KNOWLEDGE HYPERMARKET


Повторення та узагальнення вивченого в шостому класі

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Повторення та узагальнення вивченого в шостому класі


Слава українських майстрів


10.I. Прослухайте текст. Зробіть звуковий запис слів легко, зшита, безсмертника, працюють. Прочитайте текст.


Український Лівша
Усім відоме сказання Миколи Лескова про Лівшу. Російський умілець зумів підкувати блоху, перевершивши зарубіжних майстрів. Відтоді вислів «підкувати блоху» означає особливо тонку роботу.


А знаєте ви, що в Україні працюють чародії мікромініатюр, чиї вироби просто фантастичні? Одним із них є Микола Сергійович Сядристий.


Відвідувачі всесвітньої виставки в Монреалі не могли повірити своїм очам. Під потужним1 мікроскопом вони бачили працюючий замок. В одному кубічному міліметрі можна було вмістити 50 тисяч подібних виробів!

Пізніше майстру вдалося виготовити найменшу шахову фігурку. Пішак із золота був менший від макового зерняти у три мільйони разів!


Микола Сядристий — творець найменшого у світі «Кобзаря». Чотири місяці трудився майстер над виготовленням книги. Площа її  обкладинки — 0,6 квадратного міліметра.


Книга легко проходить крізь вушко голки. Незважаючи на мікроскопічні розміри, у ній — 12 сторінок, на яких розміщено портрет поета, повні тексти віршів «Заповіт», «Садок вишневий коло хати» та інших.


Книга зшита звичайною2 павутинкою.  Сторінки зроблено із ялинкової іграшки. Папір найкращої якості був би надто грубим. Обкладинку виготовлено з пелюсток безсмертника золотисто-жовтуватого кольору і прикрашено з обох боків смужками (З журналу).


1Потужний — рос. мощный. Звичайний-рос. обыкновенный.


Що означає вислів підкувати блоху? Яка інформація в тексті виявилася для вас несподіваною?


III.    Визначте тип, стиль мовлення й основну думку тексту.


IV.    Складіть усно речення зі словами в рамці на с  9.  Поясніть правопис слів всесвітньої, міліметрі, менший, зерняти, мільйони.


V.    Випишіть виділені речення, розберіть їх за частинами мови.


VI.    Випишіть виділені прикметники, схарактеризуйте їх.


VII.    Яку роль у тексті відіграють числівники? Дайте їм характеристику.


11. Поділившись на групи, визначте, хто з представників кожної команди тимчасово залишить аудиторію. Решта складають перелік того, чим, найімовірніше, займався відсутній напередодні з восьмої ранку до восьмої вечора. Після цього його запрошують. Ставлячи запитання гравцям команди, він вислуховує їхні припущення1. Врешті цей учень розказує, що ж насправді робив напередодні.


12.    Прочитайте. Визначте види помилок і запишіть відредаговані речення.


1. На Камчатці багато гарячих гейзерів. 2. Полярники дрейфили на льдині. 3. Чай заварюють гарячим окропом. 4. Батько не щадив нічого для свого сина. 5. Переверніть сторінку і дочитайте текст до кінця. 6. Славко не трудився над собою. 7. Цього року в армію прибудуть нові новобранці (З учн. творів).


13. І. На дошці в три стовпчики записано слова з пропущеними буквами. Клас ділиться на три групи. Гравці кожної команди вписують у слова свого стовпчика потрібні букви. За кожну помилку нараховується штрафне очко. Виграє команда, яка закінчить роботу першою і з найменшою кількістю штрафних очок. II. Розгляньте схему на другому форзаці підручника. Поділившись на групи, підготуйте повідомлення про розділи науки про мову, які ви вже вивчили. Наводьте приклади.


14. І. Спишіть речення, вставляючи, де треба, пропущені букви. Поясніть орфограми.


1. Ран..я осінь листя золотить (Л. Костенко). 2. Віяло з Дніпра свіжіст..ю лісів та лук. 3. Дзвеніли леза, ро..сипаючи іскри. 4. Чорне небо палахкотить бл..скавиц..ю (З тв. 3. Тулуб). 5. Я подорожував Латві..ю (В. Коротич). 6. Підход.. ближче {Григорій Тютюнник). 7. Криничку ро..шукали швидко (А. Давидов). 8. Радник2 ро..щедрився. 9. Мати допіз..на ч..кала бат..ка з вечер..ю (3 тв. Р. Іваничука).


II. Зробіть звуковий запис слова дзвеніли.


III. Розберіть за будовою слово подорожував.


1Припущення — рос. предположение.

2 Радник — рос. советник.


Учора ви хотіли запросити друга (подругу) на вечірку, але його (її) не було вдома. Сьогодні ви зустрілися в крамниці. Уточніть (перепитайте), де вчора був ваш товариш (була ваша подруга), нагадайте, що вчора ви мали намір піти з ним (із нею) на вечірку. Дізнайтеся, чи зможе він (вона) прийняти вашу пропозицію відвідати сьогодні виставку квітів.


