KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація до теми: Функції управління підприємством: аналіз, планування, організація, мотивація, контроль

Презентація уроку до предмету Економіка, 11 клас
Тема: Функції управління підприємством: аналіз, планування, організація, мотивація, контроль

Market (21).jpg

Функції управління підприємством
— це об’єктивно обумовлені  загальні напрями або сфери діяльності, сукупність яких забеспечує ефективне кооперування спільної праці.
Планування — це визначення шляхів досягнення цілей компанії, послідовність дій та кількісний вираз основних показників роботи.Основні принципи планування:

  • Неперервність
  • Економічність
  • Техніко-економічне та соціально-економічне обґрунтування планових показників
  • Простота та ясність

Організація виробництва являє собою сукупність методів, що забеспечує цілеспрямоване використання предметів та засобів праці в процесі трудової діяльності з метою виконання встановлених для підприємства планових завдань.
Функція організації включає в себе:

  • формування технологічної основи виробництва;
  •  формування виробничої структури компанії;
  •  організація злагодженої роботи у підрозділах;
  •  створення офісів компанії;
  •  формування корпоративної культури;
  •  забеспечення виконання планів.

Мотивація — це процес стимулювання працівників до здійснення ефективної діяльності, спрямованої на досягнення цілей підприємства.
Мотивація — це найважливіший фактор підвищення ефективності діяльності усієї організації, адже процес діяльності організації можна добре спланувати і організувати, але якщо працівники цієї організації не відповідально ставляться до своїх обов'язків і не зацікавлені особисто у розв'язанні проблем і задач, що постали перед організацією, то результати контролю і підбиття підсумків не будуть втішними.


Аналіз - засіб пізнання предметів і явищ навколишнього середовища, заснований на розчленовуванні цілого на складові частини і вивчення їх у всьому різноманітті зв'язків і залежностей.
Центральна функція аналізу - пошук резервів підвищення ефективності виробництва на основі вивчення передового досвіду і досягнень науки і практики.
Контроль – це процес отримання інформації про відхилення фактичних значень тих чи інших показників від планових показників.


Cкачати презентацію можна клікнувши на текст   Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Функції управління підприємством: аналіз, планування, організація, мотивація, контроль > Функції управління підприємством: аналіз, планування, організація, мотивація, контроль. Презентація уроку