KNOWLEDGE HYPERMARKET


Непохідні й похідні прийменники (7 клас)

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Непохідні й похідні прийменники (7 клас)


Барвистий килим землі
332.    І. Прослухайте текст. Зробіть звуковий запис слів розсипані, кількість, цвітіння. Прочитайте текст, визначте тип і стиль мовлення.


Долина нарцисів
Далеко поза межами Закарпаття відома унікальна місцевість — Долина Нарцисів. Розкинулась вона вздовж дороги поблизу  міста Хуста. Це єдине місце, де трапляються такі розкішні природні зарості нарциса вузьколистого. Площа завбільшки двісті п'ятдесят шість із половиною гектарів є заповідною територією і належить до Карпатського заповідника. Подібні, але менші за площею зарості є в небагатьох місцях Європи — в Альпах, у Румунії, у деяких Бал-канських країнах.


...Уявіть собі зелений килим, по якому розсипані білі віночки ніжних квіток — не десятки і навіть не тисячі, а така величезна кількість, що не піддається підрахунку. Таку диво¬вижну картину можна побачити тільки тут наприкінці квітня — на початку травня під час масового цвітіння рослин. Незабутнє видовище1! Це диво природи варте того, щоб хоч  раз у житті його побачити (3 кн. «Сім див туристичного Закарпаття»).


II.    У чому унікальність Долини Нарцисів? Чому ця назва пишеться з великої букви? У розповіді використовуйте слова і вирази в рамці.


III.    Поясніть правопис слів Закарпаття, розкинулась, менші, площею, завбільшки, територією, масового. Розберіть за будовою слово вузьколистого.


IV.    Випишіть із тексту виділені слова. До якої частини мови вони належать? Спробуйте з'ясувати, яким способом і як утворилися прийменники.


333.    І. Прочитайте попарно речення в лівому і правому стовпчиках, ставлячи питання до виділених слів і порівнюючи їх. Визначте, котрі з виділених слів належать до прийменників, а котрі — до повнозначних слів. Поясніть, як ви їх розрізняєте.


1Видовище — рас. зрелище.

II. Зробіть висновок про те, якими способами утворюються прийменники.
За походженням прийменники поділяються на не¬похідні (рос. непроизводные) і похідні (рос. производные). До непохідних належать прийменники, спосіб творення яких визначити неможливо: у, в, до, на, з, без.


Похідні прийменники можуть утворюватися двома способами:
1)    складанням: з-за, з-під, з-над, поза, попід, понад, поміж;
2)    переходом інших частин мови в прийменники: на¬вколо, близько, вздовж, упоперек, край.


334.    До кожного прийменника доберіть антонім із довідки, визначте їх вид за походженням. Усно складіть речення з будь-якими двома парами прийменників.
Попереду, до, зовні, перед, згідно з, над, без.
Довідка: за, позаду, від, всередині, всупереч, під, з.


335.    І.  Прочитайте речення. Визначте, якими частинами мови є омонімічні слова.
1. Тепер полонина була десь близько (М. Коцюбинський).— Вранці прокидаємося близько десятої години (Леся Українка). 2. Був уже кінець травня (О. Гончар).— Сидить батько кінець стола, на руки схилився (Т. Шевченко). 3. Край сукні був прикрашений стразами1.— Край села стояла невеличка хатка (Б. Грінченко). 4. Ставні2 берези вздовж дороги обабіч стали в два ряди (М. Рильський).— Спиляні дерева склали вздовж. 5. Вирує кругом життя.— Кругом озера ріс густий очерет.


1 Страз — штучний камінь, який блиском нагадує дорогоцінний.
2 Ставний — рос. стройный.

II. Випишіть словосполучення з похідними прийменниками. Визначте, від яких частин мови і яким способом вони утворені, доберіть до них синоніми.


336.    Спишіть сполучення слів, добираючи протилежні за значенням прийменники з довідки. Визначте відмінки іменників та види прийменників за походженням.


1. Злетіти ... небо — впасти ... неба. 2. Заходити ... крамниці — виходити ... крамниці. 3. Вчинити ... бажанням брата — діяти ... бажанню брата.
Довідка: з, в, всупереч, в, до, згідно з.


