KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 2 до теми: Податкова система. Види податків, суб’єкти, об’єкти та принципи оподаткування

Презентація уроку до предмету Економіка, 11 клас
Тема Податкова система. Види податків, суб’єкти, об’єкти та принципи оподаткування


Groshzi (2).jpg

Першим в історії людства поняття податку розкрив Адам Сміт у роботі "Дослідження про природу і причини багатства народів" (1776 р.), який написав:
"Податок - це тягар, який накладається державою у формі закону, що передбачає і його розмір, і порядок сплати".


В наш час: податки — це фінансове підґрунтя існування держави, а з іншого боку, податки — це знаряддя перерозподілу доходів юридичних і фізичних осіб, найефективніший інструмент впливу держави на суспільне виробництво. Система оподаткування - це нормативно визначені платники податків, їхні обов'язки та права, об'єкти оподаткування, види податків; зборів і платежів, а також порядок їх стягнення.


Система оподаткування характеризується її елементами - суб'єкт, об'єкт оподаткування, податкова ставка, джерело сплати.
Суб'єкти оподаткування - це платники (фізичні чи юридичні особи), які безпосередньо сплачують податки.
Об'єкт оподаткування - це доходи (прибуток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції (робіт, послуг), спеціальне використання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб, інші об'єкти, визначені законодавством про оподаткування.
Фіскальна функція - є наповнення доходної частини бюджету, доходів держави для задоволення потреб суспільства.
Регулююча функція - надання пільг з оподаткування окремим галузям та виробникам, враховуючи їх перспективи, діяльність, рівень прибутковості та інше.
Розподільча функція - своєрідне відображення фіскальної функції - наповнити скарбницю держави, щоб потім розподілити одержані кошти.
Стимулююча функція створює орієнтири для розвитку або згортання виробництва, діяльності.
Контрольна функція забезпечує нагляд та контроль за своєчасністю, повнотою сплати податків платниками в Україні.
Принцип платоспроможності стосується збирання надходжень бюджету і зосереджений на розподільній природі оподаткування. Цей принцип декларує, що тягар оподаткування повинен розподілятись згідно з платоспроможністю платника податку (обсягу доходу, споживання, вартості майна тощо).
У зв’язку з тим, що принцип платоспроможності піддається кількісному виміру, особливо щодо горизонтальної рівності оподаткування для вимірювання й оцінки цього положення використовується діаграма Лоренца та коефіцієнт Джіні.

Порядок обчислення і сплати прибуткового податку з громадян
Основною формою прямого оподаткування є прибутковий податок.
Прибутковий податок з громадян є видом особистого прибуткового оподаткування.
Платниками податку є фізичні особи незалежно від віку, громадянства та інших ознак, які мають самостійне джерело доходів.
Прогресія шкали ставок є ступінчастою: весь сукупний дохід розкладається на частини, до кожної з яких застосовується встановлена для даного інтервалу ставка. Сума податку обчислюється як складова цих частин.
Порядок обчислення і сплати залежить від виду доходів. Доходи від роботи за наймам оподатковуються біля джерела: за місцем основної роботи – щомісячно за встановленою шкалою ставок; не за місцем основної роботи – при виплаті доходу за ставкою 20%. За підсумками року проводяться перерахунки податку за місцем основної роботи, а для тих, хто мав кілька джерел доходів, також у податковій інспекції за місцем проживання на підставі декларації.

Основні напрями реформування податкової системи України:

  • зниження фіскального тиску, а поряд з цим зниження ставок податку на прибуток підприємств і додану вартість призводить до стимулювання підприємницької та інвестиційної діяльності;
  •  податковий та бухгалтерський облік повинен взаємозалежати та доповнювати один одного, що надасть змогу ефективно вести свою діяльність та поряд з цим формувати звітність;
  • покращити ефективність нарахування та стягнення податкових платежів, а саме удосконалити процедуру взяття на облік,  забезпечити ефективну діяльність податкових органів;
  • зменшити податкове навантаження серед непрямих податків, підвищити роль місцевих податків у структурі доходів місцевих бюджетів, враховуючи особливості відповідно до територіального розподілу;
  • використовувати регулюючу функцію мита за допомогою ставок, які відповідатимуть вимогам СОТ.
    Cкачати презентацію можна клікнувши на текст   Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint
    Надіслано вчителем Міжнародного ліцею "Гранд" Биковим Д.Я.
Предмети > Економіка > Економіка 11 клас > Податкова система. Види податків, суб’єкти, об’єкти та принципи оподаткування > Податкова система. Види податків, суб’єкти, об’єкти та принципи оподаткування. Презентація уроку