KNOWLEDGE HYPERMARKET


Правопис прислівників. Букви н і нн у прислівниках

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 7 клас>> Правопис прислівників. Букви н і нн у прислівниках


І. Зробіть звуковий запис слів безслідно, трапляються. З'ясуйте значення незнайомих слів. Прочитайте текст «Бермудський трикутник». Визначте тип і стиль мовлення.

Бермудський трикутник

Наприкінці позаминулого століття на сторінках багатьох газет можна було прочитати про таємничий Бермудський трикутник. Незбагненно2, але в районі Атлантичного океану за таємничих обставин безслідно зникали кораблі й літаки, уламків3 яких не знаходили.


У 1945 році одночасно зникли п'ять американських бомбардувальників.


Якщо прадавні люди, стикаючись4 із незрозумілими явищами, приписували їх волі богів, то дехто із сучасників пов'язував ці таємничі зникнення з космосом, стверджуючи, що Бермудський трикутник — це «вікно» в космос. Всі ано¬мальні явища неодмінно приписували іншопланетянам.


Бермудський трикутник — специфічний район для літаків і кораблів. Тут можуть раптово виникати локальні5 урагани. Інколи метеорологічні служби не встигають вчасно попередити про зародження такого урагану, і він застає пілотів та моряків зненацька. Достовірно відомо, що рельєф морського дна в районі Бермудського трикутника дуже складний і постійно змінюється  під дією вихороподібної течії. Тому дехто не бачить нічого протиприродного у катастрофах, які трапляються в цьому районі. Учені ще не дійшли спільної думки щодо природи цього явища і продовжують старанно вивчати таємницю Бермудського трикутника (3 кн. «Цікаве. Дивовижне. Таємниче»). II. Що таке Бермудський трикутник? У чому унікальність цього природного явища?


III. Запропонуйте свою розгадку таємниці Бермудського трикутника.


IV.    Поясніть правопис слів Бермудський, (в) районі, дехто, зародження, рельєф. Складіть речення зі словами в рамці (усно).


V.    Випишіть із тексту виділені прислівники, визначте, від якої частини мови і яким способом вони утворені.


260. Порівняйте пари слів і визначте, скільки н пишеться у прикметниках, дієприкметниках та утворених від них прислівниках.


Безслідний — безслідно, одночасний — одночасно, вчас¬ний  —  вчасно,  достовірний  —  достовірно,  постійний 


1 Трикутник — рос. треугольник.
2 Незбагненно — рос. уму непостижимо.
3 Уламок — рос. обломок.
4 Стикатися — рос. сталкиваться.
5 Локальний — який не виходить за межі певної місцевості.

постійно,  незбагненний — незбагненно, неодмінний — неодмінно, старанний — старанно.
У прислівниках пишеться стільки н, скільки в прикметниках   та   дієприкметниках,   від   яких   вони   утворені:
радісний —радісно, сумлінний — сумлінно.


Пишемо нн також у прислівниках спросоння, зрання, навмання1 та рідковживаних — попідвіконню2, попід¬тинню3.

Ukrmova7-bondarenko-31.jpg


261.    Спишіть речення, вставляючи замість крапок н або нн. Поясніть орфограму.


1. На воді со..о погойдувався човен (І. Чендей). 2. У парку було безлюд..о (О. Гончар). 3. Дощі випадали щоде..о (М. Коцюбинський). 4. Це за стіною стише..о, розмірено годинник б'є (П. Тичина). 5. Спалахнуло літо ватрою6 воста..є (Б. Олійник). 6. Виноград на зігнутих гілках гости..о простягає свої солодкі грона (Н. Рибак). 7. Лежить в полях блакитний сніг і не-поміт..о тане (М. Бажан).


262.    І. Від поданих слів утворіть і запишіть прислівники. Підкресліть і поясніть орфограми.
Зразок. Туманний — туманно.


Дивний, чесний, упевнений, буденний6, повільний, охайний, дотепний, старанний, таємничий, непомітний, розгублений, похвилинний.


