KNOWLEDGE HYPERMARKET


Орфограма. Дефіс у прислівниках по-вашому, будь-коли, де-небудь, врешті-решт

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Орфограма. Дефіс у прислівниках по-вашому, будь-коли, де-небудь, врешті-решт


291.    Спишіть слова, знімаючи скісну риску. Де треба, ставте дефіс.


Поясніть написання прислівників.


По/дружньому, аби/як, близько/близько, хтозна/що, як/небудь, коли/не/коли, сам/на/сам, будь/де, ледве/ледве, як/от, пліч/о/пліч, неждано/негадано, казна/що, всього/на/всього, не/сьогодні/завтра.


292.    Спишіть речення, знімаючи скісну риску. Поясніть написання прислівників та інших частин мови.


1. У сьомому класі, в свої чотирнадцять років, Андрій був уже по/справжньому дорослою людиною.

2. От/от розквітнуть уже й вишневі сади, груші/дички, спалахнуть ніжно/рожевим квітом яблуні (З тв. В. Козаченка).

3. Концерт відбудеться за будь/якої погоди.

4. Ви уявляли коли/небудь своє місто років через двадцять?

5. Ось/ось розпочнеться вистава.


93. Від поданих займенників утворіть і запишіть прислівники за допомогою префікса по- і суфікса -ому, -ему (-єму).
Мій, твій, свій, наш, ваш.


294.    Замініть виділені вислови прислівниками і запишіть за зразком.
Поясніть вивчену орфограму.
Зразок. 1. Дощить по-осінньому.


1. Дощить, як восени. 2. Хитрує, як лисиця. 3. Поводиться, як товариш. 4. Зробив, як ви хотіли. 5. Вийшло, як ти хотів. 6. Вийшло, як я передбачав. 7. Обабіч дороги місцями лежав сніг.


295.    Перекладіть речення й запишіть, знімаючи скісну риску. Поясніть написання прислівників.


1. Луна еле/еле освещала дорогу.

2. Небо чуть/чуть прояснилось.

3. Нельзя относиться к работе кое/как2.

4. Давай где/нибудь встретимся.

5. Как/нибудь мы поговорим об этом.

6. Вам я верю больше, чем кому/либо.

7. Мы все учились понемногу чему/нибудь и как/нибудь (О. Пушкін).

8. Кое/где в траве краснели ягоды земляники. 9. Они встретились с/глазу/ на/глаз.


1 Врешті-решт — рос. в конце концов.

2 Кое-как — укр. абияк.

296.    Спишіть речення, знімаючи скісну риску. Поясніть написання прислівників.


1. Зроду/звіку не бачив такого.

2. Там небо сьогодні синіло по/весняному свіже й високе, вище, ніж будь/коли (О. Гончар).

3. В степу де/не/де засиніли озера (3. Тулуб).

4. Ген/ген мріють дві гори в тумані (С. Васильченко).

5. Вряди/годи по верхів'ях дубів пролітав вітер (Григорій Тютюнник).

6. Рідко/ рідко коли зблисне тепер на її личку усмішка (В. Козаченко).

7. Як/не/як, бували часом і тут гості (І. Чендей).

8. Андрій перепитав напівжартома/напівсерйозно (В. Козаченко).


Цікаве, дивовижне, загадкове


297.    І. Прослухайте, потім прочитайте текст, визначте тип і стиль мовлення.


Чи доводилось вам коли-небудь бачити північне сяйво? Це одне з найчарівніших природних явищ, яке люди спостерігали з давніх-давен. Його можна побачити на Північному та  Південному полюсах. Але де-не-де сяйво з'являлося й на великих відстанях від північних районів.


Північні сяйва народжуються на відстані від 100 до 1000 км від Землі. Дослідники помітили, що сяйва бувають по-святковому яскравими, коли на сонці виникають спалахи1. Через півтори-дві доби на Землі здіймається магнітна буря, і починають грати  північні сяйва.


Могутні сонячні потоки електрично заряджених частинок, стикаючись із частинками газів верхнього шару атмосфери, випромінюють2 різнокольорове світло.


Чому сяйва виникають тільки над полюсами? Тому що земна куля має магнітне поле, а магнітні полюси містяться поблизу географічних полюсів. Тому сонячні електрично заряджені частинки скупчуються3 саме тут (Із кн. «Цікаве. Дивовижне. Таємниче»).


II.    Чим північне сяйво вирізняється з-поміж інших природних явищ? Яка причина його виникнення?


III.    Поясніть правопис виділених слів. Розберіть за будовою слово випромінювати. Складіть речення зі словами в рамці (усно).


298.    Засперечалися Максим і Сергій. Перший доводив, що в реченні Ми гуляли (по) святковому місту є прислівник (по) святковому і його слід писати через дефіс. Свою думку Максим аргументував тим, що нібито сполучення слів (по) святковому відноситься до дієслова гуляли, відповідає на питання я к?, не змінюється. Сергій доводив, що (по) святковому — прикметник із прийменником, і тому їх потрібно писати окремо. Хто з учнів правий? Як слід перебудувати речення, щоб мав рацію?


1 Спалах -рос. вспышка.

2 Випромінювати — рос. излучать.

3 Скупчуватися — рос. скопляться.


Прислівники з префіксом по- треба відрізняти від однозвучних прикметників, займенників і порядкових числівників із прийменником по.
Прислівник                                         Прикметник
Все зроблено по-новому    (я к?).       Перейшов по новому   (по   я к о м у?) тосту.

Числівник                          Займенник
По-перше, я зайнята,        Татові  дали   відпустку   не  по
а, по-друге, ти ще не         перше, а по друге (по котре?)
вирішив задачі.                 вересня.

Я   зробив   по-вашому       По вашому  (ч и є м у?)  балкону
(я к?).                                 розгулює сусідське кошеня.


означає ознаку дії;              означають різні ознаки предмета;
відповідає на питання          відповідають   на   питання      п о якому?   по   чийому?
я к?;                                    по котре?; відноситься до дієслова;
відносяться до іменника;

не змінюється за відмінками.       змінюються за відмінками.


299.    Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть написання прислівників та однозвучних із ними частин мови.

1. Шумить (по)іншому той сад, і квіти пахнуть (по)новому (В. Сосюра).

2. Вчора ми їхали (по)іншому шосе, а сьогодні поїдемо (по)новому мікрорайону.

3. Сонце пекло (по)весняному (Р. Іва-ничук).

4. (По)весняному небу пливли сніжно-білі хмари.


300.    Спишіть сполучення слів, знімаючи скісну риску. Поясніть умови вибору дефісних написань. Яке слово ви написали без дефіса?


Говорив по/українськи, відрізати по/менше, трапилось давним/давно, зробити по/своєму, вдягнутися по/зимовому, людей видимо/невидимо, вчинити не по/товариськи, мало/помалу наближаємось.


301.    Спишіть речення, поясніть написання виділених відмінкових форм. Звірте з поданим теоретичним матеріалом.


1. День за днем потекло життя (О. Гончар).

2. Час від часу наздоганяли вони і зустрічали у морі всілякі1 судна (3. Тулуб).


1Всілякі (усілякі) — рос. всякие.
 
Сполучення різних відмінкових форм того самого іменника з одним чи двома прийменниками пишеться окремо:
день у день, з дня на день; рік у рік, з року врік; час від часу; раз заразом; з краю в край.


302. Складіть і запишіть речення з прислівниками де-не-де, ось-ось, ледве-ледве, абияк, віч-на-віч, будь-де, будь-який, коли-небудь, хтозна-де, анітрохи. Поясніть орфограми.


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.