KNOWLEDGE HYPERMARKET


Однорідні й неоднорідні означення

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Однорідні й неоднорідні означення


Про те, як відрізнити однорідні означення від неоднорідних та з якою інтонацією вони вимовляються


203 Порівняйте речення, записані у двох колонках. З'ясуйте, чи в одному плані характеризують предмет ужиті в них означення та між якими означеннями можна поставити сполучник і(й). У реченнях якої колонки означення однорідні? Зробіть висновок про те, як відрізнити однорідні означення від неоднорідних.
1. Падали на пісок сині, зелені, жовті, жовтогарячі кружала світу (Панас Мирний).
2. З очеретів чутно голос сопілки, ніжний, кучерявий (Леся Українка).
1. Займався пишний січневий ранок (М. Коцюбинський).
2. Небо вкрили дрібні білі хмари (Я. Гримайло).

Однорідні означення

Два або більше означень при означуваному слові можуть бути однорідними й неоднорідними. Означення однорідні:
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.109.jpg

Зверніть увагу!
Якщо означення пов'язані між собою сполучниками, то вони завжди однорідні.
Між однорідними означеннями можна вставити сполучник і(й). Вони вимовляються з перелічувальною інтонацією, між ними ставляться коми.


Неоднорідні означення

Неоднорідні означення характеризують предмет з різних боків. наприклад теплий літній вечір; морські прозорі хвилі.
Завжди неоднорідними є означення, виражені сполученням займенника й прикметника (мій найкращий друг), якісного і відносного прикметників (високий дніпровський берег), якісного і присвійного прикметників (улюблена мамина пісня). Кожне попереднє з неоднорідних означень стосується всього подальшого словосполучення, а не безпосередньо означуваного слова. Д:
Укр.мова 8 клас, малюнок зі ст.110.jpg
Неоднорідні означення вимовляються без перелічувальної інтонації, коми між ними не ставляться.


204 Прочитайте речення з правильною інтонацією. Доведіть, що виділені означення - однорідні, а інші - неоднорідні. Обґрунтуйте розділові знаки. Свою відповідь звірте з міркуванням, поданим нижче.
1. В густім зеленім березовім гаю над Дністром весело щебетали пташки (І. Франко). 2. Збирають світлі, золоті меди веселокрилі та прозорі бджоли (М. Рильський). 3.Живуть у пам'яті народу його вірні дочки і сини, ті, що не вернулися з походів грізної, великої війни (В. Симоненко).
4. Люблю я бистрину життя прозору, поривну, глибоку (Д. Павличко).
5. За шкільними партами схилились чорняві, біляві, русяві голівки (І. ЦюпаНазустріч їм мирно ступали сірі круторогі воли, уярмлені в повози (Р. Іванченко).І.В море впало кілька здорових, важких крапель дощу (І. Нечуй-Левицький).8. Високий, чистий дзвін коси передвіщав мені радість і втіху - косовицю (О. Довженко). 9. Ніч розкинула над селом своє темне, всипане зорями шатро (І. Цюпа).

Міркуйте!
У першому реченні вправи кожне з означень по-різному пояснює предмет, причому перше з них {густий) стосується словосполучення зелений березовий гай, а друге (зелений) - словосполучення березовий гай. Отже, ці означення неоднорідні, вони вимовляються без перелічувальної інтонації, кому між ними ставити не треба.


205Випишіть послідовно спочатку сполучення з однорідними означеннями, а потім - з неоднорідними. Обґрунтуйте свою думку.
Зніяковілий розгублений хлопець; знаний молодий поет; великий бузковий кущ; вічний непереборний страх; грізна громадянська війна; очищена безпечна вода; довгий літній день; збиткова виробнича діяльність; холодна сира погода; згаслі безсилі вогні; жовті червоні троянди; чиста морська вода; старший науковий співробітник; витоптана молода трава.
Ключ. Підкресліть у кожному словосполученні другу від початку літеру. Якщо ви правильно виконали завдання, то з підкреслених букв прочитаєте закінчення вислову «Яка важка робота - ...».


