KNOWLEDGE HYPERMARKET


ПРОГРАМА ПРОВІДНИК

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 6 клас-Інформатика 7 клас>>Інформатика: Програма провідник

Програма проводник


1. Поясніть призначення вікна Мій комп'ютер.
2. Які ви знаєте зовнішні пристрої для зберігання даних?
3. Що таке дерево папок? Яка папка називається кореневою? Як створити нову папку?
4. Які існують режими показу значків папок і файлів у вікні Мін комп'ютер? Як встановити кожен з них?
5. За значенням яких властивостей можна впорядковувати значки папок і файлів у вікні Мій комп'ютер? Як встановити одне з таких упорядкувань?


Вікно програми Провідник
Вам вже відомо, що дані зберігаються на зовнішніх носіях у файлах, а файли розташовуються в папках. Доступ до них надає вікно Мій комп'ютер.


Доступ до зовнішніх носіїв, папок і файлів надає також програма Провідник. Вона дає змогу викопувати ті ж самі операції, що і Мій комп'ютер: переглядати вміст зовнішніх носіїв і папок, створювати та видаляти папки, змінювати ім'я, копіювати та переміщувати файли і папки та інше.


Для запуску програми Провідник можна у меню Пуск послідовно вибрати Усі програми, Стандартні, Провідник.


Вікно Провідник поділено на дві частини. Якщо на Панелі інструментів вибрати кнопку Папки, то в лівій частині відкривається панель Папки, на якій відображаються дерева папок пристроїв. У правій частині вікна відображається вміст вибраної на дереві папки.


Зверніть увагу, якщо біля імені панки розташована кнопка +, то це означає, що дана папка містить інші папки і вони не відображені на дереві. Для їх відображення слід вибрати кнопку +. При цьому папка відкривається і кнопка + змінюється на кнопку -.

Відкриту лапку можна закрити, вибравши кнопку -. Відсутність кнопки + або - біля імені панки означає, що вона містить тільки файли або порожня.

Для відображення вмісту папки у правій частині вікна Провідник слід на дереві папок вибрати потрібну папку. Після цього вигляд значка папки зміниться: значок закритої папки зміниться на значок відкритої папки.

Імена файлів і папок
Одним з об'єктів операційної системи Windows є файл. Ім'я файла може бути довільним: зі смисловим значенням або без, українською, англійською або іншими мовами. Єдина особливість — в імені файла не можна використовувати такі символи: < > \ / | * ; ? "

Крім того, в імені файла дозволяється додатково використовувати символи після крапки, найчастіше їх три або чотири. Ці додаткові символи називаються розширенням імені файла. Його можна придумати самостійно або використати стандартні розширення імен файлів. Розширення імені зазвичай вказує па тип файла. Якщо використовується стандартне розширений імені файла, тоді операційна система може визначити, до якого типу належить файл, дані якого типу в ньому зберігаються, за допомогою якої програми цей файл був створений.

У деяких випадках розширення імені файла може і не бути.


Зазначимо, що ці ж самі правила стосуються також імен папок.


На одному і тому самому запам'ятовуючому пристрої можуть зберігатися файли чи папки, що мають однакове ім'я. Вони можуть містити однакові або різні дані, але основне правило при цьому — не розташовуватись в одній і тій самій папці. Неможливо створити дві папки з однаковим іменем в одній і тій самій папці. При спробі створити таку папку отримаємо повідомлення:
Помилка під час перейменування файлу або папки

Якщо вибрати кнопку ОК, недопустиме ім'я зміниться на стандартне ім'я Нова папка.


Отже, крім імені файла чи папки дуже важливим є їх розташування. Боно виз качається шляхом до папки або файла. Цей шлях складається з імені запам'ятовуючого пристрою і послідовності Імен папок від кореневої до папки, в якій ці папка або файл розташовані, розділених символом \. Шлях до файла відображається у полі Адреса.

