KNOWLEDGE HYPERMARKET


Основні пунктограми у складному реченні

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 10 клас>>Українська мова: Основні пунктограми у складному реченні

§ 15. Система розділових знаків
Вживання розділових знаків ґрунтується на граматичному, інтонаційному та смисловому принципах. Основним, або провідним, є логіко-граматичний принцип. Відсутність розділових знаків, недоречне їх використання ускладнюють розуміння написаного.


263.    Розкажіть, користуючись таблицею (див. додаток, с. 194), на які групи поділяються розділові знаки та для чого вони вживаються.


264.    І. Прочитайте вірш. До якої групи належить кожний розділовий знак?
Сини мої, гайдамаки!
Світ широкий, воля,—
Ідіть, сини, погуляйте,
Пошукайте долі.
Сини мої невеликі,
Нерозумні діти,
Хто вас щиро без матері
Привітає в світі?
Сини мої! орли мої!
Летіть в Україну,—
Хоч і лихо зострінеться,
Так не на чужині.
Там найдеться душа щира,
Не дасть погибати,
А тут... а тут... тяжко, діти!
(Т. Шевченко.)


II. Перепишіть, поставте пропущені розділові знаки, поясніть їх вживання.
1. Сніг і вітер Хурделиця Мороз (А. Головко.) 2. Любіть Україну як сонце любіть як вітер як трави і води (В. Сосюра.) 3. Хто поверне в рабство ту країну де свободи стяг затрепетав (М. Рильський.) 4. Ой хлопчику хороший мій чому ти плачеш (А. Малишко.) 5. Слава рукам що пахнуть хлібом (О. Гончар.) 6. О мово рідна їй гаряче віддав я слово недарма (В. Сосюра.) 7. Ти прийшов Вернувся Сину мій, синочок (В. Сосюра.)


265. Зробіть пунктуаційний розбір речень.
1. В піснях і труд, і даль походу, і жаль, і усміх, і любов, і гнів великого народу, і за народ пролита кров. (М. Рильський.) 2. Наближався вечір, небо заволікалося хмарами, зривався вітер. (О. Гончар.) 3. Защебетав соловейко — пішла луна гаєм. (Т. Шевченко.) 4. Ну, прокидайтеся, діти: ранок — до школи пора! (П. Грабовський.) 5. Свіжий весняний вечір спускався над нашим садом. (О. Гончар.) 6. За селом шелестіли хліба й пахло полином. (А. Головко.) 7. Веселая весна була: зеленів вишневенький садочок; пахучая фіалка розцвіла і звеселила свій куточок. (Л. Глібов.) 8. На хвилину раптом стихли голоси і спинилися тіні. (Ю. Смолич.) 9. Як тільки вийдеш за поріг, лишивши рідний край, немало сонячних доріг тобі розкриє час. (М. Упеник.)


268. Прочитайте, дотримуючись належної інтонації; поясніть пунктограми.


                                                                                       Пам'ять душі
Хто щасливий?
Той, хто дає багато, а бере найменше. На чиїх слідах виростають найкращі квіти, хто по своїй дорозі розкидає для вжитку всіх самоцвіти.
Як?
Навіть тоді, коли ті квітки виростають з крові серця його, що зрошує землю, і навіть тоді, коли ті самоцвіти — лише стверділі сльози, що поливають дорогу життя?
І навіть тоді...
Хто ж той щасливий? Хто ж той бідний багач? Поет.
А хто нещасний?
Той, чия душа, глибока, як море, ревниво ховає на дні цілий таємний світ, чудний і багатий, як казка.
Чия душа любить, як море, бурі.
Хто знає, що буря та підхопить з глибини все найдорожче, найбільш затаєне і викине на голий берег, на вдивовижу цікавим. Хто знає це — і прагне бурі.
Хто дає те, чого не хоче, чого не може дати, хто году звіра м'ясом свого серця, поїть його своєю кров'ю і чує, як йому плещуть в долоні байдужі. (М. Коцюбинський.)


Різні розділові знаки зумовлюють особливості інтонування в усному мовленні певних частин та слів різних за структурою речень.
Зокрема, частина речення, виділена з обох боків парним тире, вимовляється підвищеним тоном. Перед двокрапкою голос підвищується, після неї робиться вичікувальна пауза, і далі слова вимовляються звичайним тоном. Частина речення, взята в дужки, вимовляється — залежно від її змісту — підвищеним або пониженим голосом. Три крапки в середині речення вказують на схвильованість висловлювання, у кінці — на незакінченість думки.


