KNOWLEDGE HYPERMARKET


Опорний каркас уроку на тему «Тема 9. Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші»

Опорний каркас уроку економіки 11 класу

Тема: “Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші”
(2 урок)

Мета:
1    сформувати в учнів поняття про сутність валюти, її види;
2    виявити необхідність міжнародних грошей;
3    з’ясувати роль міжнародної валютної політики та її необхідність;

Обладнання: комп’ютер, підручники, інформація зі списком літератури та адресою сайтів, слайди.
Тип уроку: комбінований

Хід уроку.

I   Привітання (настрій на позитив).

ІІ   Нова тема– опорний конспект для учнів,використання демонстраційного матеріалу


План.
1.    Поняття валюти та її види.

Валюта (від латин — коштую) — грошова одиниця будь-якої країни (наприклад, гривня — валюта України, долар — валюта США).

Конвертованість — вільний обмін національної грошової одиниці на інші валюти за діючим курсом.

Види валют (за ступенем конвертованості):

1. Вільно конвертовані
Валюти, що без обмеження обмінюються на будь-які інші іноземні валюти — грошові одиниці інших країн (американський долар, японська єна, євро тощо)

2. Частково конвертовані
Валюти держав, які вводять на обмінні операції певні обмеження (гривня України, рубль Росії тощо)

3. Неконвертовані (замкнуті)
Валюти країн, у яких уряд забороняє громадянам і фірмам здійснювати валютні операції (раніше — рубль СРСР та валюти інших країн із плановою економікою)

2.    Курс валют та чинники, що на нього впливають.

Валютний курс — ціна грошової одиниці однієї країни, виражена у грошових одиницях інших країн.


Курс валют:
1. Фіксований
Установлюється на основі міждержавних угод або офіційних державних постанов
2. Плаваючий
Формується на валютних ринках під впливом попиту та пропозиції на певні види валют.

Чинники, що впливають на зміну плаваючого курсу
• Рівень інфляції в країні та за кордоном
• Темпи зростання продуктивності праці в країні та за кордоном
• Рівень реальних відсоткових ставок у країні та за кордоном
• Зростання доходів населення
• Банківські інтервенції (утручання центрального банку в процес формування валютного курсу)
• Стан платіжного балансу країни


Ekon11-145.jpg

Девальвація — цілеспрямовані дії відповідних державних структур, спрямовані на зниження обмінного курсу валюти власної країни щодо валюти іншої країни.

Ревальвація — офіційне підвищення курсу національної валюти.

3.    Міжнародні гроші. Міжнародна валютна політика.

Міжнародні гроші - гроші, створені міжнародними організаціями для здійснення розрахунків між країнами. До них належать: СДР - “спеціальні права запозичення ”, створені Міжнародним валютним фондом, та ЕКЮ - міжнародна розрахункова одиниця, створена Європейським фондом валютного співробітництва. Запитання: що визначає їх суспільну цінність, якщо сучасні гроші не мають золотого забезпечення. По-перше, гроші наділено феноменальною суспільною корисністю - здатність обмінюватись на товари та послуги, бути гарантом економічного кругообігу не лише у поточному періоді, а й у майбутньому. По-друге, гроші мають суспільну корисність тому, що вони визнане державою, тобто держава оголосила їх законним платіжними засобами. По-третє, цінність грошей визначається їх суспільною спроможністю.


Валютна інтервенція — форма політики валютного регулювання, пов'язана з купівлею-продажем власної валюти на валютному ринку, яка приводить до певної кореляції (зміни) її обмінного курсу.

Принципи міжнародної валютної політики, закріплені Статутом МВФ:
1. Кожна країна — член МВФ — не повинна допускати маніпуляції валютними курсами, яка дасть їй можливість одержати несправедливі конкурентні переваги перед іншими країнами

2. Обов'язком кожного члена МВФ є валютне регулювання, спрямоване на попередження негативних наслідків, обумовлених різкими коливаннями обмінних курсів

3. Під час проведення політики регулювання валютних курсів мають враховуватися інтереси інших членів МВФ

Україна стала членом МВФ у 1992 р. Того ж року було створено Українську міжбанківську валютну біржу, що здійснює валютні операції. Із 1994 р. валютний курс української грошової одиниці на основі щоденних торгів на валютній біржі почав установлювати НБУ.

ІІІ   Завдання для закріплення нової теми

ІV   Домашнє завдання (з урахуванням трьох рівней)
Підготувати тему за підручником с. 226-237. Дати відповіді на тестові запитання після теми.


Література:

1.    Довгань Г.Д., Основи економіки 10-11 класи

2.    Загальна економіка –10-11 класи – за ред. Радіонової І.Ф.

3.    Основи економічних знань 10-11класи– Гальчинський А.С.

4.    Практикум з економіки для 10-11 класів

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші > Міжнародна валютна система. Міжнародні гроші. Конспект уроку і опорний каркас