KNOWLEDGE HYPERMARKET


Поняття предметності на прикладах іменників, утворенних від прикметників

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 3 клас>>Українська мова: Поняття предметності на прикладах іменників, утворених від прикметників. Вправи на творення іменників від прикметників

Прогуляйся вулицями чи околицею свого міста (села). Придивись, чи немає там куточка природи, який потребує допомоги.   Напиши   або   розкажи   про   це   в   класі.   Порадься зі своїми товаришами й учителем, як допомогти природі.

І. Прочитай вірш.
Жива вода.
Жива вода дає життя всьому живому в світі, . якщо живе жива вода, тоді земля у цвіті. Не треба вибухів війни, живи, жива водице, для праці хай ростуть сини і жито колоситься.
Любов Забашта
2. Випиши в один рядок спільнокореневі слова, а в інший — одне й те саме слово з різними закінченнями (різні форми слова).

Розподіли подані іменники за групами і запиши.
Гроза, перемога, сніг, сум, грім, блискавка, метелиця, гордість, демонстрація, хвилювання, з'їзд, ожеледь.
Події: мітинг, ...
Явища природи: вітер, ...
Почуття: радість, …

1. Прочитай речення. Якими частинами мови є виділені
слова?
1. Білий іній іскриться у променях сонця. 2. Снігова білизна покрила землю. 3. Молодий хлопець біжить на лижах. 4. У змаганнях брала участь молодь району.
2. Спиши. Підкресли в реченнях підмети і присудки.

1.    До поданих слів, що називають ознаки предметів (прикметників), добери за зразком спільнокореневі слова — іменники і запиши.
Я к и й?    Що?    Яки й?    Щ о?
смачний    — смак    молодий   — молодість
зелений     —     ...    старий       —
апетитний —     ...    чемний     —
широкий   —     ...    гнучкий    —
глибокий   —     ...    швидкий  —
смішний    —     ...    щирий       —
2. У   дібраних   словах   другого   стовпчика   познач   корінь і суфікс.


Вашуленко М.С., Мельничайко О.І. Рідна мова 3 клас, Ч.2
Надіслано читачами з інтернет-сайту

Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроків з Української мови 3 класу, книги та підручники згідно каленадарного плануванння Української мови 3 класу

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас           
1236084776 kr.jpg презентація уроку 
1236084776 kr.jpg акселеративні методи та інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg закриті вправи (тільки для використання вчителями)
1236084776 kr.jpg оцінювання 

Практика
1236084776 kr.jpg задачі та вправи,самоперевірка 
1236084776 kr.jpg практикуми, лабораторні, кейси
1236084776 kr.jpg рівень складності задач: звичайний, високий, олімпійський
1236084776 kr.jpg домашнє завдання 

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg ілюстрації: відеокліпи, аудіо, фотографії, графіки, таблиці, комікси, мультимедіа
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg шпаргалки
1236084776 kr.jpg гумор, притчі, приколи, приказки, кросворди, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg зовнішнє незалежне тестування (ЗНТ)
1236084776 kr.jpg підручники основні і допоміжні 
1236084776 kr.jpg тематичні свята, девізи 
1236084776 kr.jpg статті 
1236084776 kr.jpg національні особливості
1236084776 kr.jpg словник термінів             
1236084776 kr.jpg інше 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg ідеальні уроки 
1236084776 kr.jpg календарний план на рік 
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації 
1236084776 kr.jpg програми
1236084776 kr.jpg обговорення


Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь - Образовательный форум.