KNOWLEDGE HYPERMARKET


Орфограма. Буква е в суфіксі -ен- пасивних дієприкметників

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Орфограма. Буква е в суфіксі -ен- пасивних дієприкметників


81. Прочитайте речення, поясніть розділові знаки. Випишіть пасивні дієприкметники; вкажіть неозначену форму і вид дієслів, від яких вони утворені, позначте словотворчі суфікси.
Зразок. Вмите <- вмити (док. в.).


1. Вмите дощем небо прояснилось (М. Коцюбинський).
2. Зачарований світлою красою ліс наче дрімає (Панас Мир-ний). 3. У щире золото, у світлу мідь одягнуті дерева восени. 4. Вгорі цвіте блакить, усіяна хмарками (З тв. В. Сосюри).
5. З-за Росі тяглися ряди гір, вкритих густим лісом (І. Нечуй-Левицький).


82.І. Від поданих дієслів утворіть пасивні дієприкметники.  Запишіть їх, узгоджуючи з іменниками і проставляючи наголос. По-значте і поясніть орфограму.
Зразок. Вигуляний собака.


(Вигуляти) собака; (обіцяти) подарунок; (отримати) лист; (встелити) листям алеї; (стиснути) кулак; (зламати) мобілка; (зварити) обід; (відчинити) кватирка; (заклеїти) конверт.


II.  Розберіть за будовою дієприкметник, утворений від виділеного дiєслова.
83. І. Від поданих дієслів утворіть пасивні дієприкметники і запи-шiть разом із дібраними до них іменниками. Позначте орфограму.


Зразок. Пропалити — пропалена дірка.
Зразок. Пропалити — пропалена дірка.
Провітрити, заповнити, вивчити,  застелити,  обстежити, перкреслити, замінити.


II   З дієприкметниками, утвореними від виділених слів, складіть і запишiть речення.


Відпочиваючи на канікулах на морі, восьмирічний Максимко на писав листа своєму вчителеві й підписався: Любимий і шанований ваш учень М. Скворцов. З нього почали сміятися й кепкувати. Чому підпис Максимка викликав сміх?


85. Напишіть невеликий твір за малюнком на тему «Новосілля», використовуючи принагідно1 подані дієприкметники.


Побілені, пофарбовані,  вимиті,  натерті, поклеєні,  при кріплені, розставлені, розвішані, випрані2, випрасувані3, при крашені, накриті, приготовані, спечені, зварені, запрошені, задоволені, здивовані, усміхнені.

Ukrmova7-bondarenko-12.jpg


86. Спишіть речення, підкресліть дієприкметники. Активні вони чи пасивні? Від яких дієслів утворені? Зверніть увагу на чергування приголосних при творенні слів.


1. Повні, рожеві, як діти, збуджені зі сну, пливли по небу хмаринки (М. Коцюбинський). 2. Обличчя його було напруженим і зосередженим1 (Григорій Тютюнник). 3. Захищена од вітру, прогріта, обласкана теплою хвилею, галявина вже зе-леніла молодою травицею (За І. Чендеєм).


1Принагiдно — рос. по возможности. 2Випраний — рос. выстиран(ный). 3Випрасуваний — рос. выглажен(ный).


При творенні дієприкметників перед суфіксом -ен- при¬голосні звуки можуть чергуватися (як і в 1-й особі однини дієслів теперішнього часу: їжджу): запросити — запро¬шений, трудитися — натруджений.


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.