KNOWLEDGE HYPERMARKET


Оцінювання до уроку «Комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, вправи для виховання правильної постави та дихання.»

Оцінювання до уроку фізкультури 4 класу

рівня оволодіння технікою бігу на короткі дистанції

Тема: Комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, вправи для виховання правильної постави та дихання.


При оцінюванні учнів на уроці варто звертати увагу на наступні моменти:
•    техніку оволодіння програмним матеріалом;
•    кількісні показники (результати);
•    систематичність і регулярність занять фізичними вправами;
•    відповідність фізичних можливостей школярів навчальним нормативам;
•    індивідуальні зміни результатів при виконанні фізичних вправ.


Beg3.jpg


Учні повинні навчитися швидко бігти на передній частині стопи, збільшуючи довжину кроків і швидкість бігу в стартовому розгоні

При оцінюванні високого старту слід приділити увага помилкам:
•    плечі вийшли далеко вперед за опорну ногу, що стоїть попереду;
•    бігун стоїть на прямих ногах;
•    попереду знаходиться рука, однойменна нозі, що стоїть попереду;
•    голова сильно нахилена вниз.


Оцінювання
«високий» – вправа виконана правильно, чітко, упевнено, без помилок;
«достатній» – вправа виконана правильно, але невпевнено, допущено 1–2 помилки;
«середній» – вправа виконана, але допущено більше 2 помилок.

Оцінювання рівня оволодіння технікою бігу на короткі дистанції
«високий» – вправа виконана правильно, легко, чітко, без помилок;
«достатній» – вправа виконана, але з напругою, допущено 1–2 помилки;
«середній» – вправа виконана, але допущено більш 2 помилок.

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Чепуриною О.Е.

Предмети > Фізкультура > Фізкультура 4 клас > Комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, вправи для виховання правильної постави та дихання. > Комплекс вправ ранкової гігієнічної гімнастики, вправи для виховання правильної постави та дихання. Оцінювання