II. Складіть і запишіть речення з прислівниками, утвореними від виділених слів.


263.    До поданих слів доберіть спільнокореневі прислівники з однією чи двома н. Підкресліть і поясніть орфограми.
Зразок. Без хмар — безхмарно.


Без причини, без плати, без сумніву, без перешкод, без жа¬лю, без звуку, без захисту, без перерви, без надії.


1 Навмання — рос. наугад, на авось.
2 Попідвіконню — рос. под окнами; ходити  попідвіконню — жебракувати (рос. нищенствовать).

3 Попідтинню —рос. под забором.

4 Даремно — рос. зря.

5 Ватра — вогнище, багаття.

6 Буденний — рос. повседневный.


264.    Складіть речення з поданих сполучень слів, замість крапок вставляючи н чи нн. Підкресліть і поясніть орфограму.
Зразок. 1. НЛО зник так само несподівано, як і з'явився.


1. Зникнути   несподівано.   

2. Виступати   впевне..о   і натхне..о.

3. Розмовляти віль..о.

4. Зробити стара..о.

265.    Складіть і розіграйте діалог за малюнком на тему «На виставці роботів». Принагідно вживайте прислівники.

Ukrmova7-bondarenko-32.jpg


266,    Користуючись словничком наприкінці підручника, перекладіть і запишіть словосполучення українською мовою. Зіставте написання прислівників в обох мовах і зробіть висновок.

Появиться неожиданно, помнить постоянно, посмотреть испуганно, делать старательно, писать сосредоточенно, испортить ненарочно, прийти организованно, исчезнуть молниеносно.


267.    І. Перекладіть   і   запишіть   речення   українською   мовою.
Підкресліть орфограму «Букви н і нн у прислівниках».

1. Работа выполнена безукоризненно. 2. Гимназисты учились прилежно и на экзамене отвечали уверенно. 3. Колявёл себя несобранно. 4. Волновался ты зря. 5. Особенно напряжённо дворники работают зимой. 6. Неожиданно выпал снег. 7. Говорила она путано и взволнованно. 8. В озере сонно плещется вода. 9. Он сделал это нарочно и необдуманно.


II. Порівняйте написання прислівників в українській і російській мовах.Українська мова 7 клас Н. В. Бондаренко, А. В. Ярмолюк, 2007 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2007
Надіслано читачами з інтернет-сайту

Зміст уроку
1236084776 kr.jpg конспект уроку і опорний каркас
1236084776 kr.jpg презентація уроку
1236084776 kr.jpg інтерактивні технології
1236084776 kr.jpg акселеративні методи навчання

Практика
1236084776 kr.jpg тести, тестування онлайн
1236084776 kr.jpg задачі та вправи
1236084776 kr.jpg домашні завдання
1236084776 kr.jpg практикуми та тренінги
1236084776 kr.jpg питання для дискусій в класі

Ілюстрації
1236084776 kr.jpg відео- та аудіоматеріали
1236084776 kr.jpg фотографії, малюнки
1236084776 kr.jpg графіки, таблиці, схеми
1236084776 kr.jpg комікси, притчі, приказки, кросворди, анекдоти, приколи, цитати

Доповнення
1236084776 kr.jpg реферати
1236084776 kr.jpg шпаргалки 
1236084776 kr.jpg фішки для допитливих
1236084776 kr.jpg статті (МАН)
1236084776 kr.jpg література основна та додаткова
1236084776 kr.jpg словник термінів

Удосконалення підручників та уроків
1236084776 kr.jpg виправлення помилок в підручнику
1236084776 kr.jpg заміна застарілих знань новими 

Тільки для вчителів
1236084776 kr.jpg календарні плани
1236084776 kr.jpg навчальні програми
1236084776 kr.jpg методичні рекомендації
1236084776 kr.jpg обговорення

New2.jpg Ідеальні уроки-кейси

Якщо у вас є виправлення або пропозиції до даного уроку, напишіть нам.

Якщо ви хочете побачити інші корективи і побажання до уроків, дивіться тут - Освітній форум.