KNOWLEDGE HYPERMARKET


Ознаки подільності на 2, 5 і 10

Гіпермаркет Знань>>Математика>>Математика 6 клас>> Ознаки подільності на 2, 5 і 10


Як відомо з п'ятого класу, щоб помножити натуральне число на 10, потрібно до запису цього числа дописати праворуч один нуль, наприклад, 137 • 10= 1370. Оскільки 10 є дільником числа 1370, то число 1370 ділиться на 10. Загалом, на 10 діляться усі числа, запис яких закінчується цифрою 0.


Число, запис якого не закінчується цифрою 0, наприклад, 457, на 10 не ділиться.


Натуральне число, запис якого закінчується цифрою 0, ділиться на 10.


Натуральне число, запис якого не закінчується цифрою 0, не ділиться на 10.


Це правило називають ознакою подільності на 10.


Знайдемо ознаку подільності на 5. Для цього поділимо на 5 деякі числа, наприклад, 19, 82, 140, 245, 344, 515, 630, 1027.


Запишемо до першого стовпчика ті числа, які діляться на 5, а до другого — ті, які не діляться на 5.
140 19
245 82
515 344
630 1027


Яку ви помітили особливість чисел, які діляться на 5; не діляться на 5?


Натуральне число, запис якого закінчується цифрою 0 або 5, ділиться на 5.


Натуральне число, запис якого закінчується цифрою, відмінною від 0 або 5, не ділиться на 5.


Числа, що діляться на 2, називають парними, а числа, що на 2 не діляться, — непарними. Наприклад. 24 — число парне, оскільки воно ділиться на 2, а число 25 — непарне, бо воно не ділиться на 2.


Одноцифрові числа 0, 2, 4, 6. 8 є парними, а числа 1, 3, 5, 7, 9 — непарними.


Запис кожного числа, що ділиться на 2, закінчується одноцифровим парним числом. Якщо запис числа закінчується одноцифровим непарним числом, то воно не ділиться на 2.


Натуральне число, запис якого закінчується одноцифровим парним числом, ділиться на 2.


Натуральне число, запис якого закінчується одноцифровим непарним числом, не ділиться на 2.


Для тих, хто хоче знати більше

 1. Знаючи останню цифру в запису натурального числа, можна встановити, чи ділиться воно на 2, 5 чи 10.
 2. Знаючи дві останні цифри в запису натурального числа, можна відповісти на запитання, чи ділиться число на 4, на 25. А саме:
 3. Натуральне число ділиться fia 4, якщо число, утворене двома його останніми цифрами, ділиться на 4.
 4. Натуральне число не ділиться на 4, якщо число, утворене двома його останніми цифрами, не ділиться на 4.
 5. Натурачьне число ділиться на 25, якщо число, утворене двома його останніми цифрами, ділиться на 25.
 6. Натуральне число не ділиться на 25, якщо число, утворене двома його останніми цифрами, не ділиться на 25. Наприклад: 14 536 ділиться на 4, оскільки двома його останніми цифрами записане число 36, яке ділиться на 4;
 7. 57 375 ділиться на 25, оскільки 75 ділиться на 25; 28 426 не ділиться на 4, оскільки 26 не ділиться на 4; 438 635 не ділиться на 25, оскільки 35 не ділиться на 25.


Усно
27. Гра «Допиши цифру».
Перший гравець записує найменше натуральне число, що ділиться на 2, другий дописує до нього праворуч таку цифру, відмінну від попередньої, щоб отримане число ділилося на 2, і називає це число, третій дописує до утвореного числа таку цифру, відмінну від попередніх, щоб отримане число знову ділилося на 2, і т. д.
28. Серед чисел 93, 105, 172, 308, 400, 1511, 2005, 31 510, 113 575, 5 347 300 назвіть ті, що діляться на 2; на 5; на 10.

29. Інтелектуальна розминка.
Ведучий називає число. Якщо воно ділиться на 2, 5 або 10, то учасник, на якого вказує ведучий, плескає в долоні. Той, хто помилився, вибуває з гри.


