KNOWLEDGE HYPERMARKET


Правопис апострофа

Правопис апострофа 

В українській мові апостроф пишеться:

  • 1. Після б, п в, м, ф та р перед я, є, ї, наприклад: п'ять, торф'яний, здоров'я, м'ята.
  • 2. Після к у власних назвах типу Лук'ян та похідних від нього: Лук'яненко, Лук'янчук тощо.
  • 3. Після префіксів та першої частини складних слів, що закінчуються на твердий приголосний, наприклад, від'їзд, під'їхати, з'єднати.


В українських словах апостроф не пишеться:

  • 1. Після букв б, п, в, м, ф, якщо перед ними стоїть буква, що позначає кореневий приголосний: цвях, свято, тьмяний.
  • 2. Після букви р, що разом з наступною я, ю, є позначає м'який звук: рюкзак, рясно.
  • 3. Після букв б, п, в, м, ф, що разом з наступними я, ю, є позначають пом'якшені звуки в словах іншомовного походження та російських власних назвах: бязь, пюре.

Предмети > Українська мова > Українська мова 2 клас > Тема 30. Апостроф > Тема 34. Апостроф. Додаткові доповнення
Предмети > Українська мова > Українська мова 5 клас > Тема 30. Апостроф 5 клас > Тема 30. Апостроф. Додаткові доповнення