KNOWLEDGE HYPERMARKET


Особа дієслова. Безособові дієслова

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Особа дієслова. Безособові дієслова

114. Попрацюйте в групах! Прочитайте висловлювання. Визначте дієслова, з'ясуйте особу, число та час кожного. Поясніть, як ви визначаєте особу. Яка значуща частина дієслова виражає граматичне значення особи дієслова?
  Люди обростають невпинно новими речами, новими предметами. Поки речей мало, людина їх любить, прикрашає, вони слугують людині й не заважають, а, навпаки, помагають жити. Потім їх стає надмірно багато. Робити речі не стає часу. Прикрашати й поготів. Мистецтво зникає. Воно відходить на узбіччя, в глибини минулого, а з ним відходить і час, і людина залишається самотня на березі океану вічності. Гори непотрібних, безглуздих речей громадяться навколо неї.
                                                                                                          За П. Загребельним.
• Визначте дієслова, ужиті в неозначеній формі.Чи вказують вони на особу, число та інші граматичні ознаки дієслова?
Як ви гадаєте, чи справді людина потерпає від зайвих речей? Як цього уникнути? Якими ви уявляєте побутові речі, які б не дратували? Які речі, на вашу думку, милують око і чим саме? У відповіді вживайте дієслова першої, другої та третьої особи.

Особа передає, ким є мовець (той, хто говорить або пише) стосовно дії, яку дієслово називає:
• сам виконує цю дію (працюю, розмовляю — перша особа);
• не бере участі у виконанні дії, лише розповідає про неї (працюєш, розмовляєш — друга особа; працює, розмовляє? — третя особа).
Граматичне значення особи виражають особові закінчення дієслів: знаю, сидиш, мріє.

115. Прочитайте. Визначте особові дієслова, з'ясуйте особу, число, час кожного.
  Вітаю вас! Дякуємо за хліб-сіль! Щиро вам дякую. Як вас звуть? Ласкаво просимо! Бажаю успіхів! Як ви себе почуваєте? На жаль, на мене чекають. Де ти навчаєшся? Ким ви працюєте?
Що вам відомо про етикет спілкування? Чи можна вважати це поняття застарілим? Відповідь побудуйте у формі роздуму.
Серед користувачів мережі Інтернет досить популярною є специфічна мова, у якій помилки роблять навмисно. Спробуйте пояснити, чому виник такий комп'ютерний жаргон, і висловіть своє бачення етикету комп'ютерного спілкування.

116. Перепишіть. Визначте особові дієслова, з'ясуйте особу, число та час кожного. Виділіть закінчення, які виражають особу й число дієслів.
1. Я знаю: світ росте із доброти. І життєлюбство з людяності сходить (О. Довгий). 2. Збереш пилюку в хаті пилососом, а як же буть з пилюкою в душі? (Р. Качурівський). 3. Чоловіки не прагнуть бійки; чоловіки стають до бою, коли боронять найдорожче (О. Маландій).
• Доберіть дієслово, яке не вказує на час, особу, рід, число. Як називають таку форму дієслова?
• Виділені слова випишіть і розберіть за будовою. Поясніть правопис цих слів.

117. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Визначте особу, число та час кожного дієслова. Підкресліть члени речення.
1. Т..че вода з-під явора яром на долину. П..шається над водою ч..рвона калина (Т. Шевченко). 2. Посаджу біля кр..ниці ч..рвону калину (С. Мордач). 3. Зацвіла калина біля круч Дніпра (А Камінчук). 4. А ми тую ч..рвону калину підіймемо. А ми нашу славну Україну ро..в..селимо! (С. Чарнецький).
• Роздивіться акварель Т. Шевченка та поштову листівку початку минулого сторіччя. Порівняйте їх. У відповіді вживайте особові дієслова.

Костьол.jpg                                                                                Листівка.jpg
Почніть збирати матеріали до теми «Тарас Шевченко — художник». Наприкінці року проведіть у класі виставку репродукцій його картин і графічних творів.

118. Прочитайте подані в таблиці речення.Чи можна визначити особу, яка виконує названу виділеним дієсловом-присудком дію, у реченнях першої колонки? Другої? Поясніть.
Таблиця2.jpg
Які з виділених дієслів є присудками у двоскладних реченнях? Які є єдиним головним членом в односкладних реченнях?

Дієслова, що називають дію, яка виконується сама собою, без участі особи, називають безособовими.
Безособові дієслова означають:
• явища природи (вечоріє, світає, мрячить);
• стихійні явища (замело, залило, вимерзло);
• фізичний або психічний стан людини (морозить, лихоманить, тіпає, трясе, нудить, не терпиться, не спиться).
Безособові дієслова є присудками в односкладних реченнях: Учора трохи повернуло на відлигу (А.Дрофань). Ще комусь у цю пору не спиться (І. Білий). Так бракує землі милосердя людей (Т. Севернюк).

