KNOWLEDGE HYPERMARKET


Перехідні та неперехідні дієслова

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>>Українська мова: Перехідні та неперехідні дієслова

107. Прочитайте. Визначте присудки-дієслова, від яких можна поставити до додатка питання знахідного відмінка. Випишіть ці присудки-дієслова разом із додатками, з якими вони пов'язані за змістом.

Зразок: П'є (що?) росу.
1. Рання пташка п'є росу, а пізня пташка ллє сльози. 2. Ранковий час озолочує нас. 3. У лісі дрова рубають, а до села тріски летять. 4. Лис хвостом виляє, а курей хапає. 5. Старого лиса не виведеш з лісу. 6. Не хвали мене у вічі, не свари позаочі (Народна творчість).
Якими частинами мови виражені додатки у вибраних вами словосполученнях?

Дієслово, від якого можна поставити питання знахідного відмінка до іменника (або займенника), пов'язаного з ним за змістом, називається перехідним: читати (що?) книжку, покликати (кого?) тебе. Таке дієслово означає дію, спрямовану на інший предмет.
Від перехідних дієслів можна поставити питання не тільки знахідного відмінка (кого? що?) а й родового (кого? чого?) до іменника зі значенням частини від цілого (випити (чого?) чаю, подати (чого?) води) або при запереченні(не чути слів; не знати спокою).
Неперехіднідієслова означають стан або дію, яка не переходить на інший предмет. Більшість дієслів на -ся (сь) належать до неперехідних.
Наприклад: умиватися, змагатися.

108. Прочитайте словосполучення. Від кожного дієслова поставте питання до іменника. Запишіть тільки словосполучення, що містять перехідні дієслова.
Шанувати хліб; милуватися краєвидом; роздивлятися квітку; вдивлятися в небо; збирати гриби; рушити стежкою; помітити серед листя; сховатися під деревом; побачити жолудь; сплести з гілля; набратися здоров'я; не чути птахів; любити природу.
Перехідне чи неперехідне дієслово вжито у підписі до світлини?

109. Перепишіть прислів'я, на місці крапок уписуючи дібрані з довідки й поставлені в потрібному відмінку іменники. Визначте вжиті в прислів'ях перехідні дієслова. Свою думку доведіть.
1. Без кінця ... варить. 2. Не дасть собі в ... наплювати. 3. Кашу ... не зіпсуєш. 4. Йому хоч ... на голові теши. 5. Головою ... не проб'єш. 6. І стіни мають ... . 7. З краси не пити ... . 8. Не рівняй ... до зозулі.
Довідка: Стіна. Вода. Масло. Вухо. Соловей. Кілок. Каша. Роса.
Попрацюйте в групах! Які з наведених прислів'їв можна використати для характеристики людини? Які риси людської вдачі вони висвітлюють?
Використавши прислів'я, розкажіть про вдачу котрого із спільних знайомих. У розповіді вживайте перехідні дієслова.

110. Перепишіть, уставляючи на місці крапок пропущені літери. Визначте присудки, виражені перехідними дієсловами.
  Певно, ти маєш знайомих, які стежать за модними т..нденціями в муз..ці, одязі, їхні захопленая та смаки повністю підпорядковуються моді. Звідки вони беруть інформацію? Передовсім з телереклами.
  Р..клама змал..овує бе..турботне й бе..проблемне ж..ття та викл..кає потребу у бе..лічі гарних речей. Без зап..сів популярних пісень і нового одягу раби моди не уявляють собі повноцін..ого існування.
  Знаєш, що може спричинити бе..думне накопичення речей? Манію споживання. Жодні доходи не витр..мають гонитви за рекламою.
  Спокуси р..клами, на жаль, позбавляють почуття міри.
                                                              За А. Єланською.
• Лексичні значення виділених слів з'ясуйте за тлумачним словничком.
• Поясніть розділові знаки в реченнях, ускладнених вставними словами.
• Пригадайте рекламу, яка найбільше запам'яталася вам протягом останнього часу. Чим саме вона вас вразила?
• Спробуйте скласти текст рекламного оголошення. Прорекламуйте свою улюблену книжку (пісню, кінофільм, спектакль, комп'ютерну гру).
Іграшки.jpg
Складіть жартівливе оповідання за малюнком Д. Гармаша, уживаючи неперехідні дієслова.
Попрацюйте в групах! Визначте 10 «плюсів» і «мінусів» телевізійної реклами. Свої оцінки обґрунтуйте. Уживайте перехідні дієслова.

111. Відредагуйте речення. Звіртеся з підказкою.
1. Ми подякували учителя за екскурсію до музею. 2. Багато цікавого дізналися ми за твори українських художників. 3. Довго милувалися на їхні картини і щиро захоплювалися через їхній талант. 4. Товариш докоряв мене за загублений музейний каталог.
Підказка:
неправильно                                     правильно
 
Подякувати товариша.                        Подякувати товаришеві.
Дізнатися за щось.                            Дізнатися про щось.
Милуватися на щось.                         Милуватися чимось.                
Докоряти косось.                               Докоряти комусь.
Захоплюватися через.                       Захоплювати чимось.

• Визначте вид допущених помилок. Звіртеся з таблицею «Види помилок у письмових роботах», що її вміщено у «Довідковому бюро».


Рідна мова. 7 клас. О. Глазова, Ю. Кузнецов

Українська мова для 7 класу, підручники та книги з українська мови скачати, бібліотека онлайн

Перехідні та неперехідні дієслова
Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.