KNOWLEDGE HYPERMARKET


Охорона рослин. Червона книга України

Гіпермаркет Знань>>Біологія>>Біологія 7 клас>>Охорона рослин. Червона книга України


Содержание

Чому окремі види та їхні угруповання потребують охорони?

На території України нині зростає понад 10 тис. видів рослин і 15 тис. видів грибів. Але діяльність людини створила серйозну загрозу для існування багатьох видів рослин, тварин і грибів. Тому виникла потреба їхньої охорони та збереження.
Рослини Червоної книги України: тирлич безстебловий (1), лілія лісова (2), косарики італійські (3), пізньоцвіт осінній (4), пальчатокорінник травневий (5), білоцвіт весняний (6), зозулині черевички (7), рябчик (8), підсніжник білосніжний (9). фото
Мал. 233. Рослини Червоної книги України: тирлич безстебловий (1), лілія лісова (2), косарики італійські (3), пізньоцвіт осінній (4), пальчатокорінник травневий (5), білоцвіт весняний (6), зозулині черевички (7), рябчик (8), підсніжник білосніжний (9),
півонія кримська (10), анемона (11), горицвіт весняний (12), тюльпан двоквітковий (13), зозулинець салеповий (14), зозулинець пурпуровий (15), сон-трава (16), ковила Лесінга (17), едельвейс (18) . фото
півонія кримська (10), анемона (11), горицвіт весняний (12), тюльпан двоквітковий (13), зозулинець салеповий (14), зозулинець пурпуровий (15), сон-трава (16), ковила Лесінга (17), едельвейс (18)


Як людина здійснює охорону живих організмів?

Людина насамперед має визначити види рослин, грибів і тварин, які потребують охорони. Такі види заносять в особливі Червоні книги (мал. 233) або Червоні списки. Людина також створює різні види природоохоронних територій.

Що таке Червона книга?

Рослини та тварини своєї місцевості, що занесені до Червоної книги України. Розуміння необхідності ретельного обліку рідкісних і зникаючих видів організмів, зокрема рослин, зумовило створення Міжнародним союзом охорони природи й природних ресурсів Міжнародної Червоної книги, окремі випуски якої почали видавати з 1966 року. Види, занесені до Міжнародної Червоної книги, мають охороняти на терені всіх країн, де вони поширені.

Види, які потребують охорони в межах певної країни, занесені до національних Червоних книг окремих держав. Крім видів, занесених до Міжнародної Червоної книги, туди включені й ті, що є рідкісними або зникаючими на території певної країни. Види, що потребують охорони на терені країн Європи, заносять до Європейського Червоного списку видів.

В Україні перше видання Червоної книги здійснене 1980 року. Випуск другого видання Червоної книги України, присвячений рідкісним та зникаючим видам тварин, видано 1994 року, а рослинам і грибам - 1996 року.

До Червоної книги України занесено ті зникаючі або рідкісні види організмів, які постійно чи тимчасово мешкають у природних умовах на території України або в межах її територіальних вод.
Про кожний вид рослин і грибів, занесений до Червоної книги України (а їх понад 540), наведені дані про характерні риси зовнішньої будови, поширення, екологічні особливості, чисельність, ужиті або заплановані заходи охорони тощо (мал. 233).

Запам'ятайте! Збирання рослин, занесених до Червоної книги, їх плодів та насіння заборонено. Невиконання цих вимог можуть спричинити зникнення таких видів не тільки з території певної країни, а й з нашої планети взагалі. Погляньте на малюнок 233, на якому зображено кілька видів рослин, що потребують охорони на території нашої країни. Деякі з них, наприклад види тюльпанів або зозулинця, вражають своєю красою.

Що таке Зелена книга?

Крім рідкісних видів рослин, існують й унікальні рослинні угруповання, які також потребують охорони. Вирішення цієї проблеми зумовило необхідність створення Зеленої книги України -списку унікальних та типових рослинних угруповань нашої країни, що потребують охорони. Слід зазначити, що Зелена книга вперше у світі створена саме в Україні (1997 p.), що свідчить про величезну увагу, яку надають охороні природи в нашій країні. У перше видання Зеленої книги України занесено понад 120 рослинних угруповань.

