KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація уроку: Бази даних

Презентація уроку до предмету Інформатика, 11 клас

Тема: «Поняття моделі даних, бази даних»

База даних (БД) – це сукупність взаємозв'язаних даних, що зберігаються у зовнішній пам'яті комп'ютера, і організовані за певними правилами, які передбачають загальні принципи опису, зберігання і обробки даних.

На цьому уроці ми дізнаємося:

1. Що таке база даних?

2. Що означає концептуальне, логічне і фізичне проектування баз даних.

3. Які існують моделі баз даних.

11-03-2013-04.jpg
Інформація, яка зберігається в БД, як правило, відноситься до деякої конкретної предметної області.

Наприклад, бази даних:

 • Книжкового фонду бібліотеки,
 • Кадрового складу підприємства,
 • 09,
 • Законодавчих актів кримінального права,
 • Сучасної музики.

Бази даних діляться на фактографічні та документальні.

Фактографічні БД містять короткі відомості про об'єкти, подані в точно визначеному форматі (1-3), наприклад, Автор, назва, рік видання...

У документальних БД міститься інформація різного типу: текстова, звукова, графічна, мультимедійна (4, 5). Наприклад, БД сучасної музики може містити тексти і ноти пісень, фотографії авторів, звукові записи, відеокліпи.

Сама по собі БД містить тільки інформацію - «Інформаційний склад» - і не може обслуговувати запити користувача на пошук і обробку інформації.

Обслуговування бази даних здійснює:

Содержание

Система управління базою даних

СУБД - Це програмне забезпечення (ПЗ), яке дозволяє створювати БД, оновлювати і доповнювати інформацію, забезпечувати гнучкий доступ до інформації. СУБД створює на екрані комп'ютера певну середу для роботи користувача (інтерфейс), і має певні режими роботи та систему команд.

Саме на основі СУБД створюються і функціонують інформаційно-пошукові системи (WWW).

Вимоги до СУБД

 • Можливість маніпулювання даними.
 • Можливість пошуку та формування запитів.
 • Забезпечення цілісності (узгодженості) даних.
 • Забезпечення захисту і секретність.

Існують такі СУБД як Access, FoxPro, Paradox, Oracle, Sybase, Informix.

Типи СУБД

 • Ієрархічні
 • Мережеві
 • Реляційні

Ієрархічні

11-03-2013-01.jpg
Існує сувора підпорядкованість елементів: один головний, інші підлеглі. Наприклад, система каталогів на диску.

Ієрархічна модель БД являє собою сукупність об'єктів різного рівня, причому об'єкти нижнього рівня підпорядковані об'єктам верхнього рівня.

Мережеві

11-03-2013-02.jpg
Мережеві БД більш гнучкі: немає явно вираженого головного елемента і існує можливість встановлення горизонтальних зв'язків. Наприклад, організація інформації в Інтернеті (WWW).

Мережева модель бази даних являє сукупність об'єктів різного рівня, однак схема зв'язків між об'єктами може бути будь-хто.

Реляційні

Реляційна модель (від англійського "​​relation" - відношення) заснована на відносинах між таблицями, які містять інформацію.

11-03-2013-03.jpg
Кожен рядок таблиці містить інформацію про один конкретний об'єкт БД (книзі, співробітнику, товарі), а кожен стовпець - конкретну характеристику цього об'єкта (прізвище, назва, ціна). Рядки такої таблиці називаються записами, стовпчики - полями.

Кожна запис повинен відрізнятися від іншого значенням хоча б одного поля, яке називається ключем. Ключове поле - це поле або група полів, які однозначно визначають запис. Наприклад, табельний номер співробітника, код виробу, номер автомобіля.

Кожне поле має своє ім'я і тип. Реальні БД складаються, як правило, з декількох таблиць, зв'язаних між собою яким-небудь полем і, при запиті до такої БД можна використовувати інформацію з різних таблиць.

Самостійна робота

На мережевому диску, в папці «ЗАВДАННЯ ДЛЯ БД» відкрити презентацію «Проектування БД», прочитати її і відповісти письмово на запитання:

1. Що таке концептуальне проектування БД?

2. Що таке логічне проектування БД?

3. Що таке фізичне проектування БД?

4. Що значить створити таблицю для БД?

5. Які типи даних припустимі в Ms Access?


Скачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію уроку і встановивши Power Point або будь-яку іншу програму для даного формату презентації.

Надіслано вчителем міжнародного ліцею «Гранд» Пастух О.О. 

Предмети > Інформатика > Інформатика 11 клас > Поняття моделі даних, бази даних > Поняття моделі даних, бази даних. Презентація уроку