центрі міста – велике озеро, у центрі якого б'є найвищий у світі фонтан – 140 м. Назва міста означає – “два пагорби”.
     У країні добре розвинутий видобуток корисних копалин, металургійна, хімічна промисловість, машинобудування. Багато підприємств, що виробляють харчові продукти, одяг, автомобілі, різне обладнання.
     У південно-східних і південно-західних районах вирощують пшеницю, цукрову тростину, розводять велику рогату худобу, овець. У посушливих районах — овець. За поголів'ям овець і настригу вовни Австралія посідає перше місце в світі. Сільське господарство Австралії дає вовну, м'ясо, шкіру, масло, сир, пшеницю, тростинний цукор, фрукти.
     Між Австралією й Україною укладено торговельну угоду. Австралія вивозить до України продукцію харчової промисловості і сільського господарства, Україна продає Австралії продукцію машинобудування.   
   
3. Практична робота 8 (продовження). Позначення на контурній карті назв основних географічних об’єктів Австралії (Самостійне виконання практичної роботи учнями з використанням атласу та контурних карт.)
Мета: позначити основні географічні об’єкти Австралії на контурній карті та запам’ятати їх місцезнаходження.
Використання карт: політична карта світу
Завдання:
     Протягом вивчення теми, користуючись картами атласу, нанесіть на контурну карту та запам’ятайте положення на материку таких географічних об’єктів:

Географічні об’єкти Австралії

Категорії географічних об’єктів Назви географічних об’єктів
Політична карта Країни та їх столиці •    Австралія (Канберра),
•    Нова Зеландія (Веллінгтон),
•    Папуа – Нова Гвінея (Порт-Морсбі) 


ІV. Узагальнення та корекція знань з вивченої теми
Висновки: (Підбиття підсумків уроку вчителем)
•    Заселення Австралії почалося 40 тис. років тому. Європейці з'явилися на материку з другої половини XVIII ст.
•    Сучасне  населення  складається  переважно  з   переселенців з країн Європи та їх нащадків. Аборигени становлять менш як 1 % усього населення.
•    Українська діаспора в Австралії становить 32 тис. чоловік. Вона зберігає мову та звичаї батьківщини.
•    Австралійський Союз — єдина держава на материку. Вона належить до розвинутих країн світу. Має великі запаси різноманітних корисних копалин. Тут добре розвинута видобувна і переробна промисловість, сільське господарство, зокрема   вівчарство. Австралійський Союз вивозить за межі країни корисні копалини, вовну, м'ясо, шкіри, масло і сир, пшеницю, тростинний цукор, фрукти.   

Географічний диктант  “Австралія” (Письмове фронтальне опитування)
Завдання:
використовуючи карти атласу, закінчіть речення або вставте пропущені слова.


№    Завдання
1.    За площею Австралія є  ______________________ материком світу.

2.    Природа Австралії відзначається великою своєрідністю, що визначається такою особливістю її фізико-географічного положення, як _______________________________________.

3.    Вперше європейці підійшли до берегів Австралії на початку ХVІІ ст. Дослідження південних берегів материка пов’язані з іменем голландського мореплавця _____________________, а східного узбережжя – англійця _______________________.

4.    Іменами дослідників біля берегів Австралії названі: море _________________, протоки __________________________, острів _______________________.

5.    Рельєф Австралії в порівнянні з іншими материками відзначається __________________ абсолютною висотою. Найбільшими рівнинами, що лежать на Австралійській платформі є __________________ та ____________________. В епоху герцинського горотворення на сході сформувалася область складчатості, що у рельєфі відповідає __________________________________________.

6.    Австралія багата на корисні копалини. Тут є гірські породи магматичного походження: ____________________________. Їх родовища розміщені переважно у _______________частині материка тому, що ___________________________________. Осадові породи такі, як _______________________________, залягають у ___________________ частині   материка.      Це пов’язано з _________________________________________.

7.    За особливостями клімату Австралія є __________________ материком світу.

8.    Основними типами клімату материка є: 1)______________;
2)тропічний: а)_________________ ; б)_________________ ; З) субтропічний: а)________________; б)________________; в)_________________ .

9.    Австралія поверхневими водами забезпечена ________________. Це пов’язано з ______________________. Найбільшою річкою материка є _______________ з притокою ________________.

10.    В Австралії збереглося багато давніх видів тварин, зокрема: ____________________________________________. Це пояснюється ______________________________________.

11.    З ссавців найпоширенішими є сумчасті, такі як ____________________________________________________, та яйцекладні звірі: _______________ та ________________. Серед птахів  відомі _________________________________. Типовою рослиною материка є _____________________.

12.    З природних зон близько 40% площі Австралії займають ____________________, але вони є своєрідними, порослими колючими чагарниками - __________________. Порівняне багатство рослинності австралійських пустель пояснюється _________________________________________.
       
Запитання та завдання для усного контролю знань: (Усне опитування)
1.    До яких людських рас належать корінне та прибуле населення Австралії?
2.    З чим пов’язана нерівномірність густоти населення Австралії?
3.    До якого рівня за рівнем розвитку належить держава Австралія? Назвіть її столицю та найбільші міста.
4.    Якою продукцією на світовому ринку відома Австралія.
5.    *Які подібні риси історії пережили Африка й Австралія? Які побідні наслідки це мало для формування сучасного населення та господарства країн обох материків? В ви вбачаєте суттєву різницю?
6.    *Які зв’язки має Україна з Австралією?   
   
V.  Домашнє завдання.
•    Повторити матеріал з використанням графічного конспекту (шпаргалки).       

Надіслано учителем-методистом Міжнародного Ліцею «Гранд» Коваленко Р.Р. 

Предмети > Географія > Географія 7 клас > Населення, його склад та розміщення. Австралійський Союз > Населення, його склад та розміщення. Австралійський Союз. Конспект уроку і опорний каркас