KNOWLEDGE HYPERMARKET


Презентація 2 до теми: Товарна біржа, асортимент, підприємницька ідея

Презентація до предмету Економіка 3 клас
Тема: Товарна біржа, асортимент, підприємницька ідея.

Товарна біржа
Товарна біржа — організація, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які проводять виробничу і комерційну діяльність, і має на меті надання послуг в укладенні біржових угод, виявлення товарних цін, попиту і пропозицій на товари, вивчення, упорядкування і полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій.Товарна біржа діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, власний розрахунковий, валютний та інші рахунки в банках, печатку із своїм найменуванням. Товарна біржа не вдається до комерційного посередництва і не має на меті одержання прибутку.
Товарні біржі надають можливість для купівлі і продажу не товарів, а контрактів на їхнє постачання.
На них продаються контракти на стандартизовані види товарів, що можуть бути продані великими партіями по чи зразках технічному опису.


На товарних біржах виявляються базисні ціни, що формуються під впливом співвідношення попиту та пропозиції.

Усі біржі є самостійними підприємствами і діють незалежно один від одного.


Членами біржі є: засновники, вітчизняні й іноземні юридичні особи, а також фізичні особи. Членство на біржі надає право торгувати в її залі. Члени біржі можуть голосувати на зборах і на різних біржових виборах і брати участь у роботі комітетів. Члени біржі платять щорічний членський внесок, але звільняються від усіх загальних зборів, стягнутих з учасників біржових торгів. Для полегшення своєї роботи членам біржі надане право наймати службовців, яким дозволений доступ у торговий зал у виді чи клерків.


Скачати презентацію можна клікнувши на текст Скачати презентацію і встановивши Microsoft PowerPoint


Надіслано Биковим Д.Я., вчителем Міжнародного ліцею "Гранд"

 
Предмети > Економіка > Економіка 3 клас > Товарна біржа, асортимент, підприємницька ідея > Товарна біржа, асортимент, підприємницька ідея. презентація уроку