Повне ім'я папки або файла складається з шляху до папки або файла та імені папки або файла, які розділені символом \. Довжина повного імені не може перевищувати 255 символів.

Властивості файла, папки, диска
Як зазначалося вище, кожний об'єкт має властивості. Команда Властивості меню Файл дозволяє переглянути значення властивостей файла, папки чи зовпіш нього запам'ятовуючого пристрою.

Властивостями файла є: ім'я, тип, розмір, дата та час створення, дата останньої модифікації, шлях до файла, ім'я програми, яка за замовчуванням буде використовуватися для відкриття файла та інші.

Властивостями папки є: ім'я, шлях до папки, розмір, кількість файлів і папок, що містяться в ній, дата створення та інші.
Властивостями диска є: загальна ємність, ємність зайнятого і вільного простору на диску та інші.
Деякі властивості об'єкта відображаються у підказці, що з'являється, якщо на нього встановити вказівник митні.

Пошук об'єктів

Програма Провідник дозволяє здійснювати автоматичний пошук потрібних папок і файлів. Для цього слід вибрати кнопку Пошук вікна Провідник, після чого в лівій частині вікна відкривається панель Помічник із пошуку.

У запропонованому списку слід вибрати об'єкт пошуку, наприклад, Усі файли й папки. Далі необхідно встановити критерії пошуку:

1. Ввести у відповідні поля ім'я файла чи папки та, якщо потрібно, ключове слово або фразу.

2. Вказати, де шукати потрібний об'єкт.

3. Якщо відомо, можна додатково вказати, коли були здійснені останні зміни об'єкту, його розмір, значення інших параметрів пошуку.

Для того, щоб розпочати пошук відповідно до заданих критеріїв, потрібно вибрати кнопку Знайти. Знайдені об'єкти будуть відображатись у вікні Результати пошуку.

Інколи випадках користувач може забути точне ім'я файла чи папки. У такому випадку в імені файла або папки можна викори-стовувати для пошуку спеціальні символи: * та ?. Символ * замінює будь-яку кількість будь-яких символів, а ? — один будь-який символ.


Наприклад:

р*.tхt — задає імена всіх файлів і папок, що починаються з букви р і мають розширення імені txt;

р???.doc — задає імена всіх файлів і папок, що складаються з чотирьох символів, починаються з букви р і мають розширення імені .doc;

??.rаr — задає імена всіх файлів і папок, шо складаються з двох будь-яких символів і мають розширення імені rаr;

текст.* — задає імена всіх файлів і папок з іменем текст і з довільним розширенням імені.


Така форма запису імен файлів і папок називається шаблоном імені.

Ярлики
Для того, щоб відкрити потрібний файл або папку, необхідно зробити поточною папку, в якій вони знаходяться. Але шлях до неї від Робочого стола або вашої робочої папки може бути досить довгим. Тому для прискорення доступу до цих об'єктів можна зробити ярлик для кожного з них.


Ярлики не представляють сам об'єкт, а лише вказують на нього. Тому вони займають малий обсяг пам'яті на запам'ятовуючому пристрої. У будь-якого об'єкта може бути скільки завгодно ярликів. Ярлики розміщують там, де зручно, і використовують для звернення до об'єкта.


Створити ярлик можна за таким алгоритмом:

1. Відкрити папку, в якій буде розташований ярлик.

2. Вибрати в меню Файл послідовно Створити, Ярлик.

3. Указати шлях до потрібного об'єкта в текстовому полі вікна Створення ярлика. (Цей шлях можна ввести з клавіатури або вибрати кнопку Огляд. У вікні Огляд папок, що відкрилося, знайти об'єкт, для якого створюється ярлик, вибрати його і кнопку ОК.)

4. Вибрати кнопку Далі.

5. Ввести ім'я ярлика у коле вікна Вибір назви програми.

6. Вибрати кнопку Готово.


У результаті виконання такого алгоритму в папці з'являється ярлик. Значком ярлика є значок об'єкта, для якого він був створений, зі стрілочкою в лівому нижньому куті.
Ярлик, як і папка або файл, може бути скопійований, переміщений або видалений.


