KNOWLEDGE HYPERMARKET


Орфограма Не з дієприкметниками: несплачений рахунок; не бачена досі краса

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Орфограма Не з дієприкметниками: несплачений рахунок; не бачена досі краса


116  Прочитайте речення. Поясніть написання не з дієприкметни¬ками.
1. Сашко увійшов, постояв збоку, ніким не помічений, і рішуче попрямував до столу (/. Цюпа). 2. Горіла молода трава зеленим вогнем; неопала роса світила і відбивала дорогим самоцвітним камінням (Панас Мирний).


1Приречений — рос. обречён(ный).

3. Скрізь милували око рослини, не розповсюджені в цій країні, а привезені (Ю. Смолич). 4. Вишні не зірвані. 5. У льотчиків серце несхитне й тверде (М. Бажан). 6. Недоплетений ятір висів у кутку на жердці (Григорій Тютюнник). 7. Човен, ще не спущений на воду, лежить на згірку догори дном (О. Гончар).


17. Спишіть речення, розкриваючи дужки. Підкресліть і поясніть орфограму. 1. Небо (не)зміряне всипане зорями (М. Старицький). 2. На столі лежав (не)перекладений учора текст. 3. Вір (не)почутому, а баченому. 4. За одного битого двох (не)битих дають (Нар. творчість). 5. Швидкість світла поки що (не)перевершена (С. Кучер). 6. У її фартусі було повно (не)лущених горіхів (С. Васильченко).


118.    Поділіться один з одним думками про те, як інколи доводиться змінювати плани, відмовлятися від чогось через певні причини.
Принагідно вживайте дієприкметники (наприклад: забутий мною, не зроблений, не вивчені, не помитий, не куплені, не виконане).


119.    Запишіть подані речення без пояснювальних слів, які відносяться до дієприкметників. Як зміниться при цьому написання не з дієприкметниками? Чи залишиться незмінним зміст речень?


1. Вдалині чорніли гори, ще не освітлені сонячним промінням. 2. Сліпучі брили ніким не займаного снігу мінилися проти сонця самоцвітами. 3.I так хотілося зустріти давно не бачені вулиці, будинки, дерева (За В. Собком).


120.1. До поданих дієприкметників доберіть пояснювальні слова, ви¬користовуючи як підказку питання в дужках. Запишіть сполучення слів за зразком. Поясніть зміни в написанні дієприкметників.
Зразок. 1. Не застебнутий на всі ґудзики піджак.


1. Незастебнутий (я к?) піджак. 2. Невідправлений (кол и?) лист. 3. Ненаповнений (ч и м?) басейн. 4. Невитра-чені (я к?) гроші. 5. Нерозчищені (від   ч о г о?) доріжки.
6.    Невідремонтований (з якої причин и?) холодильник.
7.    Невикопаний (д е?) колодязь.


II. З виділеними сполученнями слів складіть і запишіть речення.
121. Прочитайте речення, розкриваючи дужки. В якому разі ви напи-        шете не з дієприкметником разом, хоч у реченні є протиставлення?


1. (Не)полагоджений досі дверний дзвінок мовчав уже тиждень 2. (Не)обдуманий, а (не)обачний вчинок призводить до сумних наслідків1.
1Наслідок — рос. последствие.


122.    Перебудуйте подані речення на заперечні й запишіть за зразком.
Поясніть написання не з дієприкметниками.
Зразок. 1. Цей факт нічим не підтверджений. 1. Факт підтверджений. 2. Проїзд сплачений. 3. Таємниці розгадані. 4. Речі розкидані. 5. Питання вирішене.


123.    Перекладіть і запишіть речення українською мовою. Поясніть
написання не з дієприкметниками.


1. Дверь в соседнюю неосвещённую комнату была открыта (Л.Дугін). 2. Лёд неокрепший на речке студёной словно как тающий сахар лежит (М. Некрасов). 3. Нескошенные луга так душисты, что с непривычки туманится и тяжелеет голова (Я. Паустовсъкий). 4. Не просохшая после ночного дождя дорога блестела тысячами лужиц. 5. Дураку закон не писан (Нар. творчість). 6. У соседа было небритое лицо.


Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.