119. Прочитайте речення, визначте в кожному граматичну основу.
1. Сутеніло помалу (Є. Плужник). 2. Смеркає в селі, у полі і в душі моїй (Є. Гуцало). 3. Стежку в поле листям замело (Ю. Бартош-Кум'ятпськии). 4. З лісу повіяло прохолодою (М. Стельмах). 5. Запаморочливо пахло в'янучим листям, хмелем і калиною (Я. Загребельний). 6. І чого мене понесло сюди? (С. Васильченко). 7. Від жаху похолонуло в душі (Б. Олійник). 8. І як сльозами застилало очі! (М. Луків). 9. Уже на осінь повертає (Д. Луценко). 10. Уночі ллється, а вдень плющить (Народна творчість).
• Витлумачте лексичне значення кожного з безособових дієслів.
З одного чи двох головних членів речення складаються граматичні основи наведених речень? Чому?
Підказка: Безособовість дієслів виявляється у відсутності в реченнях підмета.

120. Перепишіть, підкресліть граматичні основи речень. Визначте безособові дієслова, з'ясуйте лексичне значення кожного з них. Якими членами речення вони є?
1. Добиралося до полудня. 2. Радісним почуванням охопило душу (Панас Мирний). 3. Забіліло знову, забіліло. Холодом од яру потягло (Б. Мельничук). 4. Уста мої заціпило морозом (І. Франко). 5. Замело, затихло, вечором запахло (М. Шостак). 6. Сьогодні так мені засумувалось (Т. Щегельська). 7. Наталочці ані їлося, ані пилося (Зірка Мензатюк). 8. Десь блукалося, бродилось, тільки спати не хотілось (В. Бубир). 9. Під човном клекотіло, кипіло, шумувало (М. Коцюбинський).
• Виділене слово передайте звукописом. Поясніть особливості його вимови.

121. Поясніть значення фразеологізмів. Із трьома з них складіть речення.
1. Зав'язало мову. 2. Позакладало вуха. 3. Похололо на душі. 4. Замакітрилося в голові. 5. Памороки забило. 6. Запахло смаленим. 7. Мов язиком злизало. 8. Мов окропом обдало. 9. Аж животи попідтягало.

122. Прочитайте речення, визначте в кожному граматичну основу. Перепишіть тільки ті речення, що мають один головний член — присудок. Якою частиною мови він виражений? Доведіть, що ці дієслова безособові.
1. Благословляється на день. І сяють роси над ланами (М. Єркін). 2. Знов повернулися морози. Снігів холодних намело (Г. Чубач). 3. Мрячило. Мжичилося. Над головою клубочилися важкі сірі хмари (Зірка Мензатюк). 4. Уночі зірвалася справжня буря. Надворі блискало, гриміло, тріщало й лило (М. Павленко). 5. Віє туманами з лугу. Пахне барвінком нічним (А. Михайлевський).

123. Подані речення з двома головними членами перебудуйте на такі, що мають один головний член, виражений безособовим дієсловом. Перебудовані речення запишіть.
Зразок: Я не сплю. — Мені не спиться.
1. Я не можу всидіти. 2. Я не можу читати. 3. Я цього не хочу. 4. У мене лихоманка. 5. Я не маю везіння (талану). 6. Я маю щастя.

124. Перепишіть, на місці крапок уставляючи пропущені літери. Визначте безособові дієслова, підкресліть їх як члени речення.
  Чи їздили ви по Україні? Чи міряли ви її бе..мірні шляхи і з..лені та рівні ст..пи, де ніщо не забороняє вашим очам виміряти їх? Чи бачили, як синє небо ро..гортає над з..млею своє блак..тне і бе..мірно в..соке шатро?
  Настав ясний та погожий ранок після короткої ночі. Шугонуло світлом. Сизе полум'я віхтем знялося угору серед ч..рвоного жару. Ще наддало світла, ще раз к..нуло рожевим огнем. Крайнебо м..гоче, пашить, мов личенько сором'язливої дівчини.
                                                                              За Панасом Мирним.
Чи доводилося вам бачити світанок над морем (річкою, озером), у місті? Складіть про це 3-4 речення, використавши безособові дієслова.
• У курсі «Мистецтво» ви вивчали поняття культурного та екологічного середовища людини. За яких умов, на вашу думку, сучасне місто може стати близьким людині? Розкажіть про те середовище, у якому комфортно було б жити саме вам.


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.