KNOWLEDGE HYPERMARKET


Опорний каркас до уроку «Тема 5. Інфляція, як макроекономічне явище.»

Опорний каркас до уроку економіки 11 класу

Тема: Інфляція, як макроекономічне явище.

Мета:

1    закріпити знання по темі «Інфляція: методи управління та боротьби»
2    повторити поняття: інфляція, витрати, інфляція попиту та витрат;
3    розвивати пізнавальні інтереси в учнів, критичний спосіб мислення,продовжувати формувати вміння працювати з різними джерелами знань, порівнювати, узагальнювати, робити висновки;
4    виховувати творчу  активність,вміння працювати в команді, самостійність у формуванні нових знань,сприяти професійній орієнтації учнів;

Обладнання: комп’ютер, підручники, слайди.

Тип уроку:
комбінований.

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив-2 хв.)
Я сподіваюсь, що ви  отримаєте задоволення від праці і відкриєте для себе багато нового й цікавого.

II   Огляд теми (35 хв.)

З першого погляду здається, що тема подолання інфляції є дуже вузькою, але насправді вирішення проблеми подолання інфляції розв'яже цілий блок соціально – економічних проблем країни.


Причиною інфляції в Україні є відсутність структурних змін в економіці держави. Всім відомі два види інфляції – інфляція попиту та інфляція витрат, але більшість не знають про структурну інфляцію. Структурна інфляція проявляється після неможливості державних органів впорядкувати структуру економіки, привести її до справедливого масштабу цін. Такі перекоси в структурі ринкової економіки характеризуються значним державним втручанням у процес ціноутворення.


Неефективне управління інфляцією призводить до серйозних деструктивних наслідків для економіки:
-    знецінення заощаджень фізичних та юридичних осіб;
-    перекосу масштабу цін в економіці;
-    зменшення зовнішніх інвестицій в нашу економіку через неправдиву макроекономічну інформацію та приховування реального темпу інфляції;
-    неефективне використання державних фінансових ресурсів на регулювання цін;
-    втрата довіри населення до регулюючих органів;


Зменшення державного регулювання цін – це важливий крок оптимізації структури відносних цін та водночас важке непопулярне урядово – політичне рішення, що передбачає відмову уряду від дотування цін, на товари, роботи та послуги, що раніше були внесені до списку соціально та державно важливих.

Це передбачає низку заходів:
1    перегляд та скасування бюджетних програм, які повністю спрямовані на дотування цін;
2    монетизація пільг, зрівняння усіх учасників ринкових відносин, що передбачає виплату готівковими коштами даних пільг та підняття ціни на компенсовані товари, роботи та послуги;
3    скасування фінансування субсидій та знижок, замість цього виплата соціально незахищеним верствам населення грошової допомоги для сплати повної ціни дотованих товарів, робіт та послуг.
4   Інфляцію в країні можна знизити за допомогою комплексної, зваженої, спрогнозованої політики, яка буде мати інструментарій фіскальної та монетарної політик та своєю основною ціллю вважатиме оптимізацію структури відносних цін у країні, що дозволить подолати структурну інфляцію.


Ekon11-50.jpg


Це передбачає набір певних дій:

1.  З самого початку необхідно поставити основну ціль: оптимізація структури відносних цін та як наслідок - ліквідація структурної інфляції. Потрібно включити дану ціль в програму соціально – економічного розвитку країни на наступні 3 роки, що буде передбачати чіткі стратегічні та тактичні кроки із встановленими часовими обмеженнями її досягнення.


2. Для подолання цього виду інфляції необхідно відмовитися від політики дотування цін в економіці, зменшити рівень пільг та субсидій, замінивши їх адресною грошовою допомогою. Замінити соціальні програми підтримки цін на соціальні адресні грошові програми особам, які потребують такого захисту. Виконання покласти на Міністерство фінансів та Міністерство економіки.


3. Розробити та ввести ефективну, дієву методику обрахунку інфляції, орієнтуючи її на визнані сучасні принципи та методику обрахунку. Цей крок дозволить здійснювати реальні та правильні розрахунки соціально – економічного розвитку країни та таких важливих макроекономічних показників як реальний ВВП, реальні доходи населення, бюджетний дефіцит. Виконання покласти на Держкомстат.


