KNOWLEDGE HYPERMARKET


Орфограма Не і ні з прислівниками

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Орфограма Не і ні з прислівниками


Неминуче; неуважно; не мало, а багато; нізвідки

269.    Спишіть речення, розкриваючи дужки. Поясніть орфограму.


1. Літак (не)помітно знижувався (В. Козаченко).

2. Сонце (не)рухомо стоїть над цим зеленим морем (О. Гончар).

3. (Не)легко даються мир і єдність (Василь Шевчук).

4.. Спів (не)сподівано урвався (3. Тулуб).

5. Він (не)сміливо обернувся (Р. Іваничук).

6. Про себе розповідала (не)охоче, скупо (Б. Козаченко).


270.    І. Згрупуйте прислівники, які пишуться разом із не, у два стовпчики:

а) слово не вживається без не; б) можна замінити синонімом без не. Поясніть орфограму.


Немало, неблизько, нерідко, ненароком, недбало, необачно, ненавмисне, невдовзі, неохоче.


II. Складіть і запишіть речення, в яких виділені прислівники писалися б із не окремо.


271.    До поданих слів доберіть прислівники з протилежним значенням; складіть і запишіть із ними речення, вживши протиставлення.
Підкресліть і поясніть орфограми.


Зразок. Давно—недавно. Це було не давно, а тиждень тому.


Близько, дорого, сумно, швидко.


272.    Перекладіть і запишіть прислівники українською мовою, користуючись довідкою. Поясніть написання прислівників.


Немедленно, нетрудно, нечаянно, небрежно, неудачно, неудобно, неуклюже, невзначай.


Довідка: незручно, ненавмисне, незграбно, негайно, невдало, неважко, ненароком, недбало.


273.1. Прочитайте заперечні прислівники українською мовою, звер¬таючи увагу на їх правильне наголошування.
Українською    Російською
ніде                нигде
ніде                негде
нікуди             никуда
нікуди             некуда
ніколи             никогда
ніколи             некогда
нізвідки          неоткуда
нізвідки          ниоткуда


II. Порівняйте, як наголошуються заперечні прислівники в українській і російській мовах. Запам'ятайте правильний наголос.

274.    Користуючись словничком наприкінці підручника, перекладіть і запишіть речення українською мовою. Прочитайте їх, правильно наголошуючи прислівники. Поясніть орфограму.


1. Народу столько, что яблоку негде упасть.

2. Мы нигде не могли укрыться от дождя.

3. Мне некуда спешить.

4. Помощи ждать неоткуда.

5. Мне некогда разговаривать.

6. Никак нельзя было завести машину.

7. Ты нисколько не изменился.


275.    I. Прочитайте і зіставте речення в лівому та правому стовпчиках. Простежте, як зміна наголосу в прислівниках впливає на їх значення і зміст речень у цілому.


Я нікуди не ходив учора.    Мені нікуди було піти вчора.
Ми ніде не бачили Сашка.       Нам ніде зупинитись.
Я ніколи не був у Австралії.    Мені ніколи піти на концерт.
II. Знайдіть у реченнях головні члени. Зверніть увагу, при якому присудкові — заперечному чи ствердному — вживаються прислівники з префіксом ні-.


276.    Прочитайте речення, поясніть орфограму «Ні з прислівниками». Спишіть друге, третє і четверте речення, розкриваючи дужки.


1.1 (ні)коли сонечко не сяяло, не світило так привітно, так радісно, як у той день (/. Нечуй-Левицький). 2. З вашого села я (ні)куди не поїду (Григорій Тютюнник). 3. Не обернусь (ні)за-що (М. Коцюбинський). 4. (Ні)де не видно було жодної живої душі (О. Гончар). 5. Іскриться ранішня блакить, (ні) холодно, (ні) жарко (В. Швець).


277.    І. До прислівників у складі словосполучень доберіть із довідки синоніми з не. Підкресліть і поясніть орфограму.


Зразок. 1. Поводитися невимушено.


1. Поводитися вільно. 2. Прийти обов'язково. 3. Написати помилково. 4. Зустрітися випадково. 5. Відреагувати миттєво. 6. Вчинити необережно.


Довідка: негайно, неправильно, несподівано, необачно, невимушено, неодмінно.


II. Прочитайте утворені словосполучення, правильно наголошуючи прислівники.


278.    Дайте заперечні відповіді на запитання і запишіть їх.
Прислівники підкресліть, поставте наголос.


Зразок. Куди ти ходив учора? — Учора я нікуди не ходив.


1. Чи був ти колись за кордоном?

2. Куди ти поїдеш на вихідні?

3. Звідки ви чекаєте листа?

4. Як ви святкуватимете?

5. Де видно райдугу?

Складіть речення з поданими прислівниками і запишіть, роз¬криваючи дужки. Підкресліть і поясніть орфограму «Не і ні з прислівниками».


(Не)вчасно,   а  з   великим   запізненням.   (Не)навмисне. (Не)гайно. Ніде. Ніде. Нікуди. Нікуди. Нізвідки. Нізащо.Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.