KNOWLEDGE HYPERMARKET


ОПЕРАЦІЇ НАД ОБ'ЄКТАМИ

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 6 клас>>Інформатика: Операції над об'єктами

Операції над об'єктами


1. Як намалювати відрізок, криву, прямокутник, квадрат, коло?
2. Як виділити об'єкт малюнка?
3. Для чого використовуються команди Копіювати, Вирізати, Вставити в текстовому редакторі Word?


Зміна розмірів та форми об'єктів
У графічному редакторі над об'єктом можна виконувати різноманітні операції, а саме, переміщувати, видаляти, змінювати колір заливки або контуру, змінювати розміри, дублювати, копіювати тощо.

Намалюємо інструментом Прямоугольник квадрат. А тепер трохи поекспериментуємо. Нагадуємо, що будь-яку дію можна виконувати тільки над виділенимоб'єктом.
Для зміни розмірів об'єкта в горизонтальному або вертикальному напрямках потрібно перемістити один з середніх маркерів.

Для зміни всіх розмірів об'єкта потрібно перемістити по діагоналі один з кутових маркерів до центру (зменшити) чи назовні (збільшити).
Якщо повторно вибрати виділений об'єкт, маркери приймуть вигляд двонаправлених стрілок. Кутові стрілки дозволяють обертати об'єкт, а середні — змінювати розміри та форму.


Інструмент Форма
Інструмент Форма дозволяє змінювати форму об'єкта. Для цього потрібно виділити об'єкт, обрати інструмент Форма та перемістити одну з спеціальних позначок на контурі об'єкта (вузлик) у вибраному напрямку.

Будь-який відрізок можна перетворити в ламану. Для цього потрібно вибрати інструмент Форма і двічі клацнути ліву кнопку миші, встановивши вказівник на внутрішній його точці. В цьому місці з'явиться вузлик. Якщо його перемістити, то відрізок перетвориться на ламану.
Якщо потрібно перетворити відрізок у криву, то після встановлення вузлика потрібно на панелі властивостей вибрати інструмент Преобразовать линию в кривую. На відрізку з'являються ще два вузлики, переміщення яких і перетворює відрізок у криву.
Аналогічно можна перетворити в ламану та криву і сторону многокутника. Ллє до вибору інструмента Форма слід вибрати команду Преобразовать в Кривую меню Упорядочить.

Подібним чином можна змінити форму і криволінійної фігури.

Копіювання та переміщення об'єктів
Щоб створити кілька однакових об'єктів, необхідно намалювати один з них, виділити його і вибрати команду Дублировать меню Правка. В результаті виникне дублікат об'єкта, який можна перемістити в потрібне місце малюнка.
Виділений об'єкт можна скопіювати або вирізати до буферу обміну. Копіювання здійснюється за допомогою команди Копировать меню Правка або кнопки Копировать стандартної панелі, а вирізання — команди Вьірезать цього ж меню або кнопки Внрізаіь стандартної панелі. Після цього об'єкт можна вставити до будь-якої поточної сторінки командою Вставить  меню Правка або за допомогою кнопки Вставить стандартної панелі.
Ці ж операції можна виконати і за допомогою команд контекстного меню виділеного об'єкта.


Операції над групою об'єктів

Щоб виділити кілька об'єктів, потрібно послідовно вибирати їх ари натпснутій клавіші Shift або обвести пунктирним прямокутником при вибраному інструменті Указатель.
Виділення кількох об'єктів можна застосовувати, наприклад, для вирівнювання їх по лівому або правому краю, вирівнювання центрів по горизонтальній або вертикальній прямії і тощо. Для цього після виділення необхідно вибрати відповідну команду підменю Выровнять и распределить меню Упорядочить.
Всі розглянуті вище операції можна виконувати над одним об'єктом, над кількома виділеними об'єктами і над групою об'єктів. Об'єкти, об'єднані в групу, утворюють один об'єкт. Для об'єднання об'єктів у групу необхідно виділити їх та виконати  команду Сгруппировать меню Упорядочить.


Запитання та завдання
1. Які операції можна виконувати над об'єктом?
2. Яким чином можна намалювати на робочій сторінці шість однакових прямокутників?
3. Як повернути об'єкт?
4. Які операції можна виконати за допомогою команд підменю Выровнять и распределить меню Упорядочить?
5. Як скопіювати (перемістити) об'єкт?
6. Як об'єднати об'єкти в групу?
7. Для чого можна використовувати виділення кількох об'єктів?
8. Як перетворити відрізок на ламану та криву?
9. Як перетворити сторону многокутника на ламану та криву?
10. Намалюйте ескіз вивіски бібліотеки або кафе.
11. Складіть план садової ділянки, виділить місця для будинка, басейна, квітника, города, плодових дерев, кущів малини, чорної смородини, полуниці тощо.


Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я. Інформатика 6 клас

Вислано читачаму з інтернет-сайту


Підручники скачати безкоштовно, онлайн уроки, реферати інформатики, домашнє завдання запитання та відповіді

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.