KNOWLEDGE HYPERMARKET


Орфограма. Написання прийменників разом, окремо і через дефіс: довкола, під кінець, з-поміж

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Орфограма. Написання прийменників разом, окремо і через дефіс: довкола, під кінець, з-поміж


345,    Прочитайте речення, вкажіть похідні й непохідні прийменники, визначте, з якими частинами мови вони вживаються. Користуючись схемою, поясніть написання прийменників.


1. Сонечко почало з-за гори випливати (Панас Мирний). 2. Тече вода з-під явора яром на долину. 3. І долом ген собі се¬ло понад водою простяглось (Із тв. Т. Шевченка). 4. Я щодня проходжу повз самотній закинутий сад (М. Коцюбинський). 5. Протягом зими снігу майже не було (О. Гончар). 6. Переді мною волзька синь (О. Підсуха).


346.    Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть написання прийменників.


1. Червоний місяць аж горить, (з)за хмари тихо виступає. 2. (Із)за гаю сонце сходить (Із тв. Т. Шевченка). 3. Напиши нам (з)під гір про справжнісіньке літо (В. Василашко). 4. (З)поза гори проміння скісно в морі порина (І. Франко).


347.    Вживаючи прийменники з-за, з-під, перебудуйте речення так, щоб дієслова означали дії, протилежні названим. Запишіть за зразком.


Зразок. Сонце сховалося за хмарами.— Сонце з'явилося з-за хмар.


1. Пасажири поставили валізи під сидіння.

2. Новорічні подарунки для дітей батьки склали під ялинкою.

3. Курортники сховалися від дощу під накриттям.


348.    Уявіть, що ви, члени однієї родини, зібрались увечері вдома. Розкажіть про події дня, про новини, якими вам хотілося б поділитися одне з одним. Вживайте, по змозі, подані прийменники.


Близько, перед, з, з метою, під час, з-поміж, у зв'язку з, че¬рез, внаслідок, з огляду на, на відміну від, завдяки, незважаючи на, наприкінці.


349.1. Перекладіть і запишіть словосполучення українською мовою. З'ясуйте схоже й відмінне у вживанні прийменникових конструкцій з однаковим значенням в обох мовах.


Отсутствовать из-за болезни; выглянуть из-за тучи; задержаться из-за непогоды; остановиться из-за неисправности мотора; ошибиться из-за незнания.


П. Складіть і запишіть речення з трьома останніми словосполученнями.
 
350.    Перекладіть і запишіть речення українською мовою. Порівняйте вживання прийменників та їх написання в обох мовах.


1. Достань туфельки откуда хочешь, хотя бы из-под земли (М. Гоголь). 2. Из-за близорукости книгу он подносил близко к лицу (Л.Дугін). З. Из-за головной боли он не пошёл на дискотеку. 4. Из-за шума моторов музыки не было слышно. 5. В этом году из-за сильной засухи урожай был ниже прошлогоднего. 6. Огромная лиловая туча поднималась из-за леса (І. Тургенев).


351.    Спишіть речення, знімаючи скісну риску. Поясніть написання прийменників.


1. Летить голуб по/над полем (Л. Глібов).

2. По/між двома материками ліг многоводний океан (М. Рильський).

3. Дощ упав на/шлях широкий по/за даллю голубою (А. Малишко).

4.    По/перед/у білою стіною підвівся бір (Григір Тютюнник).

5.    По/де/куди з/по/між верб та садків виринають білі хати (І. Нечуй-Левицький).


352.1. Спишіть текст, вставляючи на місці пропусків потрібні прийменники.
Звернули ... величезний заплавний луг і стали ... річки. Зелено-жовта повінь весняних трав зливалася ... блакиттю неба, ... синявою деснянських вод. ... лугом висів і досі жайворонок, так ніби він ... довгий день не виспівав усіх своїх мелодій. Мов білі-білі лебеді, пливли рікою хмари (Василь Шевчук).


II.    Зробіть звуковий запис слів повінь, блакиттю.
III.    Розберіть за будовою слово заплавний.


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.