KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація до уроку: Виробничі ресурси: земля, праця, капітал

Презентація до уроку з предмету Економіка 10 клас
Тема:
Виробничі ресурси: земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності, інформація

Виробничі ресурси, або фактори виробництва, — це блага, які потрібно придбати підприємству для забезпечення випуску інших благ — готової продукції. Виділяють такі види виробничих ресурсів:

  • земля,
  • праця,
  • капітал,
  • підприємницький хист
  • та інформація.

Земля або природні ресурси – це все, що може бути використане в виробництві в натуральному стані. Тобто це ресурси, які надані безпосередньо природою.
Речовини природи перетворюються на ресурси, якщо їх застосовують в процесі виробництва благ, до них докладено працю людини. Речовини які зазнали впливу людини та використовуються у подальшому виробничому процесі називаються сировиною.


Праця (трудові ресурси) – це кваліфіковані та некваліфіковані робітники, потенціал фізичної та розумової енергії людини, яка використовується в процесі виробництва, а також набуті знання та трудові навички. Даний фактор називають ще «людський капітал».
Сучасне високотехнологічне автоматизоване виробництво потребує висококваліфікованих та освічених фахівців. Некваліфікована, важка фізична праця — це вже здебільшого з практики минулого розвитку економіки.


Капітал (капітальні ресурси) – це блага, які є результатом попередньої праці людини, використовуються для полегшення самого процесу праці.
Під капіталом розуміються засоби виробництва: сировина, матеріали, машини, устаткування, будинки, спорудження, транспорт, зв'язок. Він має властивість старіти, зношуватися. Капітал, на відміну від землі, є ресурсом економічним.


Людина за допомогою капітальних ресурсів цілеспрямовано діє на природі, застосовує їх як обов'язкову умову виробництва товарів та послуг.
Також важливою і вагомою складовою частиною економіки є інформація, використовувана у виробництві й у споживанні. Інформація - це знання, інтелектуальний продукт, представлені найбільш часто у формі результатів наукових досліджень, проектів.


Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Виробничі ресурси: земля, праця, капітал, здатність до підприємницької діяльності, інформація. Презентація уроку