KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація на тему: Функції маркетингу. Сегментація ринку

Презентація уроку до предмету Економіка, 11 клас
Тема : Функції маркетингу. Сегментація ринку за споживачами, продуктами, каналами збуту

Businesc (5).jpg
Сегмент ринку – це його частина, визначена особливим чином, яка може ефективно обслуговуватися підприємством. Сегментація ринку за групами споживачів – це групування споживачів за якими-небудь ознаками, які в тій чи іншій мірі визначають мотиви їхнього поводження на ринку.Сегментація ринку за групами продуктів – це похідна від сегментації ринку за групами споживачів, враховує запити і уподобання споживачів за якісними характеристиками продукту (товару, послуг).Сегментація за каналами збуту– це групування за каналами поширення і збуту продукції, що дозволяють вирішити питання про формування мережі збуту.Маркетингові дослідження– це системне збирання і об'єктивний запис, класифікація, аналіз і узагальнення даних щодо поведінки, потреб, відносин, вражень, мотивацій і т. д. окремих осіб і організацій в контексті їхньої економічної, політичної, суспільної і побутової діяльності. Мета маркетингових досліджень – виявлення можливостей фірми посісти конкурентні позиції на ринку, знизити ризик і ступінь невизначеності, збільшити ймовірність успіху маркетингової діяльності. Основні завдання маркетингових досліджень:

  • розрахувати величину попиту та пропозиції;
  • встановити умови досягнення оптимального співвідношення між попитом та пропозицією;
  • дослідити поведінку споживача;
  • оцінити діяльність фірми та її конкурентів;
  • визначити конкурентоспроможність продукції й фірми на ринку;


Cкачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint

Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.

Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Функції маркетингу. Сегментація ринку за споживачами, продуктами, каналами збуту > Функції маркетингу. Сегментація ринку за споживачами, продуктами, каналами збуту. Презентація уроку