KNOWLEDGE HYPERMARKET


Опорний каркас до уроку «Деякі прояви макроекономічної цілісності»


Опорний каркас до уроку економіки 11 класу

Тема: “Деякі прояви макроекономічної цілісності”.

Мета:
1    поглибити систему знань про макроекономіку як науку;
2    розкрити зміст основних понять з попереднього уроку ;
3    виявити особливості сукупного попиту та сукупної пропозиції ;
4    розвивати в учнів економічне мислення;
5    виховувати інтерес до економічного життя країни.

Обладнання: підручники, слайди, графіки і таблиці.
Тип уроку: комбінований.

Хід уроку.

I   Привітання – 1хв.

ІІ  Повторення основних економічних понять-5хв.
•    Макроекономіка;
•    Національна економіка;
•    Сукупний попит;
•    Сукупна пропозиція;
•    Макроекономічна рівновага.

ІІІ   Мотивація навчальної діяльності – 15хв.
1.    Перевірка знань попереднього уроку шляхом проведення змагань між 2 групами учнів. Після обговорення група, яка перша виконує вправу, піднімають руки. За правильну відповідь учні отримують по 1 балу. Якщо відповідь не правильна, право відповіді переходить до другої групи. Виграє та група, яка набере більше балів.


Знайти єдино правильну відповідь:
1)    Макроекономіка вивчає наступні питання за винятком:
а)    механізму інфляції;
б)    цінних паперів Експортно-Імпортного Банку;
в)    зростання сукупного виробництва України;
г)    імпортно-експортних операцій між Україною та Росією?


2)    Які з перерахованих законів вивчає розділ економічної теорії «Макроекономіка»:   
а)    закон вартості;
б)    закон попиту;
в)    закон пропозиції;
г)    закон грошового обігу?


3)    Які з тверджень не стосуються макроекономіки:
а)    конкуренція серед комп’ютерних фірм призвела до зниження цін на їх продукцію;
б)    уряд збільшив заробітну працю у бюджетній сфері економіки;
в)    загальна сума податків на прибуток підприємств у країні становить більше половини отриманих доходів;
г)    курс євро на міжбанківській валютній біржі досяг найвищої позначки за тиждень?  


4)    Яке визначення точніше відображає сутність категорії «сукупний попит»:
а)    це загальний обсяг виробництва матеріальних благ за певний період часу;
б)    це рівень наявного реального обсягу виробництва при кожному можливому рівні цін;
в)    обсяг товарів і послуг, який домогосподарства підприємства та держава готові придбати за будь-якого можливого рівня цін;
г)    це загальний обсяг виробництва, який досягається при оптимальному використанні ресурсів, що є в суспільстві?


5)    Яка з перелічених подій не може викликати зміщення кривої сукупної пропозиції:
а)    підвищення загального рівня цін;
б)    масова імміграція;
в)    зростання продуктивності праці;
г)    збільшення державних дотацій підприємствам?


6)    Що з перерахованого може викликати зміщення кривої сукупного попиту:
а)    зміна загального рівня цін;
б)    очікування споживачів;
в)    зміна у продуктивності праці;
г)    правильна відповідь відсутня?

2.    Запропонувати учням виконати такі завдання:
Завдання 1. Графічно показати, які наступні події впливатимуть на положення кривої сукупного попиту:
•    домогосподарства більше грошей заощаджують за рахунок зменшення споживання товарів і послуг;
•     домогосподарства та фірми більше грошей витрачають на реконструкцію житла та офісів, будують нові приміщення;
•    зменшуються витрати бюджету на озброєння та утримання воєнно-промислового комплексу.

Завдання 2. Графічно показати, як наступні події впливатимуть на положення кривої сукупної  пропозиції:
•    збільшуються заробітна плата працівників державних підприємств;
•    збільшуються ціна на природній газ;
•    знайдене нове альтернативне джерело енергії, що призведе до значних технологічних змін.

3.    Обговорення результатів і підсумок.
        Нагадати учням, що суспільство націлене на постійне економічне зростання, але на практиці піднесення господарської діяльності є характерним тільки для окремих періодів економічної історії.

ІV  Узагальнення нового матеріалу-15хв.

1. Викладення решти матеріалу, використовуючи графіки і таблиці.
Поняття економічного циклу
Невідповідність між сукупним попитом і сукупною пропозицією впливає на ділову активність суб’єктів національної економіки. А порушення рівності між ними (сукупним попитом і сукупною пропозицією) призводить до того, що піднесення господарської активності характерне тільки для окремих періодів. Поряд з тим, часом відбувається падіння виробництва та погіршення основних економічних показників. Таким чином, у реальному житті ринкова економіка пов’язана з коливаннями обсягів виробництва, які відбуваються періодично. Такі періодичні коливання називаються економічними циклами. За тривалістю виділяють короткострокові (1,5-3 роки), середньострокові (7-10 років) та довгострокові (40-60 років) цикли. Спад, депресія, пожвавлення та піднесення – основні фази, які характеризують середньостроковий економічний цикл.

Ekon11-10.jpg

   
2. Продовження опрацювання матеріалу:
•    За графіком дати характеристику основних фаз економічного циклу:

Ekon11-11.jpg


•    Пояснити учням причини економічних циклів, класифікацію яких наведено у схемі:


V   Завдання для закріплення нової теми – 6хв.


Виконати нижченаведені вправи:


Завдання 1. Дати відповідь на запитання.
1)    На якій фазі циклу ділової активності зменшується випуск продукції? Поясність.
2)    На якій фазі циклу ділової активності найнижчий рівень зайнятості населення? Поясність.


Завдання 2. Знайти одну правильну відповідь.
1)    Підберіть правильне закінчення наступного твердження «Вплив циклів ділової активності…»:
а)    не може бути визначеним;
б)    дуже незначний;
в)    може бути визначеним та в певних межах може регулюватися;
г)    триває недовго;


2)    Що характерно для фази деперсії:
а)    зростання безробіття;
б)    зниження цін;
в)    збільшення випуску продукції;
г)    найнижчий рівень ділової активності;


3)    Зниження рівня цін з одночасним зменшенням обсягів виробництва та інвестицій є характерним для фази:
а)    спаду;
б)    деперсії;
в)    пожвавлення;
г)    піднесення;


4)    Що не належить до причин економічних коливань:
а)    зміна чисельності населення;
б)    війни;
в)    збільшення споживання;
г)    значні зміни у технології виробництва;
д)    правильна відповідь відсутня.

VI   Домашнє завдання
Підручник ст.

VII  Заключна частина уроку. Підсумки.
“Знання дорожче за багатство”.

Література:
-    Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової.
-    Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк.
-    Практикум з економіки для 10-11 класів.

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Деякі прояви макроекономічної цілісності > Деякі прояви макроекономічної цілісності. Конспект уроку і опорний каркас