KNOWLEDGE HYPERMARKET


Не з дієсловами

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Не з дієсловами

90. Прочитайте прислів'я. Обґрунтуйте написання не з дієсловами. Звіртеся з таблицею.
  1. У житті під ковпаком не просидиш. 2. Не живемо, щоб їсти, а їмо, щоб жити. 3. Нехтувати здоров'ям — нехтувати життям. 3. Сам незчуєшся, як здоров'я позбудешся. 4. Ліків немає тільки від старості і від смерті.
                                                        Народна творчість.
Написання.jpg
Порівняйте:
Добрій пораді ціни немає.    Добра порада не має ціни.
 
91. Прочитайте речення. Обґрунтуйте написання не з дієсловами.
1. Я лукавити словом не вмію (Г. Чубач). 2. Я ненавиджу підлість і сірість (В. Беля). 3. Не кидай власної мети, щоб за чужою десь іти (І. Франко). 4. У нас нема зерна неправди за собою (Т. Шевченко). 5. Нашу душу і славу нікому не стерти (І. Коваленко). 6. Нема полону й рабства для душі (Д. Павличко). 7. Лабіринти життєві круті, але вчись володіть в них собою. Можна радість відчути й в біді, не зігнися лиш перед бідою (М. Федунець). 8. Глухий, що недочує, те вигадає (Народна творчість).

92. Прочитайте фразеологізми, розкрийте їхнє значення. Поясніть написання не з дієсловами.
  Цей не має клепки в голові; у нього тільки пташиного молока немає; не шкодувати фарб; не дати порошині впасти; недоїдати шматка хліба; на дорозі не валяється; немає відбою; не мати Бога в душі.
• 3 двома фразеологізмами складіть і запишіть речення. Позначте у словах орфограму «не з дієсловами».

93. Прочитайте прислів'я. Випишіть тільки ті речення, у яких виділене дієслово пишемо з не разом. Обґрунтуйте таке написання.
1. Не/має приповідки без правди. 2. Хто старе поминає, той щастя не/має. 3. Не/має краю без звичаю. 3. Не/має собака роботи, тому він і хвостом крутить. 4. Не/має тіні без світла. 5. Не/має чоловік скуки, коли зайняті в нього руки. 6. Не/має людини без вад.
• У виписаних реченнях підкресліть граматичні основи.

94. Перепишіть, знімаючи риски, зважаючи на записане в дужках лексичне значення дієслів. Звіртеся з поданою після речень таблицею. Позначте в словах орфограму «не з дієсловами».
1. Щось, здається мені, ви ніби не/здужаєте (хворієте)? (М. Стельмах). 2. Рук не/здужаю (не можу) підняти, бо не їла й не пила (П. Тичина). 3. Глухо зітхали хвилі, чайки не/покоїлись (хвилювалися) над озером (Олесь Гончар). 4. Сумно усвідомлювати, що не/покоїться (не похований) видатний український кінорежисер Олександр Довженко в рідній землі. 5. Не/славити (ганьбити) треба ледарів, а не чесних людей. 6. Працюють люди чесно, і як не/славити (не прославляти) їх за це? (З газети).
Підказка: Написання деяких дієслів з не залежить від їхнього лексичного значення.

Порівняйте:
разом                                           окремо

нездужати (хворіти)                        не здужати (не могти)
непокоїтися (хвилюватися)             не покоїтися (не бути похованим )
неславити (ганьбити)                      не славити (не прославляти)

95. Попрацюйте в парах! Доберіть з довідки і запишіть дієслова, що відповідають поданим лексичним значенням. Поясніть написання не з дієсловами.
1. Примушувати робити щось проти бажання, волі. 2. Утрачати самовладання від сильного хвилювання, не пам'ятати себе. 3. Ставитися презирливо, зарозуміло, зневажливо до кого-небудь або до чогось. 4. Мати поганий зір, погано бачити. 5. Допустити помилку, зробити недогляд через неуважність, недосвідченість, недбалість. 6. Відчувати велику неприхильність, ворожість, нелюбов до когось або чогось. 7. Порушувати чийсь спокій, завдавати турботи, клопоту, бентежити.

Довідка: Неволити, недобачати, недогледіти, ненавидіти, непокоїти, нестямитися, нехтувати.

96. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Поясніть написання дієслів з не.
1. Ж..ття не має ціни, а воля дорожча за ж..ття (Античний вислів). 2. Безбатченку, ти не збагнеш, чим дише слово «Батьківщина» (Є. Маланюк). 3. Ненавиджу душі дволикі (Я. Тичина). 4. Вітерець із бер..га непокоїв море (О. Донченко). 5. Кличу тебе серденятком — ти недочува..ш (П. Куліш). 6. Вона багато дечого недобачала (Марко Вовчок). 7. Ті слова, що я знайду, більш ніхто знайти не зможе (І. Коваленко).
• Позначте у словах вивчені орфограми.
Підкресліть у реченнях граматичні основи. Визначте речення прості та складні.

97. Перепишіть, знімаючи риски.
І. 1. Хуртовина гуде, замітає стежину людини, а людина торує свій слід, не/зважає на сніг (П. Воронько). 2. Ми й не/зчулись, друзі, як подвір'ям ніч пройшла босоніж по траві (Я. Тихий). 3. Я не/навиджу рабства кайдани (П. Грабовський). 4. Не/поміча хвилин людина, а час прудкий свій килим тче (Д. Луценко). 5. Плине час, і не/має зворотних стежин (І. Чумак). 6. Не/зчулася Орися, як заспівала своїм хорошим дівочим голосом (Олена Пчілка).
II. 1. Не/зітхай, а працюй, марно часу не/гай! Праці щирої жде вже давно рідний край (Б.  Грінченко). 2. Щедрість материнських добрих рук ми ще у житті не/оцінили (Д. Луценко). 3. Рідна мати моя, ти ночей не/доспала (А Малишко). 4. Старому було вже за вісімдесят, він не/добачав і не/дочував (В. Земляк). 5. Не/має науки без муки. 6. У чужім оці скабку бачить, а в своїм і дрючка не/добачає. 7. Не/здужаю й третього хліба з'їсти. (Народна творчість).
Розкрийте зміст народного прислів'я «Немає лісу без калини, а села без болота». Чого, на вашу думку, в житті більше: добра чи зла, чистоти чи бруду? Поясніть.

98. Перепишіть прислів'я, на місці крапок уставляючи дібрані з довідки дієслова. Позначте в словах орфограму «не з дієсловами». Поясніть написання дієслів з не.
 1. Чесної праці вітер не .... 2. Уміння в рюкзаку не ... . 3. Не ... карася то и коропа не ... . 4. Без праці калач не ... . 5. За один раз не ... ... дерева враз. 6. Уміла рука не ... . 7. Хто береже своє, той не ... на чуже.
Довідка:
Розвіє. Піймав. Виглядай. Схибить. Заробиш. Носити. Заздрить. Зітнеш.
• З-поміж дібраних дієслів визначте особові дієслова та дієслова, ужиті в неозначеній формі.
Зміст першого прислів'я усно розкрийте у формі оповідання.
 
Роздивіться панорами міст України.Чи подобається вам архітектура сучасного міста? Чим?
• Уявіть себе людиною початку минулого сторіччя, яка дивом потрапила до сучасного мегаполіса. Свої враження запишіть. У висловлюванні вживайте дієслова з не.


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.