KNOWLEDGE HYPERMARKET


Орфограма. Чергування приголосних при творенні пасивних дієприкметників

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Орфограма. Чергування приголосних при творенні пасивних дієприкметників


87. Від дієслів у дужках утворіть пасивні дієприкметники, словоспо¬лучення запишіть. Підкресліть букви, які позначають звуки, що чергуються.

Ukrmova7-bondarenko-13.jpg


(Зловити) карась; (помітити) помилка; (захистити) права; І (вимовити) коктейль; (об'їздити) машина; (вивісити) список; (підстригти) волосся; (знайти) носовичок; (пошкодити) об-обшивка; (розбудити) місто.


Замініть виділені сполучення слів пасивними дієприкметниками і напишіть за зразком. Поясніть розділові знаки.
Зразок. 1. Річка, перегороджена греблею.


1. Річка, яку перегородила гребля. 2. Місцевість, яку захищають гори. 3. Маяк, який помітили моряки. 4. Гілка, яку
надламав вітер. 5. Квартира, яку купили батьки. 6. Зуб, який запломбували. 7. Вода, яку підсолодили. 8. Слова, які виділили в реченні.


І. Спишіть речення, утворюючи від дієслів у дужках пасивні дiєприкметники минулого часу й узгоджуючи їх з іменниками. Підкресліть букви, які позначають звуки, що чергуються.


1. Молодий весняний вітер налетів на дерева, (прикраси-и) ніжно-зеленим листям, і стиха шарудів2 (Леся Українки). 2. На невисокій, рівно (підстригти) траві висіли кришталеві краплі роси. 3. З-під гіллястих кущів дихає тепле повітря, (наситити) пахощами чорнозему (3 тв. М.Коцюбинського).


1 Зосереджений — рос. сосредоточенный.

2 Шарудіти — рос. шуршать.


Обговоріть у групі одну з наведених ситуацій. Оприлюдніть при йняте вами рішення, вживаючи принагідно дієприкметники.


1.    Ви заблукали в лісі.
2.    Ви запізнилися на поїзд (автобус).
3.    Ви загубили ключі від квартири.


91. Прочитайте речення. У якому часі вжито дієприкметник? За допомогою яких суфіксів творяться пасивні дієприкметники тепе рішнього часу?
Зразок.

Ukrmova7-bondarenko-14.jpg


Яблуня, наскрізь просвічувана сонцем, струміла густим рожевим сяйвом (Ю. Яновський).
92.    Прочитайте пари дієприкметників, поясніть різницю в їх тво¬
ренні. Яка особливість уживання дієприкметників теперішнього
часу?
Минулий час    Теперішній час
вивчений    —    виучуваний
підписаний    —    підписуваний
освітлений    —    освітлюваний
наповнений    —    наповнюваний
оновлений    —    оновлюваний


93.    Перекладіть і запишіть сполучення слів українською мовою.
Поясніть відмінності в написанні дієприкметників в обох мовах.
Посаженная весной аллея; смотреть широко раскрытыми глазами; жалеть о потерянном времени; работа, сделанная вовремя1.


94.    Перекладіть і запишіть речення українською мовою, розставляючи пропущені розділові знаки. З'ясуйте особливості перекладу окремих дієприкметників. Поясніть написання дієприкметників.


1. В густом кустарнике2 заросшем травой не было тропинок (Б. Осеева). 2. К ним подошёл отец одетый в военную форму (Б. Панова). 3. Запомнился только большой грузовик обогна¬ший меня (Б. Полевой). 4. Гости встреченные хозяевами в аэропорту задержались на полчаса. 5. Ветерок шевельнул3 оторванным железным листом на крыше и смолк (В. Тендряков). 6. В раскрытую настежь дверь Петя увидел комнату заваленную сломанной мебелью (О. Пушкін).


1Вовремя — укр. вчасно.

2Кустарник — укр. чагарник.

3Шевельнуть — укр. ворухнути.


95. З'ясуйте значення поданих фразеологізмів. Якими частинами мо-ви i членами речення є виділені слова? Складіть і запишіть із ними речення.


1. Язик підвішений. 2. Ломитися у відчинені двері. 3. Як у йоду опущений. 4. Стоїть як укопаний. 5. Як з хреста знятий. 6. Стріляний горобець.


96. І. Прочитайте текст. Доберіть заголовок, перекладіть і запишіть текст українською мовою. Підкресліть дієприкметники, позначте в них суфікси.


Тем временем море, обведённое по горизонту золотой ни¬тью, ещё спало. Лишь под обрывом дышала вода, задержавшаяся в лужах береговых ям. Стальной у берега цвет спящего мо¬ри переходил в синий и чёрный. Небо, вспыхивающее золотом, сияло огромным веером света. Нежно розовели облака, чуть тронутые румянцем (За О. Гріном).


II. Назвіть слова, вжиті в переносному значенні.


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.