30. Які з чисел 9, 12, 42, 97, 156, 789, 1246 є парними; непарними?


31.      Чи правильне твердження:
а) якщо число ділиться на 10, то воно ділиться і на 2, і на 5;
б) якщо число ділиться на 5, то воно ділиться на 10;
в) якщо число ділиться на 2 і на 5, то воно ділиться на 10?


Рівень А
32.      Запишіть по два тризначні числа, які:
а) діляться на 2; б) діляться на 5; в) діляться на 10;
г) діляться на 2, але не діляться на 5;
д) діляться на 5, але не діляться на 10;
е) діляться і на 2, і на 5.


33. Із чисел 34, 150, 727, 864, 8800, 1000, 3205, 23 158, 753 435 випишіть ті, які діляться на 2; на 5; на 10.


34.      Допишіть праворуч до числа 28 таку цифру, щоб утворене число ділилося на 2; на 5; на 10.
35. Замість зірочки запишіть таку цифру, щоб число 127* було парним; непарним; ділилося на 5; на 10.
36.      Чи ділиться добуток 518 375 • 436 833 • 385 144 на 2; на 5; на 10?
37. Чи ділиться сума 2126 + 3578 + 731 на 2; на 5; на 10?
38. Використовуючи цифри 0, 1,4, 5, 7, запишіть шість чотирицифрових чисел, кожне з яких не містить однакових цифр і два з яких діляться на 2, два — на 5, два — на 10.


39.
Використовуючи цифри 0, 2, 6, 9, запишіть три чотирицифрових числа, кожне з яких не містить однакових цифр і перше з яких ділиться на 2, друге — на 5, третє — на 10.


Рівень Б
40.      Використовуючи кожну з цифр один раз, запишіть найменше натуральне число, яке ділиться на 2; на 5; на 10.
41. Використовуючи кожну з цифр один раз, запишіть найбільше натуральне число, яке:
а) ділиться на 2, але не ділиться на 10;
б) ділиться на 5, але не ділиться на 2.


42.      Запишіть найменше чотирицифрове число, яке ділиться на 10 і сума цифр якого дорівнює 10.
43. Запишіть найбільше чотирицифрове число, яке ділиться на 10 і сума цифр якого дорівнює 11.


44. Випишіть усі натуральні числа, розміщені між числами 179 і 205, які діляться на 2, але не діляться на 5.


45. Дано ряд чисел 1, 2, 3, ... , 99, 100. Скільки серед них є парних і скільки непарних? Скільки чисел ділиться на 5 і скільки на 10?


46*. Із записаних в ряд чисел від 1 до 193 Наталя викреслила всі числа, що діляться на 2, але не діляться на 5, а Марійка — всі числа, що діляться на 5, але не діляться на 2. Скільки чисел залишилося?


47. Сергій купив п'ять однакових зошитів. Продавець сказав, що Сергій повинен заплатити 3 грн. 48 к. Чи не помилився продавець?


48.      Поділивши деяке число на 5, в остачі одержали 4. Якою цифрою може закінчуватися це число?


49*.    Які з чисел 148, 275, 400, 12 296, 43 150, 85 225, 90 000 діляться на 4; на 25?


50*.    Використовуючи цифри 0, 2, 5, 7, 8 не більше одного разу, запишіть чотирицифрове число, що ділиться на 4; на 25.
51* Використовуючи цифри 0, 3, 5, 6, 9 не більше одного разу, запишіть п'я-тицифрове число, що ділиться на 4; на 25.


52*.    Чи ділиться число, запис якого складається зі 100 двійок, на 2; на 4?


Здогадайтеся
53. Було 6 аркушів паперу. Кожен з них розрізали на 6 частин, потім деякі з одержаних частин знову розрізали на 6 частин. Коли порахували загальну кількість, то виявилося, що є 204 частини. Доведіть, що рахунок виконали неправильно.Математика 6 клас
Галина Янченко, Василь Кравчук
Вислано читачами iнтернет-сайту


Онлайн-бібліотека з підручниками і книгами, тести з математики, завдання з математики 6 клас, календарне планування

1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.