KNOWLEDGE HYPERMARKET


Наступність в побудові методичних систем навчання в роботі з графічними редакторами

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 5 клас>> Інформатика: Графічний редактор Paint

Методичні рекомендації до предмету Інформатика 5 клас.

Тема «Наступність в побудові методичних систем навчання в роботі з графічними редакторами».Розгляд теми: Графічний редактор Paint


            НАСТУПНІСТЬ В ПОБУДОВІ МЕТОДИЧНИХ СИСТЕМ НАВЧАННЯ В РОБОТІ З ГРАФІЧНИМИ РЕДАКТОРАМИ

(Особливості методики викладання програми PAINT BRUSH у пропедевтичному курсі інформатики у 5-6 класах).


                                                                       Анотація


Автор пропонує методи та прийоми, що сприяють ефективному засвоєнню основних знань, умінь та навичок при роботі з графічними редакторами, пропонує власну методичну систему

Ключові слова:графічний редактор, наступність, інформаційна обізнаність

Автор предлагает методы и приемы, которые способствуют эффективному усвоению основных знаний, умений и навыков в работе с графическими редакторами, предлагает собственную методическую систему.

Ключевые слова: графический редактор, последовательность, информационная компетентность.

The author of the article offers effective methods and ways  of mastering new knowledge, skills and abilities while  working with graphical editors, suggests new methodical system.

Key words: graphical editor, consistency, information awareness.

Проблема. В процесі інтеграції сучасної України у європейську спільноту набуває особливого значення інформаційна культура та інформативна  компетентність кожного члена сучасного українського суспільства.

Під інформаційною культурою розуміють прояв загальної культури особистості у сфері використання інформаційних технологій.

Інформатична компетентність – сукупність знань, навичок та вмінь, необхідних для ефективного використання компью`терних інформаційних технологій і систем .

Серед усіх інформаційних технологій найважливіше та найскладніше опанувати комп`ютерні технологіЇ. Інформаційна компетентність поєднується з інформаційною культурою, оскільки культурний рівень людина проявляє не лише працюючи за компью`тером.

В гімназії № 136 м. Києва вивчення інформатики починається з 5-го класу. Рівень підготовки учнів різний – від тих, що вчилися за програмою «Сходинки до інформатики» до таких, що взагалі не вивчали інформатику як предмет. Практика показує, що степінь навченості предмету не завжди відповідає вимогам Програми.

Головною задачею в 5-6 класах є підготовка учнів до поступового вивчення та набуття навичок вільного володіння персональним комп`ютером (ПК) і програмним забезпеченням до нього.

Програмний матеріал дозволить учням визначити місце стандартного застосунку PAINTBRUSH операційної системи WINDOWS`XP серед великого різноманіття засобів створення й опрацювання комп`ютерної графіки  та її різновидів.

Мета роботи полягає не у відкритті тайн означеної програми, а показує можливість набуття навичок і вмінь учнем, якій тільки формується як майбутній високо культурний користувач ПК.

Ретельне вивчення інструментів, команд графічного редактору PAINT BRUSH через виконання цілої серії малюнків спочатку простих, потім більш складних за змістом вимагають від учня

•    прийняття рішення у виборі способу виконання,
•    дозволяють розвивати логічне мислення в процесі вибору послідовності дій при виконанні наданого завдання,
•    навчають робити власні винаходи під час виконання практичних робіт.

Перші уроки присвячуються вивченню або повторенню команд, інструментів та їх призначення. Одночасно при виконанні практичних робіт закріплюється пройдений матеріал.

Наприклад, практична робота «Гриби» виконується за допомогою означених інструментів: Багатокутник, Крива лінія, Еліпс, Олівець. Останній – пропонується для редагування тонких ліній малюнка. Лупа необхідна для зміни масштабу і знаходження розривів у зображенні, які не дозволяють виконати повноцінну Заливку фрагменту малюнка певним кольором. Ластик використовується учнями для редагування зображення.

9.06-14.jpg


Подальше оволодіння інструментами Еліпс, Олівець, Розпилювач, Заливка, Ластик, Багатокутник, вивчення команд заміни кольору лінії, тла , Ластика на Кольоровий ластик, палітри кольорів через послідовність дій КОЛЬОРИ ->.ЗМІНА ПАЛІТРИ -> ВИЗНАЧИТИ КОЛІР здійснюється у наступній роботі «Лялька і курча». Для підтвердження своїх дій користувач натискає на кнопку ДОДАТИ ДО НАБОРУ у вікні додаткових кольорів застосунку PAINT BRUSH.
В цей момент навчання доречно довести до учнів теоретичні відомості про різновиди комп`ютерної графіки – растрової та векторної, порівняння растрових та векторних зображень, відомі графічні редактори:


1.    растрові:

>    Adobe Photoshop
>    Corel Photo-Paint
>    Live Picture та інші


2.    векторні:

>    CorelDRAW
>    Corel Xara
>    Adobe та інші.


