KNOWLEDGE HYPERMARKET


Практична робота: Робота з клавіатурним тренажером

Гіпермаркет Знань>>Інформатика>>Інформатика 9 клас>> Інформатика: Введення та редагування тексту.

Практична робота до предмету Інформатика 9 клас.


До уроку: «Введення та редагування тексту»

Тема: Робота з клавіатурним тренажером.

Мета роботи: познайомитися із загальним виглядом клавіатури, основними групами клавіш і їх призначенням.

Забезпечення: настільні картки із зображенням клавіатури (для безмашинного варіанти); клавіатурний тренажер (для машинного варіанта).

Теоретична частина:
Клавіатура - основний пристрій для введення символьної інформації. Стандартна клавіатура має 101 клавішу.

Основні групи клавіш:
1. алфавітно-цифрові клавіші. Вони мають подвійні позначення. Верхні написи - для набору тексту латинськими літерами, нижні написи - для набору тексту російськими літерами.
2. керуючі клавіші: Shift - для переходу на рядкові (або прописні) букви, CapsLock - для переходу у верхній регістр.

3. клавіші управління курсором. Курсор - це миготливий покажчик місця вставки символу, який з'являється на екрані при роботі в текстовому редакторі:
← ↑ → ↓ - клавіші вказують напрямок переміщення курсора;
Home - повернення курсору на початок рядка;
End - перехід курсору в кінець рядка;
PageUp, PageDown - клавіші забезпечують «перегортання» багатосторінкового документа в початок, в кінець або робочого поля вгору, вниз відповідно.
4. функціональні клавіші: F1-F12.

5. цифрова клавіатура розміщується в правій частині стандартної клавіатури.
Спеціальні клавіші:
Enter - введення команди або створення нового абзацу (в текстовому редакторі);
Esc - відміна останньої дії або виходу з поточного режиму програми;
Ins - перемикання між режимами заміни і вставки символів;
Delete - видалення виділених об'єктів або символу праворуч від курсора;
Backspase (або довга стрілка вліво) - видалення символу ліворуч від курсору;
Tab - перехід до наступної позиції табуляції;
PrintScreen - вивід на принтер вмісту екрану;
Pause - зупинка роботи комп'ютера.

Хід роботи:
(Для безмашинного варіанти)

1. Ознайомтесь із розташуванням клавіш на клавіатурі.
2. Дивлячись на клавіатуру, дайте відповідь, за допомогою яких клавіш можна переключитися з англійської мови на російську і навпаки.
3. Для чого призначена цифрова клавіатура? Покажіть її на картках.
4. Назвіть і покажіть на картках клавіші, що використовуються для м'якого перезавантаження комп'ютера?
5. Не дивлячись на клавіатуру, спробуйте назвати розташування літер російського алфавіту.
 (Для машинного варіанта)

1. Надрукуйте своє прізвище, дивлячись на клавіатуру.
2. Надрукуйте відповіді на питання, не дивлячись на клавіші:
• Ім'я
• Адреса
• Дата народження
3. Надрукуйте пропозицію, що складається з усіх букв алфавіту:
"The guick brown fox jumps tne lazy dog"

Контрольні питання:
1. Які клавіші називаються функціональними? Як вони використовуються при вирішенні різних завдань?
2. Які клавіші входять в символьну клавіатуру?
3. Що таке клавіша-перемикач?


Надіслано вчителем-членом Гільдії Лідерів освіти Чебанюк

Предмети > Інформатика > Інформатика 9 клас > Введення та редагування тексту.(9 клас) > Введення та редагування тексту. (9 клас) Практикуми, лабораторні, кейси