KNOWLEDGE HYPERMARKET


Об'єкти та операції над ними

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 8 клас>> Інформатика: Об'єкти та операції над ними


Об'єкти та операції над ними
1. Яким чином можна додати напис до документа в текстовому редакторі Word   ?
2. Як змінити властивості напису в текстовому редакторі Word ?
3. Як виконати переміщення та масштабування графічних об'єктів у текстовому редакторі Word  ?
4. Які дії можна виконувати Із зображеннями в текстовому редакторі Word   ?
Після створення та оформлення слайда потрібно наповнити його інформацією. Розміщення на слайді простих об'єктів, таких як текст, графіка, мультимедіа, виконується в звичайному режимі


Текстові об'єкти
Текстові об'єкти складаються з тексті, рамки  та поля     
Ви вже знаєте, що робоча область слайда, залежно від обраного макета, може місти¬ти текстові рамки заголовків, підзаголовків і маркірованих списків. У цих рамках знаходиться стандартний текст або підказка, наприклад, Заголовок слайда
Для дотримання єдиного стилю оформлення презентації текст слід вводити саме в ці спеціальні рамки.
Звертаємо вашу увагу: якщо текст не вміщується в рамці, то розмір шрифту й міжрядковий інтервал автоматично зменшуються.
Під час створення слайда може виникнути необхідність у розташуванні на ньому додаткових текстових об'єктів, не передбачених макетом, наприклад, приміток, обгрунтувань, пропозицій, зауважень тощо.
Для додавання таких текстових об'єктів слід:
1. Вибрати команду Напис меню Вставка.
2. Перейти на потрібний слайд і вибрати місце розташування текстового об'єкта.
3. Установити вказівник у вибране місце слайда, натиснути ліву кнопку миші та, не відпускаючи її, перемістити вказівник у потрібному напрямку.
Форматування текстових об'єктів здійснюється за наступним алгоритмом:
1. Виділіть об'єкт (рамку або фрагмент тексту).
2. Виберіть потрібні кнопки панелей інструментів Форматування або Малюван¬ня та відформатуйте текстовий об'єкт.
 Звертаємо вашу увагу: видалення, копіювання і переміщення текстових об'єктів на слайді здійснюється аналогічно тому, як це відбувалося в текстовому редакторі Word

Графічні об'єкти
Існує кілька способів створення на слайді графічних об'єктів:

 1. вставка готової картинки з колекції Місrosoft Office
 2. вставка готового зображення з файлу;
 3. створення фігур із використанням набору Автофігури.

Деякі макети слайда містять спеціальні рамки для вставки графічних об'єктів
Щоб додати графічні об'єкти, необхідно скористатися наступними алгоритмами:
Дія    Алгоритм

Додати картинку   

1. Вибрати кнопку Додати картинку  спеціальної рамки.
2. У вікні Виберіть малюнок, що відкрилося, знайти потрібну картинку та вибрати кнопку ОК
Додати зображення   

1. Вибрати кнопку Додати зображення  спеціальної рамки (рис. 36).
2. У вікні, що відкрилося, відкрити вміст папки, в якій збережено зображення, вибрати його та вибрати кнопку

Вставити
Звертаємо вашу увагу: розміри зображення автоматично налаштовуються відповідно до макета.
Якщо макетом слайда не передбачено розміщення графічних об'єктів, додати їх можна за допомогою команд меню Вставка (рис. 37,38).
Для зпаходження потпргбног картинки слгд (рис. 38):
1. Увести в поле Шукати ключове слово для пошуку.
2. Вибрати у списку Переглядатим потрібне колекцп. Для цього встановити позначки прапорщв бшя вщповщних елементів списку.
3. Вибрати у списку  тип об'єкта: картинки, фотографа, анімаційні файли, аудіозаписи та інше. Для цього встановити позначки прапорщв біля відповідних елементів списку.
4. Вибрати кнопку Почати.
Ще одним способом створення графічних об'єктів на слайді є використання набору контури. Здіснюється це аналогічно до створення графічних об'єктів у текстовому редакторі.
Форматування графічних об'єктів
Для форматування графічних об'єктів використовуються команди меню кнопки панелей Інструменпв та Настройка зображення.
Для зміни значень властивостей графічного об'екта слід видилити цей об'ект на панелі Інструментів
вибрати потрібні кнопки {рис. 39).
Так, для зміни кольорів ліній та заливки окремих елементів зображення слід вибрати кнопку Перефарбування малюнки  та вибрати потрібні кольори.
Для зміни розмірів зображень слід:
1. Виділити об'єкт.
2. Помістити вказівник на маркер (вказівник набуде вигляду двонаправленої стрілки).
3. Перемістити маркер.
При переміщенні маркера потрібно враховувати, що:

для збереження положення центру зображення маркер потрібно переміщувати при натиснутій клавіші Сtrl;
для збереження пропорцій малюнка маркер потрібно переміщувати при натиснутій клавіші;
для збереження положення центру та пропорції маркер потрібно переміщу¬вати при натиснутих одночасно клавішах Сtrl та Shift.
Інший спосіб зміни розміру малюнка — це обтинання зображення.
Для того, щоб обрізати зайві частини зображення, потрібно:
1. Вибрати графічний об'єкт.
2. Вибрати кнопку Обтинати  панелі інструментів Настройка зображення. Після цього по периметру зображення з'являться маркери обтинання.
3. Виділити частину малюнка, яку потрібно залишити. Для цього слід:
• підвести вказівник до будь-якого маркера обтинання;
• перемістити маркер у потрібному напрямку.
Звертаємо вашу увагу: видалення, копіювання і переміщення графічних об'єктів здійснюється так само, як і у Word.