Ярлик може бути створений ще й іншим способом:

1. Відкрити папку, в якій знаходиться об'єкт, для якого буде створюватися ярлик.

2. Вибрати команду Створити ярлик меню Файл.

3. Перенести або скопіювати створений ярлик до потрібних папок.


Кошик
При видаленні файлів і папок вони не знищуються, а потрапляють до Кошика. Кошик — це місце, де знаходяться папки і файли, поки не будуть втрачені остаточно.


Відкрити вміст Кошика можна, вибравши його на панелі Папки, або за допомогою значка Кошик на Робочому столі. Якщо вибрані команду Очистити кошик меню Файл, то всі його об'єкти будуть знищені назавжди.


Якщо виділити об'єкт або групу об'єктів і вибрати команду Відновити меню Файл, то вони будуть відновлені в тій папці, звідки були видалені.

Практична робота

1. Запустіть програму Провідник.

2. Відкрийте панель Папки.

3. Знайдіть папку Мої документи, відкрийте її. Підрахуііте, скільки панок і файлів містяться в пій.

4. Знайдіть папку ТREN і перегляньте її вміст на панелі Папки.

5. Перегляньте   вміст   папки   ТREN   у   правій  частині   вікна Провідник.

6. Порівняйте вміст папки ТREN на панелі Папки і в правій частині вікна.

7. Закрийте папку ТREN.

8. Використовуючи пошук, знайдіть на диску С:
а) папку вашого класу;
б) файли з розширенням імені tхt;
в) файли, імена яких містять 4 символи і починаються з букви а.

9. Створіть на Робочому столі ярлик для папки ТREN.

10. Створіть у своїй папці ярлик для програми Калькулятор.

11. Перегляньте і запишіть значення властивостей диска С, папки вашого класу, довільного файла.

12. Створіть у своїй папці панку Тест. Видаліть її. Відновіть її з Кошика


Запитання та завдання

1. Для чого призначена програма Провідник? Як запустити її па виконання?

2. Що відображається у лівій та правій частинах вікна Провідник при натиснутій кнопці Папки на Панелі інструментів?

3. Що означає наявність кнопки  або - біля імені папки?

4. Як переглянути дерево папок?

5. Як зміниться вміст правої частини вікна Провідник після вибору необхідної папки на дереві папок?

6. За якими правилами задаються імена файлів і папок?

7. З чого складається шлях до файла або папки? Де цей шлях відображається?

8. З чого складається повне ім'я файла або папки?

9. Для чого використовується розширення імені файла?

10. Виберіть допустимі імена файлів:
Inf.txt
Тr/ее.ехе
Nov*.doc
R2.ауі
а:с.wаv
час.bmp

11. Укажіть шлях до файла та його ім'я:
С:\tasks\games\power.exe
D:\text1.txt
Е: \клас\учень\Петренко. дос

12. Як за допомогою програми Провідник знайти потрібний об'єкт?

13. За якими критеріями можна здійснювати пошук об'єктів? Як встановити їх значення?

14. Для чого призначені символи ? і *?

15. Які об'єкти будуть знайдені при використанні наступних шаблонів імен:
Папка.txt
Lin??.bak
М*.ехе
*.*
win.*

16. Для чого призначені ярлики? Як їх створити?

17. Як за зовнішнім виглядом значка з'ясувати, чи є він ярликом?

18. Які властивості мають файли? Як можна переглянути їх значення?

19. Значення яких властивостей папки можна переглянути командою Властивості меню Файл?

20. Як дізнатися, скільки вільного місця є на диску?

21. Як відновити помилково видалені об'єкти?


Ломаковська Г.В., Колесніков С.Я., Ривкінд Й.Я. Інформатика 6 клас

Вислано читачаму з сайтуПідручники скачати безкоштовно, онлайн уроки, реферати інформатики, домашнє завдання запитання та відповіді

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.