267. І. Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть їх вживання.
                                                                                        Руки матері
Ти стежив за матір'ю як вона ступає по підлозі як осміхається як тримає вже посічену сивиною голову. Але найчастіше мабуть твій зір ловив її проворні руки.


Навіть тоді коли не мали ніякого діла материні руки не валишалися в абсолютному спокої.
Жодної хвильки не відаючи відпочинку материні руки знаходили роботу.
Не було либонь такого чого б вони не вміли!


Начебто весь світ постійно потребував уваги й роботи материних рук і мабуть уві сні руки теж не заспокоювались ні на мить а мали й тоді щось-таки робити.


І завжди пахли чимось... чи свіжовипраною й щойно випрасуваною білизною або пшеничним борошном і гарячим хлібом а то кропом і петрушкою і терпким гудинням огірків або яблуками грушами і медом у Спасівку а то просто вітряним осіннім полем або шпарким морозцем і снігом або першими весняними бруньками. (За Є. Гуцалом.)


II. Що означає виділене у тексті слово?
268.    І. Перепишіть, поясніть розділові знаки.


I.    Багато бачив я гарних людей, але такого, як батько, не бачив. 2. Голова в нього була темноволоса, велика, і великі розумні сірі очі... 3. Весь у полоні сумного і весь в той же час з якоюсь внутрішньою культурою думок і почуттів. 4. Скільки він землі виорав, скільки хліба накосив! 5. Як вправно робив, який був дужий і чистий... 6. Як гарно ніс ложку до рота. 7. Жарт любив, точене, влучне слово. 8. Такт розумів і шанобливість. (О. Довженко.)


II.    Доведіть, що наведені речення становлять синтаксичну єдність. Яка тема об'єднує їх?

269.    І. Прочитайте і перекажіть.

                                                                                    Наш етикет
Хоч у повсякдення й увійшло багато словесних вітань, проте люди були завше обачливими з ними, до кожного випадку використовували далеко не весь арсенал. Зранку, в обід чи ввечері уживали лише ті слова, що відповідали певному часові. Це ж стосується і щодо кількості осіб, їх віку, статі, навіть соціальної приналежності. Скажімо, коли одинак вітався з гуртом людей, неодмінно вживав множинну форму: «Здоровенькі будьте» чи «Доброго вам здоров'я» тощо.


На окрему розмову заслуговують і родинні звертання. Традиційно в Україні діти називали своїх батьків на «ви». Така форма диктувалася високою повагою до найближчих людей.


Неабияке значення має тон розмови, вміння вислухати іншого, вчасно і доречно підтримати тему. Ввічливість, уважність і чемність — основна вимога мовленч нєвого етикету. Від чемного привітання, шляхетного потиску руки, невимушеної, ненав'язливої розмови виграш обопільний. Лихослів'я, лицемірність, невміння вислухати колегу, навпаки, лише нервує, псує настрій.


Є в нашій мові коротке, але напрочуд тепле слово «дякую». Чи часто користуємося ми ним, особливої в магазинах? Цілий день стоїть за прилавком продавець. Беручи покупку, ми нерідко забуваємо сказати одне-єдине слово. А може, воно б зняло в людині втому, підняло настрій.


Вироблені віками і закріплені в побуті кращі форми питань-звертань, повсякденного спілкування — не звичайна людська забаганка і, тим паче, не пусте фразерство. Це наш повсякденний етикет, наша культура, взаємостосунки, зрештою, наше здоров'я не тільки в буквальному, але' й у переносному значенні. Коротше кажучи, це наш спосіб життя. (В. Скуратівський.)


II. Складіть відповідно до мовленнєвої ситуації звернення до уявного співрозмовника зі словами спасибі, будь ласка, перепрошую, даруйте мені, шановний Андрію Васильовичу, з приїздом, зичу здоров'я, на добраніч, на все добре, до зустрічі, щасливої дороги.