Отримання відомостей про формати графічних файлів як спосіб зберігання графічної інформації у вигляді файлів дозволяє нагадати учням про файли, склад їхнього імені. Знайомство з форматами

>    BMP(Bitmap)
>     GIF(CompuServe Graphics Interchange Format)
>    JPEG(Joint Photographic Experts Group)
>    PNG(Portable Network Graphics)
>    TIFF(Tagged Image File Format)

нагадає  учням про розширення файлу, як вказівку на програму, в якій був створений даний графічний файл, також як спосіб зберігання даного файлу або розміщення в певному середовищі, наприклад, в Інтернеті. Назви програм та форматів спонукають до необхідності вивчення англійської мови як міжнародної.

9.06-15.jpg


Виконання наступного малюнку «Будинок для рибки» вимагає використання способу малювання «Від руки». Інструменти для роботи: Пензель з різним розміром лінії, Олівець, Розпилювач, Заливка, Ластик і Еліпс для креслення повітряних бульбашок. Використовується можливість редагування зображення у піксельній сітці за допомогою послідовності команд ВИГЛЯД -> МАСШТАБ -> ПОКАЗАТИ СІТКУ. Учням пропонується намалювати також свій варіант будиночка для рибки. В такий спосіб перевіряємо здібність дитини сконцентруватися на власному життєвому досвіді, швидко прийняти рішення. Такі навички є дуже слушними під час конкурсів, олімпіад з комп`ютерної графіки, коли заздалегідь невідома тема роботи і обмежений час виконання.

9.06-16.jpg
 
Дві наступні роботи «Візерунки1» й «Візерунки2» спрямовані на розвиток вміння використовувати інструменти ПРЯМОКУТНИК, ЛІНІЯ, ЕЛІПС, ЛАСТИК та команд КОПІЮВАННЯ й ПЕРЕМІЩЕННЯ, ЗМІНЕННЯ РОЗМІРІВ й НАХИЛЕНННЯ, ВІДЗЕРКАЛЮВАННЯ й ПОВЕРТАННЯ.

9.06-17.jpg
 
Візерунок1.

9.06-18.jpg
 
Візерунок2.


Це завдання спрямоване також на розвиток вміння створювати нескладні орнаменти, характерною рисою яких є багатократне повторення основного елементу малюнка.

Урок із виконанням пейзажів передбачає свій набір інструментів і послідовність дій для виконання композиції. Це виключно  ПЕНЗЕЛЬ з різним розміром лінії, РОЗПИЛЮВАЧ, ЗАЛИВКА, ЛАСТИК, МАСШТАБ і ПІКСЕЛЬНА СІТКА.

Будь-яке малювання композиції з пейзажем вже не буде складною задачею для учня, якій не вміє гарно малювати.

9.06-19.jpg

 Будь-яке малювання композиції з пейзажем вже не буде складною задачею для учня, якій не вміє гарно малювати. Набуті навички створення різноманітних робіт будуть базовими при виконанні будь-яких завдань з багатьох предметів. Не завжди учбовий матеріал супроводжується потрібними ілюстраціями.

9.06-20.jpg
 
При кресленні геометричних фігур, створенні схеми розташування робочих та комп`ютерних столів у класі обчислювальної техніки, нескладної деталі, якій ми намагаємось надати об’ємного вигляду, симетричної вази с квітами, малюванні одягу для ляльок,  учні демонструють вміння застосовувати опрацьовані інструменти та команди створення замкнених ліній і фігур, КОПІЮВАННЯ окремих фрагментів малюнка через ВИДІЛЕННЯ, ЗМІНУ РОЗМІРІВ та ПОВЕРТАННЯ, ВІДЗЕРКАЛЮВАННЯ, ОБЕРНЕННЯ кольорів(Чорний на Білий та навпаки). Під час проведення кожного уроку відбувається контроль навченості учнів, оцінюється якість та швидкість виконання, наявність власних елементів, слушно включених до композиції.

Достатньо складним завдання виявляється малювання «Жабки на листочку». Усі навички роботи з окремими фрагментами малюнка через КОПІЮВАННЯ, ВИДІЛЕННЯ, ЗМІНУ РОЗМІРІВ та ПОВЕРТАННЯ, ВІДЗЕРКАЛЮВАННЯ, використання малювання овалів, кривих ліній, виправлення окремих елементів малюнка у збільшеному масштабі гумкою, пофарбованою в колір елементу  малюнка натисканням правої кнопки мишки показують степінь опанування інструментами та командами PAINT BRUSH кожним конкретним учнем.

9.06-21.jpg
 
Створення «Пазлів» із власних малюнків дозволяє добре закріпити навички та командами роботи з окремими фрагментами зображень.

