KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація до теми: Фінансування підприємства. Фінансові ресурси

Презентація уроку до предмету Економіка, 11 клас
Тема : Фінансування підприємства. Фінансові ресурси

Ekonnom (1).jpg

Основне завдання фінансової діяльності підприємств полягає в мобілізації капіталу для фінансування їх операційної та інвестиційної діяльності. Термін «фінансування» характеризує всі заходи, спрямовані на покриття потреби підприємства в капіталі, які включають мобілізацію фінансових ресурсів, їх повернення, а також відносини між підприємством та капіталодавцями, які з цього випливають (платіжні відносини, контроль та забезпечення).
Фінансові ресурси комерційного підприємства складаються з таких елементів:

  • статутного (або пайового) капіталу (фонду);
  •  додаткового капіталу
  • резервного капіталу;
  • амортизаційних відрахувань;
  • забезпечення наступних виплат і платежів;
  •  нерозподіленого прибутку;
  • довго- і короткострокових кредитів комерційних банків;
  • позикових коштів від реалізації облігацій власної емісії;
  •  законної кредиторської заборгованості всіх видів;
  •  інших коштів, відображених у пасиві бухгалтерського балансу підприємства.

Основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємств є власні та залучені кошти.
        До власних належать: статутний фонд, амортизаційні відрахування, валовий дохід та прибуток.
        До залучених - отримані кредити, пайові та інші внески, кошти мобілізовані на фінансовому ринку.

 Підприємство може функціонувати на основі:
1.  Власних коштів, якщо їхня питома вага становить не менше 75-80%.
2. Змішаного фінансування - частки власних та залучених фінансових ресурсів майже рівні.
3.  За рахунок залучених ресурсів, якщо їх питома вага перевищує 55-60% загальної ресурсної бази.
Ekonnom (4).jpg
Утворення власного фінансового капіталуможе відбуватися за рахунок зовнішніх і внутрішніх фінансових ресурсів.
               До зовнішніх джерел належать кошти, що формуються за рахунок особистих внесків і за рахунок можливостей фінансового ринку. Це кошти засновників, що вкладаються у статутний капітал, кошти, що надходять за рахунок випуску акцій і пайові внески учасників, страхові відшкодування, фінансові ресурси державного і місцевих бюджетів, що використовуються на безповоротній основі і тд.
               До внутрішніх джерел відносяться фінансові ресурси, які формуються в процесі виробничо-фінансової діяльності підприємств – це прибуток та амортизаційні відрахування.

Позичковий капітал теж формується із зовнішніх і внутрішніх джерел.
        До зовнішніх позикових коштів належать кредити банків, облігаційні позики, позики небанківських кредитних установ.
        До внутрішніх джерел створення позикового капіталу відносяться заборгованість за майно в оренді, реструктуризований борг за кредити, відстрочена податкова заборгованість, кредити не сплачені у строк, кредиторська заборгованість строк сплати якої ще не настав, прострочена кредиторська заборгованість.Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Фінансування підприємства. Фінансові ресурси. Презентація уроку