16. І. Перекладіть речення українською мовою, користуючись словничком наприкінці підручника. Поясніть особливості написання виділених слів в українській і російській мовах.


1. Случайный прохожий мок под дождём. 2. Он тихо свистнул (Ю. Тинянов). 3. Юноша пожал мне руку. 4. Разреши мне пойти на дискотеку. 5. Познакомь меня с обеими девочками. 6. Проверь, идут ли часы. 7. Согласитесь, что директор прав. И. Обе женщины встретились в парке. 9. Чем человек умнее и добрее, тем больше он замечает добра в людях (Б. Паскаль).


II. З-поміж речень знайдіть афоризм. Як ви розумієте його зміст?

17.I. Відновіть речення за їх частинами.


1. Вона виросла у великому місті, де ... . 2. Батько був освіченою людиною, знав кілька мов, у тому числі ... . 3. У школі Валерія вважали не найкращим учнем, проте згодом .... 4. Туристи запалили багаття, щоб ....


II. Поясніть правопис виділених слів.
18. І. Прочитайте текст, розкриваючи дужки. З'ясуйте значення незнайомих слів за словничком наприкінці підручника. Які з-поміж слів є синонімами? Доберіть заголовок до тексту.


Історії відома значна кількість людей із феноменальною (пам'ять). Великий полководець Олександр Македонський знав на ім'я всіх своїх (солдати), яких у його (армія) налічувалось кілька десятків тисяч. Неабияку (пам'ять) мав Олександр Суво¬ров. Вражав своєю (пам'ять) і всесвітньо відомий український мовознавець Агатангел Кримський, який знав дев'яносто дві мови. (П'ятдесят сім) мовами володів головний зберігач бібліотеки у Ватикані Джузеппе Меццофанті.


Винятковою зоровою (пам'ять) відзначалися художники Левітан та Айвазовський.


Унікальною музикальною (пам'ять) володів Моцарт. Коли йому було чотирнадцять років, у Соборі Святого Петра він почув твір церковної музики. Ноти цього (твір) складали (темниця) папського (двір). Моцарт написав партитуру з (пам'ять) й виконував цей твір (Із журналу).


II.    Спишіть, розкриваючи дужки. Підкресліть і поясніть відомі вам орфограми.
III.    Підготуйте усний переказ тексту.


Українські самотіти
19. І. Прослухайте текст. Зробіть звуковий запис слів розсипи, Криворіжжя. Відпрацюйте вимову слів у рамці й прочитайте текст.


Кам'яні квіти
Через усю Україну простерся Великий кам'яний щит, або Український кристалічний масив. Утворився він близько чотирьох мільярдів років тому внаслідок1 виверження вулкана. У надрах щита добувають будівельний камінь та набагато красивіше за нього коштовне каміння, часом яскраве і барвисте, з якого українські ювеліри виготовляють чудові жіночі прикраси.


Найбільше коштовного каміння видобувають на Волині. Виграє воно всіма кольорами веселки. Це топази: жовті, як достиглі хліба, голубі, як гірські озера, синюваті, мов осіннє небо, багряні, блідо-рожеві, брунатно2-медові. Це і кристали кварцу — темно-коричневі, гвоздично-бурі, золотисті, туманисті, і чорні, як ніч, моріони.


Трапляються3 на Волині й чудесні аква¬марини, що сяють і переливаються, як синє море під безхмарним небом.


1Внаслідок — рос. вследствие.

2 Брунатний — рос. коричневый.

3Траплятися — рос. попадаться, встречаться.

Ось блакитний топаз. Він належить до так званих пейзажних: у його прозорій глибині біліють вростки, які нагадують чи то засніжений ліс, чи якесь казкове місто. А інший топаз увібрав у себе барви осіннього листя.


У Вінницькій області трапляються опали. Прозорі, ледь1 забілені, білі з райдужними смужками, барвисті з червоними  й жовтими переливами, жовті, світло-голубі, темно-червоні, вони нагадують перли2.


А на Запоріжжі добувають лазурово-сіре «соколине око» та «котяче око» жовтого кольору із зеленим відтінком. Тут трапляється і «тигрове око» — брунатно-золотистого кольору.


На Рівненщині знаходять надзвичайно гарні аметисти — фіолетові, багряно-сині. Трапляються тут і смугасті родичі кварцу —  агати з химерними3 візерунками, схожими На розмальовані морозом шибки.


Блідо-фіолетові аметисти залягають і в  горах Донбасу, а рожеві й темно-фіолетові — в Криму. Перели¬ваються, наче мінливе сяйво, жовті й чорні опали Приазов'я.


Цілі розсипи різнобарвних кам'яних квітів ховаються в надрах України (З кн. «Цікаве. Дивовижне. Таємниче»).


