KNOWLEDGE HYPERMARKET


Однорідні члени речення, звертання, вставні слова. Тестування

Українська мова 5 клас


Тема "Речення з однорідними членами (без сполучників та зі сполучниками і, а, але). Кома між однорідними членами речення"


Задачі та вправи, самоперевірка до теми "Речення з однорідними членами (без сполучників та зі сполучниками і, а, але). Кома між однорідними членами речення" 
(Число, місяць)

Контрольна робота
Однорідні члени речення, звертання, вставні слова
Тестування


Варіант 2

1.Слово, за допомогою якого виражається ставлення мовця до повідомлення, - це:
а) звертання; в) узагальнювальне слово;
б) підмет; г) вставне слово.
0,5 бала

2. Укажіть, який розділовий знак і де саме потрібно поставити в поданому реченні:
Радощі і чорну днину все я з вами розділю (П. Тичина).
а) тире після слова «днину»;
б) двокрапку після слова «все»;
в) кому після слова «радощі»;
г) тире після слова «все».
1 бал

3. За допомогою вставних слів та сполучень слів звичайно, безумовно, певна річ можна виразити:
а) почуття радості; в) невпевненість;
б) упевненість; г) почуття жалю.
0,5 бала

4. Позначте речення, у якому перед виділеним сполучником потрібно поставити кому:
а) Осінь стояла напрочуд погожа й тепла.
б) Степові волошки дивляться на нас із трави, похитують своїми голівками і манять до себе.
в) Я люблю і вітер і сніг.
г) Налетів сильний і холодний вітер і зірвав останні листочки.
1 бал

5. Позначте речення, в якому допущено пунктуаційну помилку:
а) Широкий Дніпре мій, з тобою ми в розлуці (А. Малишко).
б) Йди в тисячоліття, рідна мово, до сердець і душ людський доходь (Д. Білоус).
в) На волоссі твоєму, кохана, діадема з проміння цвіте (В. Сосюра).
г) Чого ж, ти, мовчиш, сивий вітряче? (М. Стельмах).
1 бал

6.Установіть відповідність між поданими реченнями та їх характеристиками (одне речення є зайвим). У таблиці поруч із буквою напишіть відповідну цифру:

Kontr1.jpg

7. Укажіть, яким членом речення є виділене словосполучення:
Але серед цієї суєти не загублю тебе я, рідна мово! (Л. Литвинчук)
а) підметом; б) додатком; в) не є членом речення; г) означенням.
1 бал

8. Позначте два речення, в яких усі розділові знаки розставлено правильно:
а) Ніщо життя не стишить ні постріли, ні зрада, ні підступ, ні трутизна продажної душі
(М. Бажан).
б) Мій отчий дім, даруй мені легенди, і пісні, і мамине до болю рідне слово (За І. Драчем).
в) Кілька разів збирався Мишко прийти в сад на світанку та не міг подолати лінощів
(В. Сухомлинський).
г) Велетенські хвилі набігали на берег, обламували його, й підмивали прибережні дерева та кущі (М. Трублаїні).
ґ) По діброві вітер виє, гуляє по полю, край дороги гне тополю до самого долу
(Т. Шевченко).
2 бали

9. Доповніть подане речення вставним словом або словосполученням, розставте необхідні розділові знаки:
Цієї зими ______________________ очікують великі снігопади.
1 бал

10. Напишіть невеликий текст (4 – 5 речень) на одну із запропонованих тем: «Земля найкраще пахне восени», «Осінь на подвір'ї школи», «Сміється день осінній за вікном». Використайте у структурі тексту речення із звертанням і речення з однорідними членами. 2 бали

Загальна кількість балів:

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Горецькою І.Й.<

Предмети > Українська мова > Українська мова 5 клас > Речення з однорідними членами > Речення з однорідними членами. Задачі та вправи, самоперевірка