Неможливо здійснювати охорону окремих видів рослин чи інших організмів. Потрібно охороняти всю сукупність організмів, тобто угруповання, що населяють певну площу. Для цього створюють природоохоронні території: заповідники, національні природні парки, ландшафтні парки, заказники. Вони є національним надбанням.

Які природоохоронні території існують в Україні?

Природно-заповідний фонд нашої держави становлять ділянки суходолу й водойм, призначені для збереження природної різноманітності ландшафтів та організмів, які їх населяють.

Насамперед таку функцію виконують заповідники. Заповідники -природоохоронні установи загальнодержавного значення, які створюють з метою збереження у природному стані типових для даної місцевості або унікальних угруповань (мал. 234). У них заборонені будь-які види господарської діяльності, полювання, збирання грибів і плодів, туризм. На території України заповідники створені в усіх природних зонах: мішаних лісів (Поліський, Рівненський), лісостеповій (Канівський, Розточчя, «Медобори»), степовій (Чорноморський, Асканія-Нова, Луганський, Український степовий, Дніпровсько-Орільський, «Дунайські плавні», «Єланецький степ»), у Гірському Криму (Кримський, Ялтинський гірсько-лісовий) та на його південному узбережжі (Карадазький, Мис Мартьян), у Карпатах (Карпатський, «Горгани»), Особливу категорію становлять біосферні заповідники (Асканія-Нова, Карпатський, Чорноморський, «Дунайські плавні»), які мають міжнародне значення. У них здійснюють міжнародні наукові та природоохоронні програми.
Заповідники «Медобори» (1) і Чорноморський (2). фото
Мал. 234. Заповідники «Медобори» (1) і Чорноморський (2)

Національні природні парки - природоохоронні установи, покликані зберігати всі види організмів, які там мешкають. Але, на відміну від заповідників, на їхній території може здійснюватися з дотриманням заповідного режиму організований туризм, різні форми відпочинку в природних умовах. В Україні існують такі національні природні парки, як Карпатський, Шацький, Азово-Сиваський, Вижницький, «Синевір», «Подільські Товтри», «Святі гори».

Заказники - природні території, створені з метою збереження й відтворення природних комплексів або окремих видів організмів.
Національний ботанічний сад їм. М. Гришка. фото
Мал. 236. Національний ботанічний сад їм. М. Гришка

На їх території з дотриманням вимог охорони довкілля може здійснюватись обмежена господарська діяльність.

З метою вивчення, збереження та акліматизації рідкісних і типових видів як місцевої, так і світової флори створюють ботанічні сади (мал. 236). Але головне призначення цих закладів - виконання освітньо-виховної роботи, виховання у людей дбайливого ставлення до природи.

Чим характеризується природоохоронне законодавство України?

Зрозуміло, що охорона рослин, грибів і тварин неможлива без створення відповідної законодавчої бази. Закони регулюють усі питання, пов'язані з охороною довкілля та природокористуванням. Насамперед слід пригадати Основний Закон нашої держави - Конституцію України, на положеннях якої розробляють усі інші закони. Питання охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів регулюються положеннями Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про тваринний світ», Закону України «Про рослинний світ». Усі питання, пов'язані зі створенням та діяльністю природоохоронних територій, регулює Закон України «Про природно-заповідний фонд України».

В Україні охорона довкілля здійснюється під керівництвом Міністерства охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки. Ця установа координує зусилля державних структур, наукових та освітніх закладів, громадських організацій у галузі охорони природи.

Терміни і поняття, які потрібно засвоїти:

Червона та Зелена книги, заповідник, національний природний парк


Підсумки

Охорона рослинного світу здійснюється за різними напрямами. Як окремі види рослин, так і їхні угруповання охороняють на територіях заповідників, національних природних парків, заказників. Правові основи охорони рослинного світу створює відповідна законодавча база. Види рослин, що потребують охорони, заносять до Червоної книги (Міжнародної та окремих країн). З метою охорони рідкісних рослинних угруповань в Україні створена Зелена книга України.

Запитання для контролю

1. Які типи природоохоронних територій ви знаєте?
2. Що таке заповідники?
3. Що таке національні природні парки?
4. Що таке заказники?
5. Які основні закони України спрямовані на охорону природи?
6. Що таке Червона книга?
7. З якою метою створена Зелена книга України?