270.    І. Прочитайте і поясніть вживання розділових знаків.
Композитор Петро Чайковський приїхав до Одеси, коли там уперше було поставлено його оперу «Пікова дама». І тоді ж у т..атрі драми виступали україн..с..кі артисти, серед них і Марія Заньковецька, давнім прихильником якої був композитор. Тепер вони зустрілися. По закінчені прем'єри «Пікової дами» Заньковецька піднесла Чайковському лавровий вінок з написом: «Безсмертному від смертної». Ро..чул..ний незабутньою грою артистки, він після вистави теж підніс їй лавровий вінок, де було написано: «Безсмертній від смертного». Так вони обмінялися щирими компліментами. (З журналу.)


II. Спишіть, вставляючи, де треба, пропущені букви.
271.    Перепишіть, розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть їхнє вживання.


   Значний вклад у розвиток різних наук внесли вихованці Києво-Могилянської академії. Чимало слухачів її які продовжували навчання в медичних закладах Росії і за кордоном стали відомими медиками викладачами медичних установ. То були Нестор Амбодик-Максимович основоположник акушерства ботаніки й фізіотерапії в Україні і в Росії Петро Погорецький Іван Полетика Данило Самойлович що став почесним членом дванадцяти закордонних академій. Більшість вихованців Київської академії брали активну участь у створенні лікувальних установ працювали лікарями в Грузії Прибалтиці Білорусії і звичайно в численних містах Росії. У Вятці наприклад посаду міського штабс-лікаря займав Петро Чайковський (справжнє прізвище Чайка) дід знаменитого композитора Петра Ілліча Чайковського. (З журналу.)


272. Прочитайте. Знайдіть підрядні речення, визначте їх види та поясніть розділові знаки.
                                                                            Рисувальник і гравер
Лише двох років не дожив до свого столітнього ювілею народний художник України Іван Сидорович Іжакевич. Велике це життя, сповнене плідної творчої праці в ім'я рідної культури, попри усі складності та матеріальні нестатки можна було б вважати щасливим, адже що може бути дорожчим, аніж стати на вірний шлях і сповна здійснити задумане, виконати своє призначення. Навряд чи могли батьки його — селяни-зли-дарі з Вишнополя на Київщині навіть мріяти про таку долю для свого сина Івася... А йому «тринадцятий минало», коли потрапив він «у науку» до Братського монастиря в Києві. Побачив там, як учні Лаврської іконописної школи малюють, і закалатало серце. «А що як і собі спробувати?» — уперше тоді взявся за олівця. Здібного хлопчину прийняли у навчання, а згодом його забрав до своєї рисувальної школи Микола Мурашко, який уже тоді зумів розгледіти неабиякий талант.


Роки навчання у Київській рисувальній, пізніше — в Петербурзькій академії мистецтв дали чудові наслідки. Експозиції багатьох музеїв сьогодні прикрашають полотна. їжакевича. Серед них «Григорій Сковорода в дорозі»Ц«Жнива», «Селянське подвір'я», «Продаж кріпаків» тощо. Численні ілюстрації збагачують видання творів Т. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, М. Го: ля, І. Котляревського, його малюнки до цих визначни книг психологічно виразні, змістовні. Визнано, що було найсильнішою стороною багатогранної творчо митця. (З журналу.)


273.    І. Прочитайте, поясніть пунктограми.

                                                                            Український рушник
І сучасну, і традиційну оселю в Україні важко уявити без рушників. Тчуть їх і вишивають досі. Для краси у домі, на щастя в ньому, просто так, для душі. Узори на рушниках — то давні забуті символи: ромб з крапкою посередині — засіяна нива, вазон чи квітка — світове дерево од неба до землі, людська фігурка, немов з дитячого малюнка,— знак берегині, богині хатнього вогнища. А подивіться, де висять рушники. Над вікнами і над дверима, на покуті — це обереги від усього злого, що може зайти в дім.


Широкою була сфера використання рушників: на знак згоди на шлюб дівчина подавала їх старостам; намітка, головний убір уже заміжної жінки,— це довгий (8 м) рушник. У нього загортали маля, що з'явилося на світ. На рушниках опускали в домовину.
«Хай стелиться вам доля рушниками!» — казали, бажаючи людині щастя. (Г. Бондаренко.)


II. Наведіть приклади вживання виділених слів у переносному значенні.
274.    Зробіть мовний аналіз речення Любіть Україну всім серцем своїм і всіма своїми ділами... (В. Сосюра.)

О.М.Біляєв, Л.М.Симоненко Українська мова 10-11 клас

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Планування української мови, підручники та книги з української мови 11 класу, курси та завдання з української мови

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.