Завдяки графічному редактору PAINT BRUSH учні бачать себе у ролях конструктора, маляра, дизайнера, модельєра, архітектора, інженера-винахідника. До цього спонукають різноманітні завдання цілого курсу уроків (Ю. Л. Воронцова, О. Ю. Салова)

9.06-22.jpg

Багато фантазії показують учні в роботі «Одяг для моїх ляльок». Заздалегідь виконується пошук моделі в Інтернеті. За бажанням вибирається тип одягу – святковий, повсякденний, спортивний, домашній. Навіть хлопці, які менше замислюються над своїм одягом ніж дівчата, придумують цікаві сукні, костюми для своїх мам, татусів, братів та сестер.

Виготовлення власних візиток, запрошень на день народження, на ювілей бабусі або дідуся спонукає до оволодіння вставленням тексту у поле малюнка.
 Дуже важливим є момент збереження усіх виконаних завдань. Порівняння початкових робіт з результуючими показує учням їхнє зростання, набуття навичок виконання складних композицій. Вміння зробити графічний макет з багатьма об`єктами, побудувати модель для конкретного випадку підвищує самооцінку учня в сфері володіння інформаційними технологіями(Т. С. Плешанова).

Програма PAINT BRUSH в межах пропедевтичного курсу для 5-6-х класів дозволяє поступово перейти від ігрової форми навчання до більш дорослого процесу набуття знань наукового характеру, коли ініціюється, з`ясовується, використовується й систематизується індивідуальний досвід учнів(Н. А. Елизова). При цьому підвищується мотивація школярів до вивчення інформатики, а робота в парах та колективне оцінювання(з дозволу учнів) розвиває вміння працювати в групах.

Графічний редактор PAINT BRUSH дозволяє учням побачити міцний прикладний зв`язок між інформатикою та іншими дисциплінами завдяки інформаційним технологіям. Це дуже важливо у встановленні рівноваги між опануванням глибокими теоретичними знаннями в інформатиці, комп`ютерними технологіями й алгоритмізації і програмуванню, яким сьогодні приділяють занадто мало уваги у загальноосвітньому процесі.

Зрозуміло, що це тільки початковий етап становлення, але він готує користувачів до переходу до складніших графічних редакторів –CorelDraw, Adobe Photo Shop, Adobe Illustrator та інших(Стив Бэйн, Ник Уилкинсон).

Вміння, набуті під час вивчення PAINT BRUSH, дозволяють учням старших класів виконувати завдання на геометричні побудови, а багатьом користувачам використовувати його під час професійної роботи в дорослому житті. Фахівці різних галузей людської діяльності добре володіють програмами відомого пакету застосунків MICROSOFT OFFICE, такими як Excel - електронна таблиця, ACCESS - база даних реляційного типу, Publisher, POWER POINT (Н. В. Джабасова), але зустрічаються з великими труднощами, коли треба зробити нескладне креслення, або логотип для нового об’єкту чи моделі. Ось тут доречно згадати простий та зручний графічний редактор  PAINT BRUSH.

Висновки. Таким чином, програма є актуальною для використання у процесі викладання інформатики у 5-6-х класах середньої школи з метою набуття вміння створювати малюнки, схеми, креслення та видозмінювати їх уразі потреби. У подальшому навчанні учні добре орієнтуються у виборі відповідного графічного редактору в залежності від рівня складності отриманих завдань.
 
                                                     СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ


1.    Воронцова Ю.Л. Изучаем PAINT BRUSH / Ю. Л. Воронцова, О. Ю. Салова //  Информатика и образование. – 1999. - № 2. -  С .23-31.
2.    Джабасова В. Использование компьютерних презентаций в учебном процессе / В. Джабасова // Информатика и образование. – 2010. - № 6. -  С. 72-73.  
3.    Елизова Н. А. Практические задания для самостоятельной роботы в графическом редакторе PAINT / Н. А. Елизова // Информатика и образование. – 2009. -  № 8. -  С. 92-101.
4.    Завадський І. О. Інформатика. 9 клас / І.О. Завадський, І.В. Стеценко,  О.М. Левченко . – Київ,  2009 р.
5.    Казанцева О.П. Інфомандри: [посібник та робочий зошит для 5-го класу]/ О.П. Казанцева. -  Київ, 2010р.
6.    Плешанова Т.С. Урок – игра «Действия с информацией» / Т.С. Плешанова //Информатика и образование. – 2009. -  № 7. - С. 22-24.

Надіслав вчитель інформатики Бабенко Ірина Олександрівна, гімназія № 136 м. Київ

Інформатика скачати, завдання школяру 5 класу, матеріали з інформатики для 5 класу онлайн

Предмети > Інформатика > Інформатика 5 клас > Графічний редактор Paint. > Графічний редактор Paint. Методичні рекомендації