Поміркуйте

Які природоохоронні території є у вашій місцевості? Які види живих організмів вашої місцевості потребують охорони?

Черемський природний заповідник

В Волинській області знаходиться Черемський заповідник, який став першим природоохоронним об'єктом Українського Полісся. Ця заповідна зона займає майже 3000 га. Тут на безкрайніх лісових просторах знаходиться Черемське болото та прозорі озера Черемське та Редич.


заповідник

Велике значення для природи цього заповідника є те, що його територія достатньо віддалена від населених пунктів, що благотворно впливає на мешканців цього заповідного куточка. Величезним плюсом для збереження цієї первозданної природи є те, що на її території відсутні дороги, лінії електропередач, а створення природного заказника в 1978 році, врятувало ці землі від переорювання, а болота від осушення.


заповідник

Сам же заповідник на цій території був створений в 2001 році. Крім Черемського природного заповідника до його територій приєднали ще три ділянки. І зараз туди входять ще й орнітологічний заказник «Урочище Сузанка», загальнозоологічний заказник «Карасинського» та ботанічний заказник «Карасинського ялиновий-1 ».

Розташований цей куточок первозданної природи на заході Східно-Європейської рівнини в зоні змішаних лісів. На його угіддях розташовані лісові зони, болотні та пролягають лінії вододілу таких річок, як Стоход і Веселуха. Частина території водно-болотного угіддя заповідника має міжнародне значення і цінується, як місце проживання великої чисельності водо плаваючих птахів.

Більшу частину площі цієї природоохоронної зони займають ліси. На її території ростуть сосна звичайна, ялини, дуби, вільха чорна, граб та береза. Значну частку територій займають болота, але зустрічаються і проліски, озера та пустки.

В Черемському заповіднику переважно помірно-континентальний клімат з м’якою зимою та прохолодним і дощовим літом. На протязі року тут випадає понад 650мм атмосферних опадів.


заповідник

Якщо ви уважно подивитесь на емблему Черемського заповідника, то на ній ви побачите зображення шейхцерії болотної. Саме вона росте на цій території і занесина до Червоної книжки. Крім шейхцерії болотної на цих територіях можна зустріти і інші різноманітні види флори, які є рідкісними та червонокнижними. В Черемському заповіднику зустрічаються такі рідкісні види рослин, як смілка литовська, глід український, козельці українські, альдрованда пухир, зозулині черевичок, жировик Лезеля, сон широколистий та ще багато інших представників рослинного світу.

Крім рослинного світу в заповідній зоні проживають і рідкісні тварини, занесені до Червоної книги. В цьому прекрасному краю можна зустріти таких дивовижних тварин, як рисі та вовки. Мешкають тут і річкові видри, норки європейські, борсуки, горностаї та інші.

Знайшли свій прихисток в заповіднику глухарі, журавель сірий, коршуни, сови, корольки та літаючі, повзаючі і плаваючі. На території заповідника проживає понад сорок видів ссавців, 141 вид птахів, 12 видів земноводних, 7 видів плазунів та 7 видів риб, це, не рахуючи безхребетних.


заповідник

Багатство тваринного та рослинного світу, дивовижні пейзажі привертають увагу до Черемського заповідника любителів природи, науковців та звичайних туристів. Потрапивши в цей яскравий живий світ квітучих луків, хвойних лісів з чарівним співом птахів, зустріти горностая чи видру, тільки в таких місцях можна поєднатися з природою, відчути неймовірну атмосферу усамітнення та відпочити душею.

Крім того слід ще й згадати про цілющі властивості цієї місцевості. Опинившись серед дикої природи можна по справжньому відчути неповторні запахи трав і квітів, вдихнути чисте повітря та помилуватися прозорістю тутешніх озер. Крім того деякі Черемські озера гліцеринові і мають лікувальні властивості.

Черемский природний заповідник є одним із унікальніших місць, де ще лишилися куточки природи, незайманих людиною.

М.М. Мусієнко, П.С. Славний, П.Г. Балан, Біологія, 7 клас
Вислано читачами інтернет-сайту


1236084776 kr.jpg презентація уроку