337.    Прочитайте словосполучення у лівому і правому стовпчиках, визначте відмінок іменника, числівника, займенника, з яким вживається прийменник. З'ясуйте відмінність у прийменникових конструкціях обох мов.

Українською

поїхати до Києва

полетіти до моря

звернутися до лікаря

запросити до столу

готуватися до свята

приступити до роботи

інтерес до історії

любов до батьків

одяг до лиця

підійти до неї

закінчити до п'ятої

Російською

поехать в Киев

полететь к морю

обратиться к врачу

пригласить к столу

готовиться к празднику

приступить к работе

интерес к истории

любовь к родителям

одежда к лицу

подойти к ней

закончить к пяти


Українському прийменникові до, який вживається з родовим відмінком, у деяких словосполученнях відповідає російський к, що потребує давального відмінка: до сорока років — к сорока годам, до сьомого поверху — к седьмому этажу; пристати до берега — причалить к берегу.


338.    І. Перекладіть і запишіть сполучення слів українською мовою.
Визначте, з яким відмінком вживається прийменник. З'ясуйте різницю у використанні прийменникових конструкцій в обох мовах.


Подходить к остановке; пришить пуговицу к пальто; ближе к вечеру; прибегнуть1 к хитростям; тяга к знаниям; стремиться к свободе.
1Прибегнуть (к) — укр. вдатися (до).

П. З третім і четвертим сполученнями слів складіть і запишіть речення українською мовою.
339.    Уявіть ситуацію. У вашого друга болять очі. Спробуйте з'ясувати в діалозі причину його скарг (багато працював із комп'ютером, читав при поганому освітленні, щось потрапило в око тощо).
Порадьте другові звернутися до лікаря-офтальмолога.

340.    Перекладіть і запишіть речення українською мовою. З'ясуйте відмінність у вживанні прийменникових конструкцій в обох мовах.


1. Пушкин направился к домику Карамзина.

2. Нужно было к ней подойти.

3. К товарищам своего брата она относилась очень приветливо.

4. Он подошёл к самой воде и глянул на своё отражение (3 тв. Л. Дугіна).

5. Он привык к этому (Ю. Тиня-нов).

341.    Спишіть речення. Підкресліть прийменникові конструкції, визначте відмінок іменника. Поясніть вживання варіантів прийменника з (із, зі, зо).


1. Райдуга з неба злетіла, райдуга впала на землю, барвами вкрила долину (Олександр Олесь). 2. У новій хаті жив Мороз із сім'єю. 3. Я ніби пробуджуюсь зі сну. 4. Минуло днів зо три (3 тв. С. Василъченка). 5. Циклон зі сходу приніс дощі. 6. Десятків зо три вуликів стояло коло гайка (Б. Грінченко).


342.    Перекладіть і запишіть сполучення слів і речення українською мовою. Визначте, з яким відмінком вживаються прийменники в обох мовах, з'ясуйте різницю.


І. Экзамен по языку; учебник по математике; прыгать с парашютом; сбежать с пятого этажа; через два дня; соревнования по теннису; выскользнуть из рук; сорвать с дерева; вынуть из тетради; поздравить с праздником; птица величиной с воробья.


П. 1. Им интересно было спорить друг с другом. 2. Жуков¬ский слушал с удивлением. 3. Со своего места за столом директор поглядывал на ученика. Оба молчали. 4. Александр ходил по кабинету из конца в конец. 5. У Корсакова с собой была гитара. 6. Вдруг какой-то шум донёсся из сада. 7. Она танце¬вала со всеми (За тв. Л. Дугіна).


343.    Перекладіть і запишіть текст українською мовою. Підкресліть прийменникові конструкції, визначте відмінок іменників, ужитих разом із прийменниками.


Возвращались мы из лугов, немного уставшие. Над потемневшими озёрами задымились туманы. Цвёл шиповник, росший в этих местах в изобилии.


В чистом меркнувшем небе реактивный самолёт тянул свой белый быстрый след. След этот летел к слабо блестевшей звезде.


В шиповнике уже притаилась ночь, и только цветы светились блеском ещё не погасшей зари. Пепельный Юпитер взошёл над уснувшим лесом и начал медленно подниматься над лугами — над знакомой и милой нашей землёй (К. Паустовський).Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.