II.    Визначте тип і стиль мовлення.
III.    Яка тема й основна думка тексту? Розгляньте малюнок. Перелічіть і опишіть прикраси, які виготовляють з українських самоцвітів.


IV.    Поясніть правопис власних назв та слів масив, мільярдів, каміння, гірські, блідо-рожеві, безхмарний, осіннього, (на) Криворіжжі, Приазов'я.


20.    Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть пунктограми.


1. Цвітуть і трави на леваді. Он їх скільки і голубим цвітуть і білим і рожевих квітів багато. 2. За вербами кущі калина бузина порічки а то й просто верболіз (Із тв. Є. Гуцала). 3. Скрізь у саду в полі у лісі панував осінній спокій (Г. Терещенко). 4. Сходило сонце. Вода і гори і небо все було пурпурним (В. Дрозд).


21.    Прочитайте пари речень. Чому ті самі слова в одному випадку виділяються комами, а в іншому — ні?
1. Роззолочена сонцем хмара здається казковим пала¬цом.—  Я,   здається,   забув  зарядити  мобільний  телефон.


1 Ледь — рос. слегка, чуть.
2 Перли — рос. жемчуг.
3 Химерний — рос. причудливый.
 
2. Сусіди кажуть, що Петро з сім'єю поїхав на дачу.— Олександр, кажуть, одружився.
22.    Спишіть речення, розставляючи пропущені розділові знаки. Поясніть пунктограми.


1. Я звісно більше слухав а дядько говорив. 2. Нас мабуть шукатимуть. 3. А може воно й не так було? 4. Здавалося то змій,— такий, як у казках (Iз тв. Б. Грінченка).


23.    Складіть і запишіть речення з поданими вставними словами так, щоб вони вживалися: а) на податку; б) в середині; в) в кінці речення.
Що виражають вставні слова? Поясніть пунктограми.
На щастя, мабуть, на жаль, на мою думку.


24.    Прочитайте жартівливий вiрш (мовчки). Що треба зробити, щоб
краєвид не видався таким дивним?


Де потрібно ставить кому?
Дуже дивний   
краєвид   
річка за вікном   
стоїть,   
чийсь котедж  
хвостом виляє,   
песик   
з рогатки стріляє,   
хлопчик   
ледь не з'їв був мишку,

кіт в саду

читає книжку,

дід Матвій

в вікно влетів,

горобець

зерно схопив.

А мораль

усім відома:

як багато

важить кома.
За Б. Заходером


25.    Визначте види помилок і запишіть відредаговані речення.
1. Я не вспів до кінця закінчити роботу. 2. Олег відказався їхати з друзями на рибалку. 3. Вася завів собаку, коли він був іще щеням. 4. Віддихніть з дороги. 5. Взрослі дивилися на це другими очами. 6. Оба брата дуже любили друг друга. 7. Обої були трохи рожевуваті. 8. Прошле літо було саме най-спекотніше. 9. Хочеться сісти на вороного коня, білого, як сніг (З учн. творів).


26.    Пишучи родині листа, Миколчин дядько щоразу адресував своєму небожеві замасковану хитру задачу. Цього разу він написав таке: Коли ввечері я вийшов прогулятися з гуркотом і шумом, промчав трамвай. Трамваї кажуть: старожили тут ходять дуже давно. Допоможіть Миколці зрозуміти написане.

27.    Перекладіть і запишіть речення українською мовою. Поясніть особливості вживання числівників, які позначають орієнтовний час.


1. Прошло около двух недель (I. Тургенев). 2. Было ему около тридцати пяти лет (А. Чехов). 3. Обеденный перерыв до пол-второго. 4. Эту тайну он хранил за семью печатями. 5. После пяти часов стали съезжаться гости. 6. Так мы просидели часов до одиннадцати (3 тв. О. Купріна). 7. В Охотском и Японском морях есть около трёхсот видов рыб (В. Коротич).


28. Уявіть ситуацію. Ваш космічний корабель сів за 300 км від визна¬ченого місця. Поділившись на групи, обговоріть: а) які предмети вам знадобляться, щоб дочекатися допомоги; б) до яких дій вам слід вдатися, щоб дістатися запланованого місця.


19. І. Спишіть речення, підкресліть у них граматичні основи. По¬ясніть розстановку розділових знаків.


1. Сонце пробило у хмарах вузеньку ополонку, яскравим променем стрельнуло на левади (Григір Тютюнник).

2. Сонце сяє, пташки щебечуть, бджоли гудуть (Б. Грінченко).

3. Минали роки, росли діти (Григорій Тютюнник).

4. Коли він зайшов у хату, Сергій уже спав.

5. Віконечко раптово замережилось краплинками дощу, і так само раптово дощ припинився (З тв. О. Іваненко).

II. Зробіть синтаксичний розбір другого речення.

Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту


Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.