KNOWLEDGE HYPERMARKET


Обмін речовин та енергії

Гіпермаркет Знань>>Природознавство>>Природознавство 6 клас>> Природознавство: Обмін речовин та енергії


Ви знаєте, що речовини бувають неорганічні, наприклад вода, кисень, вуглекислий газ, та органічні, як-от: білки, жири, вуглеводи. Ці речовини організми отримують під час живлення. Отже, завдяки живленню організми забезпечують себе речовинами, необхідними для побудови тіла.

Для підтримання життєдіяльності організмам потрібна також енергія.

Що таке енергія? В науці енергією називають здатність тіл живої та неживої природи виконувати роботу. Енергія не виникає з нічого та не зникає безслідно, вона лише перетворюється з одного виду на інший. Розглянемо це на прикладах.

Енергія вітру рухає вітрильник, електрична енергія зумовлює світіння лампочки, автомобіль мчить завдяки енергії, що виділяється при спалюванні пального у двигуні.

Живі організми ростуть, розвиваються, рухаються, розмножуються, реагують на зміни навколишнього середовища також завдяки енергії. Організм отримує необхідну для життя енергію завдяки хімічним реакціям, що відбуваються в кожній його
клітині між киснем і поживними речовинами. Тому життєдіяльність організму пов'язана з постійними витратами поживних речовин і енергії.


Обмін речовин і перетворення енергії у рослин

Рослинам достатньо світла і хлорофілу, щоб з води (Н20) і вуглекислого газу (С02) утворити органічну речовину глюкозу (С6Н1206). При цьому енергія сонячного світла перетворюється на хімічну енергію та запасається в цій речовині. Коли під час дихання речовини розпадаються, енергія знову виділяється. Так рослини забезпечують себе енергією, потрібною для всмоктування води коренем, руху поживних речовин до всіх органів, розпускання і закривання пелюсток, проростання насіння тощо.


Звідки беруть поживні речовини та енергію тварини

Звісно, з їжі, скажете ви. Так, джерелом речовин та енергії для тваринних організмів є білки, жири, вуглеводи, що містяться в їжі. У тваринному організмі вони зазнають складних хімічних перетворень. Розпочинається це в органах травлення, а завершується в клітинах усього тіла тварини. Завдяки травленню великі молекули органічних речовин їжі розпадаються на менші.

Це дає їм змогу потрапити до всіх клітин організму і стати своєрідним будівельним матеріалом, з якого створюються молекули білків, жирів, вуглеводів, властивих цьому організму. Частина з них використовується на ріст і розвиток організму, а інша частина, як і в рослин, бере участь у диханні, внаслідок чого виділяється енергія, а також вода і вуглекислий газ.

Цілком правильним буде сказати, що це виділилась енергія сонячного світла, яку свого часу поглинув зелений листок.


Споживання і перетворення речовин в організмі, що супроводжується виділенням енергії та видаленням непотрібних речовин, називають обміном речовин і перетворенням енергії. При цьому обов'язково утворюються речовини, які організм використовує на ріст і розвиток, та енергія, що забезпечує життєдіяльність організму.


Підсумки
* У тілі живих організмів постійно відбувається обмін речовин і перетворення енергії.
* У тварин в обміні речовин беруть участь органічні речовини, що надходять з їжею. Рослини такі речовини створюють самі.
* Зелені рослини завдяки фотосинтезу запасають енергію сонячного світла.
* Енергія потрібна організмам для підтримання життєдіяльності, зокрема для дихання, живлення, росту руху розмноження.

О.Г.Ярошенко, Т.В.Коршевнюк, В.І.Баштовий, Природознавство, 6 клас
Вислано читачами з інтернет-сайтів  


Повний перелік тем з природознавства, календарний план по всім предметам згідно шкільної програми, домашня робота, курси та завдання з природознавства для 6 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.