KNOWLEDGE HYPERMARKET


Особливості виду Homo sapiens.

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 9 клас>> Біологія: Особливості виду Homo sapiens.


Особливості виду Homo sapiens.

Пригадайте як розвивалося суспільство.
Навчіться визначати особливості виду Homo sapiens.
Запам'ятайте такі ключові поняття і терміни: соціальний, соціогенез, культура.

До яскраво виражених особливостей виду Людина розумна належить здатність мислити, передавати свої думки іншим людям, втілювати їх у різних формах (у літературі, живопису, скульптурі тощо); розмовляти, передавати соціальну інформацію наступним поколінням. Завдяки цій здатності сучасна людина успадкувала соціальний і культурний досвід.

Що таке соціальне успадкування?

Соціальний (від лат. socialis - громадський, суспільний) – це той, що стосується суспільного ладу. Ви вже знаєте зі шкільного курсу історії, що становлення суспільства невіддільне від історії становлення самої людини.

Результатом соціальної еволюції є виникнення соціальних спільнот: народності та нації.

Ці спільноти утворилися на ґрунті спільної мови, території, економічного життя і культури, що склалися історично. Отже, становлення людини (антропогенез) і становлення суспільства (соціогенез) - це дві сторони єдиного процесу, який відбувався у взаємозв'язку і зумовлював один одного. З розвитком суспільних відносин формувалася соціальна природа людини.

Сучасна людина підпорядкована здебільшого суспільним (соціальним) законам, а розвиток соціальних відносин визначає розвиток особистості людини.

Що таке культурне успадкування?

Культура (від лат. cultura - догляд, освіта, розвиток) – це втілений розум усього людства, сукупність усіх матеріальних і духовних цінностей, створених протягом його історії.

Матеріальні цінності суспільства - це машини, прилади, промислові об'єкти тощо. Духовні цінності - це досягнення суспільства в галузі освіти, науки, мистецтва, архітектури, літератури. Культура розвивається разом з конкретним суспільством і людством у цілому. Так, знання з певної науки є частиною загальнолюдської, або загальноцивілізаційної, культури. Адже будь-яке відкриття, наприклад у біологічній галузі, відлунюється в інших наукових галузях і зрештою стає надбанням усього людства.

Еволюція людини триває. Зростає її здатність накопичувати та обробляти інформацію. Розвиток науки і техніки, виробничих та інформаційних технологій, з одного боку, розширив можливості людини як виду до виживання. З іншого боку, зріс негативний вплив людини на живу природу, що загрожує руйнуванням біосфери Землі. Тож важливим завданням сучасної людини є зберегти життя на нашій планеті.

Узагальнимо знання


Для повноцінного становлення людині потрібні два комфортні середовища: природне та соціальне. Соціальне оточення створює людині оптимальні умови для розвитку та саморозвитку її як особистості.

Застосуйте здобуті знання

Поясніть визначення суспільного та культурного успадкування. Що між ними спільного? Наведіть із всесвітньої літератури приклади класичних літературних творів.Біологія 9 клас. Матяш Н. Ю., Шабатура М. Н.

Надіслано читачами з інтернет-сайту


Скачати підручники та книги онлайн, планування з біології, курси та завдання з біології для 9 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.