KNOWLEDGE HYPERMARKET


Погода, її елементи, типи, зміна в часі. Практикум

Географія 6 клас

Тема "Погода, її елементи, типи, зміна в часі"

Практикум до теми "Погода, її елементи, типи, зміна в часі" 


Практична робота 8.
Спостереження за погодою і опрацювання зібраних матеріалів

Мета: навчитися здійснювати періодичні спостереження за погодою та на основі одержаних даних будувати графік ходу температур, розу вітрів, діаграми хмарності й опадів, складати опис погоди за місяць.
Використання зібраних матеріалів: результати спостереження погоди протягом кількох місяців (див. практичну роботу 1)
Завдання:
Відшукайте результати ваших спостережень за погодою протягом навчального року.
Опрацюйте зібрані дані спостереження за погодою протягом одного з місяців року. Для цього зробіть наступні дії.
2.1. Побудуйте графік ходу температур. На вертикальній вісі відкладіть значення температур, на горизонтальній – дати. Додатні температури позначайте червоним кольором, від’ємні – синім.
2.2. Для складання опису погоди з’ясуйте: в які дні були зафіксовані найвищі та найнижчі температури повітря; обчисліть місячну амплітуду коливань температур та середньомісячну температуру; визначте, в які дні відбувався перехід температури через 0ОС; порівняйте одержані дані з нормою для вашої місцевості та зробіть висновок про відповідність температур повітря для даної пори року.
2.3. Побудуйте розу вітрів за поточний місяць. Для цього накресліть 8 промені напрямів вітрів, на яких зробіть позначки, які відповідають кількості вітрів певного напряму протягом місяця. Відстані між позначками на кожній вісі має бути однаковою: пів-сантиметра. Крайні відмітки на осях з’єднайте.
2.4. Проаналізуйте розу вітрів. З’ясуйте, вітри яких напрямів переважали та яку погоду вони приносили. Які вітри були зовсім відсутні.
2.5. Підрахуйте, скільки протягом місяця було днів ясних, хмарних та з мінливою хмарністю. На основі цього побудуйте колову діаграму хмарності, встановивши, яку частку місяця складають ясні, хмарні та з мінливою хмарністю дні. Зробіть висновок, які дні переважали й чому.
2.6. Визначте кількість діб з опадами та без опадів. З’ясуйте, скільки днів було з дощем, снігом, туманом, росою, інеєм, градом. На основі одержаних даних побудуйте стовпчикову діаграму опадів у масштабі: 1 см – 2 доби.
Користуючись побудованими графіками та діаграмами зробіть опис погоди за місяць, враховуючи ті питання, на які звернуто увагу у пунктах 2.1 – 2.6. Зробіть висновок про те, наскільки погода відповідала нормі, вона була теплою чи холодною, вологою чи сухою.


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею Гранд Коваленко Р.Р.

Предмети > Географія > Географія 6 клас > Погода, її елементи, типи, зміна в часі > Погода, її елементи, типи, зміна в часі. Практикум