KNOWLEDGE HYPERMARKET


Озера підручник

1.    Географія: Загальна географія: Підручник для 6 кл. серед. шк. / О. Я. Скуратович, Р. Р. Коваленко, Л. І. Круглик. Видання п’яте, доповнене і перероблене. – К. Зодіак-ЕКО, 2006. – 256 с.
2.    Великий довідник школяра з тестовими завданнями. – К.: «Махаон-Україна», 2007. – 707-859 с.
3.    Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Географія: Дидактичні матеріали для поточного контролю та тематичного оцінювання навчальних досягнень школярів для 6 класу. – Кам’янець-Подільський: Абетка, 2002. – 72 с.
4.    Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р., Надтока О. Ф. Навчальний комплекс з курсу “Загальна географія”: 6 кл. Видання четверте, доповнене і виправлене. – К.: Видавництво А.С.К., 2007. – 64 с.
5.    Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р., Надтока О. Ф.,  Практикум з курсу “Загальна географія”. 6 клас. – 2-е видання доповнене і виправлене. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2007.– 60 с.
6.    Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Програмні практичні роботи з географії у 6-10 класах: Методичні рекомендації до організації та проведення. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2008. – 84 с.
7.    Кобернік С. Г., Коваленко Р. Р. Географія: довідник для абітурієнтів та школярів загальноосвітніх навчальних закладів: навчально-методичний посібник. – Видання третє, доповнене. – К.: Літера ЛТД, 2009. – 592 с.

Предмети > Географія > Географія 6 клас > Озера, озерні улоговини та їх утворення > Озера, озерні улоговини та їх утворення. Підручники основні і допоміжні