KNOWLEDGE HYPERMARKET


Означено-особові речення

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 8 клас>>Українська мова: Означено-особові речення


Про те, які значення мають особові односкладні речення, особливості їх вживання та форми вираження головних членів речення

Пригадайте! 1. Які є три особи займенників? 2. Які є способи і часи дієслова?


127Прочитайте односкладні речення, визначте спосіб вираження головних членів (частину мови, особу, спосіб). З'ясуйте, у реченнях якої групи дію виконує конкретна особа, а якої - неозначена. Установіть закономірність між значенням і способом вираження головних членів кожної групи речень.
1. Земля Вітчизни, квітни і живи (Л. Костенко).                    1. Напишуть у книгах великих про наші звичайні дні (О. Квітневий).
2. Прокидаюсь на березі Десни під дубом (О. Довженко).   2. Мене везуть у царство трав, річок і таємничих озер (О. Довженко).


Значення

Означено-особовими називаються односкладні речення, головний член яких означає дію, яку виконує конкретна особа.

Форми вираження

Головним членом у таких реченнях можуть виступати дієслова у формах: а) 1-ї та 2-ї особи однини й множини теперішнього чи майбутнього часу дійсного способу; б) 2-ї особи однини й множини наказового способу. Наприклад:
1. Отак пройду крізь твій великий подив, не зачеплюсь об лагідні слова (Л. Костенко).
            ¯¯¯¯¯¯¯                                        ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
(Дієслово у формі 1-ї особи однини. Можливий підмет - я)
2. Задзвони в усі дзвони по всій Україні (Т. Шевченко).
    ¯¯¯¯¯¯¯¯
(Дієслово у формі 2-ї особи однини наказового способу)

Синтаксичні синоніми

Усі односкладні означено-особові речення синонімічні двоскладним, але, на відміну від останніх, в означено-особових реченнях увага зосереджується не на виконавцеві, а на самій дії. порівняйте:
Односкладні
 Двоскладні

Люблю мандрувати.

Піди напийся води.

Я люблю мандрувати.

Ти піди напийся води.
128 І. Прочитайте речення. Доведіть, що всі вони означено-особові. Простежте, на чому в них зосереджується увага - на дії чи на її виконавцеві.
1. Зроблю собі човна із мрій і весла із пісень (М. Рильський). 2. Люблю чернігівську дорогу весною, влітку, восени (Л. Костенко). 3. Рідна земле, дай мені снаги скрізь, у всьому буть самим собою (В. Тарасенко). 4. Не сперечайся! Слів не каламуть (М. Боровко). 5. Понеси мене, вечір, мій брате, на Чумацький задуманий Шлях (В. Сосюра). 6. Разом ходімо в майбутнє (Леся Українка).
II. Спишіть речення, підкресліть граматичні основи, зазначте в дужках біля кожного з них форму вираження головного члена (особу, число, спосіб, час).
III. Знайдіть спонукальні речення. Визначте, що вони виражають - вимогу чи прохання.


129І. Прочитайте виразно вірш, визначте його основний мотив. Поясніть роль означено-особових речень. Чи є у тексті односкладні речення інших видів?
Назбираю в гаю запашного зілля, Запашного зілля вибуялих трав. З ясеня та кленів назбираю гілля, Лепехи нарвати побіжу на став.
Клечанням обставлю, приберу кімнату, Подивіться, мамо, хороше ж то як! Усміхнуться очі, поміж тим у хату Ввечір завітає стомлений козак.
Сядемо рядочком, заведем розмову Тиху, сумовиту і про все, про все... Доки до віконця хусточку шовкову Ніченька-черничка з поля донесе.
(В. Чумак)
II. Замініть усно односкладні речення синонімічними двоскладними, схарактеризуйте форму вираження дієслів - головних членів.


Висновки.
1. Означено-особові, неозначено-особові та узагальнено-особові речення мають один головний член у формі присудка. Хоча особа, яка виконує дію, у цих реченнях не називається, але все ж вона мислиться (означено, неозначено чи узагальнено). Саме це об'єднує зазначені односкладні речення і відрізняє їх від безособових.
2. Означено-особові, неозначено-особові та узагальнено-особові речення широко використовуються в художньому і розмовному мовленні.


О.В. Заболотний, В.В. Заболотний, Рідна мова, 8 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


Календарно-тематичне планування з української мови, українська мова у школі, конспекти з української мови 8 клас

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговоренняЕсли у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.