4.  Після відмови від регулювання цін та видачі грошової адресної допомоги, провести деномінацію національної грошової одиниці, знизивши при цьому рівень інфляції. Важливими етапами цього процесу буде оптимізація структури відносних цін, що передбачає встановлення цін на суспільні блага відповідно до принципу господарського розрахунку. Це означає, що всі виробники суспільних благ, що дотувалися урядом, повинні визначити повну собівартість створених ними благ та визначити на основі ринкових принципів (попиту та пропозиції, конкуренції) прибуток на створене благо. Такий підхід дозволить повністю звільнитися від постійного витрачання бюджетних фінансових ресурсів на дотування цін на суспільні блага.


5. Сформувати в межах державної економічної політики концепцію антиінфляційної політики, що буде передбачати межі таргетованого темпу інфляції, набір монетарних та фіскальних методів управління нею. У цьому документі буде чітко розписано, що потрібно робити і якими інструментами впливати на темп інфляції, що вийшов за прогнозований рівень. Для цього кожного року потрібно узгоджувати фіскально – бюджетну та монетарну політику, ставити єдині цілі та працювати спільно на їх досягнення, адже лише цілеспрямовані дії мають шанс на успіх. Виконання покласти на Міністерство фінансів, Міністерство економіки та Національний банк.


6.  Після оптимізації структури відносних цін та подолання структурної інфляції потрібно використовувати лише інструментарій монетарної та фіскально – бюджетної політики, і аж ніяк не намагатися стримати інфляцію регулюванням цін, їх дотуванням або обмеженням рівня рентабельності виробника суспільних благ. Ці неринкові методи призводять лише до порушення структури відносних цін, що сприяє виникненню структурної інфляції.


7. Створити громадську організацію по контролю за діями уряду у сфері управління інфляцією, яка інформуватиме суспільство про ефективні чи неефективні його дії. Це і буде тією інституційною основою громадського контролю, яка є частиною громадянського інформаційного суспільства, яке намагаються розбудовувати в межах демократії, як її майбутній удосконалений варіант. Саме громадянські засади зможуть вплинути на ефективність діяльності уряду, примушуючи його діяти ефективно, чесно та дотримуючись інтересів всього українського народу.


Ряд запропонованих заходів повинен сприяти:
-    лібералізації економіки України (наближення до ринкових орієнтирів, перехід з трансформаційного періоду до розбудови ринкової економічної системи, встановлення громадянських засад демократії);
-    підвищенню довіри громадян до уряду (проведення вищезазначених заходів сприятиме проведенню ефективної державної політики вцілому, що поверне довіру громадян);
-    усунення негативних наслідків структурної інфляції (викривлення структури відносних цін, знецінення реальних доходів та заощаджень, збільшення реального ВВП);
-    підвищення ефективності управління інфляцією (починаючи від методології обрахунку макроекономічних показників і розробки антиінфляційної стратегії і втілення її в законодавчий документ, закінчуючи конкретними спільними діями монетарної та фіскальної політик щодо управління інфляцією);
-    поліпшення інвестиційного клімату (повернення довіри інвесторів до нашої держави, приплив іноземного капіталу, відновлення довіри вітчизняних інвесторів);

ІІІ   Релаксація (3 хв.) – (наприклад: після серйозного веселе)

Чи знаєте ви що...


Між 1993 і 1995 роками Україна пройшла крізь період гіперінфляції . У 1992 році вищим номіналом була купюра 100 купонів (карбованців). До 1995 року став мільйон купонів.


У 1992 році новий український карбованець обмінювався на колишній Радянський рубль за ставкою один до одного. У 1996 році, в період переходу від купона до гривні, обмінний курс складав 100000 купонів за одну гривню. Знецінення купонів за період їх обігу складав приблизно 140 % в місяць.

Література:

Підручник «Загальна економіка» за ред. І.Ф.Родіонової, с.31-43.
Підручник «Економіка», В.Г.Мельничук, Г.О.Ковальчук, В.О.Огнев`юк, с.31-38.
Практикум з економіки для 10-11 класів.
Додаткова література


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Інфляція, як макроекономічне явище. > Інфляція, як макроекономічне явище. Конспект уроку і опорний каркас