Оптимізація графічних об'єктів
Розміри презентацій, які містять графічні об'єкти, можуть бути досить великими. У цьому випадку виникають проблеми з їх збереженням на зовнішньому носії та відправленням електронною поштою. Крім того, великі розміри презентацій впливають на швидкість демонстрації як окремих слайдів, так і презентації в цілому.
Для зменшення розміру презентації необхідно оптимізувати зображення, тобто зменшити роздільну здатність, стиснути, видалити зайві частини зображення.
Щоб оптимізувати зображення потрібно:
1. Вибрати зображення на слайді.
2. Вибрати кнопку Стискання малюнків   на панелі інструментів Настройка зображення.
3. У вікні Стискання малюнків (рис. 42), що відкрилося, в області Зміїний роздільну здатність вибрати один із перемикачів:
• для Інтернету й екрана;
• для друку;
• не змінювати.
Звертаємо вашу увагу: зменшення роздільної здатності може вплинути на якість зображення. Для відновлення початкового стану слід виділити зобра¬ження та вибрати кнопку Скидання параметрів малюнка  на панелі інструментів Настройка зображення.
4. Встановити позначку прапорця Стиснути малюнки області Параметри.
5. Встановити позначку прапорця Видаляти обітнуті області малюнка області
6. Вибрати кнопку ОК.
7. У вікні Стискання малюнків, що відкрилося, вибрати кнопку Застосувати.

Мультимедійні об'єкти
Програма РоwerPoint дозволяє додавати до слайдів відео- та аудіоматеріали. Дже¬релом таких об'єктів можуть бути різноманітні колекції, наприклад, стандартна колекція кліпів, колекції на компакт-дисках тощо.
Аудіооб'єкти на слайді відображаються у вигляді спеціального значка гучномовця  або компакт-диска, а відеоматеріали — у вигляді стоп-кадру.
Звертаємо вашу увагу: переміщення мультимедійних об'єктів на слайді здійснюється аналогічно переміщенню текстових та графічних об'єктів.
Щоб додати звук, наприклад, зі стандартної колекції кліпів, потрібно:
1. Вибрати слайд, до якого потрібно додати звук.
2. Вибрати команду Звук із колекції картинок підменю Фільми та звуки меню Вставка.
3. У вікні області завдань Картинки, що відкрилося, вибрати потрібний звук.
4. У вікні, що відкрилося, задати режим відтворення звукового файлу (рис. 44):
• вибрати кнопку Автоматично, якщо програвання звуку має розпочинати¬ся самостійно;
• вибрати кнопку Після клацання, якщо відтворення звуку розпочинається після вибору значка гучномовця  .
У результаті виконання цих дій, у центрі слайда з'явиться спеціальний значок гучномовця .
Для прослуховування звуку в звичайному режимі роботи з презентацією слід вибра¬ти команду Звук і контекстного меню цього значка.
Щоб додати фільм з файлу, потрібно виконати алгоритм, аналогічний алгоритму до-давання звуку:
1. Вибрати слайд, до якого потрібно додати відеофрагменти.
2. Вибрати команду Фільм із файлу підменю Фільми й звук меню Вставка.
3. У вікні Вставка фільму, що відкрилося, відкрити потрібну папку та вибрати фільм.
4. У вікні, що відкрилося, задати спосіб відтворення:
* вибрати кнопку Автоматично, якщо показ фільму повинен розпочинати¬ся самостійно;

Запитання та завдання

 

На уроках хімії ви вивчали назви символів хімічних елементів. Створіть презентацію з теми «Хімічні елементи" . Презентація повинна містити три слайди.
1. Запустіть РоwerPoint.
2. Виберіть макет Пустий слайд та додайте потрібну кількість слайдів.
3. Створіть власний фон оформлення слайдів презентації.
4. Зробіть поточним перший слайд та розмістіть назву презентації і картинку з розділу Наука колекції картинок (рис. 45).
5. Змініть розмір малюнка та перемістіть його в нижній правий кут слайда.
6. У верхньому лівому куті додайте текстовий об'єкт та введіть назву вашого навчального закладу.
7. Відформатуйте текст наступним чином: шрифт — Аrial, розмір шрифту — 20, вирівнювання — по центру.
8. Зробіть поточним другий слайд і заповніть його відповідно до запропонованого зразка (рис. 46)
9. Зробіть поточним третій слайд і заповніть його аналогічно до другого для Карбону, Кальцію, Кобальту та Барію.
10. Перегляньте презентацію.
11. Збережіть презентацію у власній папці у файлі з іменем Презентаціям.
12. Закрийте вікно PowerPoint


Ломаковська Г.В., Проценко Г.О., Ривкінд Й.Я. Інформатика 8 клас

Вислано читачаму з інтернет-сайту

Завдання та відповіді з інформатики по класам онлайн, планування уроків з інформатики 8 класу скачати, домашнє завдання та робота

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.