206 І. Прочитайте текст, визначте тип і стиль мовлення. Знайдіть означення, які є епітетами, простежте їхню роль у тексті.
II. Спишіть, ставлячи коми між однорідними означеннями. Підкресліть однорідні означення і слова, від яких вони залежать, як члени речення. Неоднорідні означення позначте «пташечкою» (>/) над ними.
Вузька польова дорога одразу за селом пірнає в ранковий розлив туману і зникає десь у гущавині трав та верболозів... Крізь туманову пелену видно освітлений сонцем зелено-чорний ліс. Невмитий нерозчесаний, він нехотя спускається з підгір'я. Хоче викупатися в любисткових духмяних луках і почати своє літнє довгодення. А темні кущі лозняку - низькорослі широко-спинні округлі - здаються худобою, що всю ніч паслася в луках, а тепер з досвіту розбрелася біля річки і ласує росою. Ось-ось вона нап'ється і вляжеться біля копиць на днювання... Враження таке, що в тих копицях хтось заночував - чи заповзятий рибалка, чи кволе каченя... А може, й луговик, якого ніхто ніколи не бачив, але який завше видзвонює, виграє кожного літнього вечора.
Густа обважніла від роси тиша оповила долину, довколишні краєвиди і ревно береже спокій луків (За Д. Прилюком).
ІІІ. Уявіть, що ви прогулюєтеся місцевістю, змальованою в тексті. Відчувається наближення дощу... Опишіть усно зміни, які стануться в природі, використовуючи однорідні означення, зокрема й вжиті в тексті.


207 Попрацюйте в парах. Поширте подані речення спочатку однорідними означеннями, а потім - неоднорідними. Запишіть утворені речення. Між однорідними означеннями поставте коми.
1. Між будинками гуляв ... вітер. 2. Дерева скинули ... листя. 3. ... голос розбудив тишу. 4. Школярі вибігли на ... подвір'я. 5. У лісі росли ... ягоди.


208 Доберіть до поданих словосполучень однорідні означення. З двома з них (на вибір) складіть і запишіть по одному реченню.
Цікавий фільм, яскравий малюнок, важкий сон, тепла осінь, літній день, викупана в сонці левада, легка хода.


209 І. Спишіть речення, підкресліть однорідні означення однією лінією, а неоднорідні - двома. Поставте розділові знаки між однорідними означеннями. Прочитайте речення з правильною інтонацією.
1. Тепла липнева ніч пролітає садками, посадками, скиртами в полях (О. Гончар).2. Абрикоса цвіте, промениста натхненна крислата... (О. Головко). 3. У верхній Хортиці стоїть і досі могутній запорозький дуб, про який існує чимало переказів та легенд (L Шаповал). 4. На луках зима вислала свої холодні білі полотна (І. Цюпа). 5. Довга затяжна волинська осінь (М. Олійник) Ріка була схожа на бурхливу бунтівничу душу гір (Є. Гуцало). 7. Ясні охоплені багрянцем гори стояли до самого небокраю (О. Гончар ).
II. Знайдіть односкладне речення, зробіть його усний синтаксичний розбір.


210Складіть і запишіть невеликий твір-опис на довільно обрану тему, використавши однорідні та неоднорідні означення, а також спонукальне речення.


Висновки.
1. Однорідні означення перелічують суттєві ознаки різних предметів чи характеризують предмет з одного боку. В один блок однорідних означень об'єднуються переважно лише якісні або лише відносні прикметники, вони вимовляються з перелічувальною інтонацією.
2. Між однорідними означеннями ставиться кома, а між неоднорідними - ні.


О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Бібліотека онлайн, підручник з української мови 8 клас скачати безкоштовно, програма з української мови 8 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.